ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר של Samsung - שחרור חסימות נייר

מסמך זה מציג כיצד לשחרר חסימת נייר במדפסת. כאשר מתרחשת חסימת נייר, מופיעה הודעת אזהרה על מסך התצוגה.
עיין בטבלה הבאה כדי לאתר ולשחרר את חסימת הנייר.
הודעה
מיקום החסימה
עבור אל:
מגש רב-תכליתי
‎Paper Jam 0
במגש הרב-תכליתי
מגש 2
‎Paper Jam 0
במגש האופציונלי
‎Paper Jam 0
‎Open/Close Door
באזור הזנת הנייר ובתוך המדפסת
‎Paper Jam 1
‎Open/Close Door
בתוך המדפסת
‎Paper Jam 2
בדוק בפנים
בתוך המדפסת ובאזור היציאה
חסימה 0 ביחידת ההדפסה הדו-צדדית
בדוק בפנים*
בתוך המדפסת
  הערה:
הסמל * מציין מאפיין אופציונלי בהתאם למדפסות.
  שים לב:
כדי למנוע קריעה של הנייר, משוך את הנייר התקוע החוצה בעדינות ובאיטיות. פעל בהתאם להוראות בסעיפים הבאים כדי לשחרר את החסימה.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏