תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר קומפקטיות ‎Samsung CLP-680‏ ו-‎CLP-415‏ - החלפת מחסנית הטונר

ההליך הבא מציג כיצד להחליף את מחסנית הטונר.
המדפסת משתמשת בארבעה צבעים ומצוידת במחסנית טונר לכל אחד מהם: צהוב (Y), מגנטה (M), ציאן (C) ושחור (K).
 • נורית ה-LED של הסטטוס וההודעה הקשורה לטונר בתצוגה מציינות מתי יש להחליף כל מחסנית טונר.
 • חלון התוכנית 'סטטוס ההדפסה של Samsung' מופיע במסך המחשב ומציין איזו מחסנית טונר ריקה, ראה שימוש בסטטוס המדפסת של Samsung.
בדוק את סוג מחסנית הטונר עבור המדפסת שלך, ראה חומרים מתכלים זמינים.
הערה:
 • נער את מחסנית הטונר ביסודיות, פעולה זו תשפר את איכות ההדפסה הראשונית.
 • האיורים שבמדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים ממראה המדפסת בפועל, בתלות באפשרויות או בדגמים. בדוק את סוג המדפסת, ראה מראה מלפנים.
  שים לב:
 • כדי להימנע מגרימת נזק למחסנית הטונר, אל תחשוף אותה לאור למשך יותר מדקות ספורות. כסה אותה עם פיסת נייר, במידת הצורך.
 • אל תיגע באזור הירוק של מחסנית הטונר. השתמש בידית שעל המחסנית כדי להימנע ממגע עם אזור זה.
 • אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים, כדי לפתוח את אריזת מחסנית הטונר. הם עלולים לשרוט את תוף המחסנית.
 • אם בגדי המשתמש התלכלכו בטונר, נגב מעליהם את הטונר במטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
 1. פתח את הדלת הקדמית.
  איור : דלת קדמית, פתיחה
 2. החלק את מגש מחסניות הטונר כלפי חוץ.
  איור : מגש טונר, החלקה החוצה
 3. הוצא את מחסנית הטונר מהמדפסת. כדי למחזר את מחסנית הטונר, עבור אל החזרת מוצרים ומיחזור.
  איור : הוצא את הטונר
 4. סדרת ‎CLP-41xN/NW
  1. הוצא את מחסנית הטונר החדשה מאריזתה. הקפד למחזר את חומרי האריזה.
   איור : הוצא את הטונר מהאריזה
   איור : הסר את האריזה
  2. נער את מחסנית הטונר חמש או שש פעמים מצד לצד.
   איור : נער את הטונר
 5. סדרת ‎CLP-68xND/DW
  1. הוצא את מחסנית הטונר החדשה מאריזתה. הקפד למחזר את חומרי האריזה.
   איור : הוצא את הטונר מהאריזה
   איור : הסר את האריזה
  2. נער את מחסנית הטונר חמש או שש פעמים מצד לצד.
   איור : נער את הטונר
 6. הכנס את מחסנית הטונר למדפסת.
  איור : הכנס את הטונר החדש
 7. החלק את מגש מחסניות הטונר כלפי פנים.
  איור : מגש טונר, החלקה פנימה
 8. סגור את הדלת הקדמית.
  איור : דלת קדמית, סגירה


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏