תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר של Samsung - החלפת מחסנית הטונר

ההליך הבא מציג כיצד להחליף את מחסנית הטונר.
הערה:
 • לפני פתיחת המכסה העליון, סגור תחילה את התמיכה בפלט.
 • אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים, כדי לפתוח את אריזת מחסנית הטונר. הם עלולים לשרוט את תוף המחסנית.
 • אם בגדי המשתמש התלכלכו בטונר, נגב מעליהם את הטונר במטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
 • נער את מחסנית הטונר ביסודיות, פעולה זו תשפר את איכות ההדפסה הראשונית.
 • אל תיגע בתחתית הירוקה של מחסנית הטונר. השתמש בידית שעל המחסנית כדי להימנע ממגע עם אזור זה.
 • הדפסה לאחר שסטטוס הטונר ריק עלולה לגרום נזק חמור למדפסת.
בתום משך החיים של מחסנית טונר, החלון סטטוס הדפסה מופיע על מסך המחשב ומציין שיש להחליף את מחסנית הטונר.
 1. פתח את הדלת הקדמית.
  איור : דלת קדמית, פתיחה
 2. הוצא את מחסנית הטונר מהמדפסת. כדי למחזר את מחסנית הטונר, עבור אל החזרת מוצרים ומיחזור.
  איור : הוצא את הטונר
 3. הוצא את מחסנית הטונר החדשה מאריזתה. הקפד למחזר את חומרי האריזה.
  איור : הוצא את הטונר מהאריזה
 4. הרם את הפלסטיק כדי להסירו ממחסנית הטונר, ולאחר מכן החלק אותו החוצה.
   איור : הסר את כיסוי הפלסטיק מהטונר
  1. הרם את כיסוי הפלסטיק המגן.
  2. החלק את הפלסטיק המגן החוצה.
 5. הכנס את מחסנית הטונר למדפסת.
  איור : הכנס את הטונר החדש
 6. סגור את הדלת הקדמית.
  איור : דלת קדמית, סגירה


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏