תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר קומפקטיות ‎Samsung CLP-600‏, ‎CLP-607‏, ‎CLP-650 Color‏ - שחרור חסימות נייר

מסמך זה מספק הנחיות בנוגע לאופן שחרור חסימת נייר במדפסת.
כשמתרחשת חסימת נייר, מוצגת הודעת שגיאה בלוח הבקרה של המדפסת.
הערה:
בהתאם לדגם המדפסת ולאפשרויות שלה, האיורים שבהם נעשה שימוש במסמך זה עשויים להיות שונים.
  שים לב:
כבה את המדפסת בעת שחרור חסימות נייר מתוך המדפסת.
נורית LED במפת הסטטוס
הודעה (בדגם ‎CLP-600N בלבד)
מיקום החסימה
עבור אל
‎Jam0 in Tray 1 (חסימה 0 במגש 1)
באזור הזנת הנייר
‎Jam0 in MP Tray (חסימה 0 במגש הרב-תכליתי)
במגש הרב-תכליתי
Jam Inside Printer (חסימה בתוך המדפסת)
בתוך המדפסת
‎Jam in Exit Area (חסימה באזור היציאה)
באזור יציאת הנייר
‎Jam0 in Tray 2 (חסימה 0 במגש 2)
במגש 2 האופציונלי
הערה:
כדי לחדש את ההדפסה לאחר שחרור חסימות הנייר, פתח וסגור את דלת הגישה.

שחרור חסימות נייר

חסימות נייר יכולות להתרחש במספר אזורים של המדפסת. עבור לסעיף המתאים כדי לפתור את חסימת הנייר.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏