תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר של Samsung - שחרור חסימות נייר

ההליכים הבאים מציגים את אופן השחרור של חסימות נייר.

במגש

הערה:
כדי למנוע קריעה של הנייר, משוך את הנייר התקוע החוצה באיטיות ובעדינות.
 1. הסר את מגש הנייר.
  איור : מגש נייר, הסרה
 2. הוצא בעדינות את הנייר התקוע.
  איור : נייר, הוצאה
 3. הכנס את מגש הנייר.
  איור : מגש נייר, הכנסה
 4. פתח את הדלת הקדמית של המדפסת ולאחר מכן סגור אותה לחידוש פעולת ההדפסה.
  איור : דלת קדמית, פתיחה
  איור : דלת קדמית, סגירה

בתוך המדפסת

  שים לב:
אזור ה-Fuser חם מאד. היזהר בעת הוצאת נייר מהמדפסת.
 1. פתח את המכסה העליון.
  איור : מכסה עליון, פתיחה
 2. הוצא בעדינות את הנייר התקוע.
  איור : נייר, הוצאה
 3. סגור את המכסה העליון.
  איור : מכסה עליון, סגירה

באזור היציאה

  שים לב:
אזור ה-Fuser חם מאד. היזהר בעת הוצאת נייר מהמדפסת.
 1. פתח את הדלת האחורית.
  איור : דלת אחורית, פתיחה
 2. לחץ פנימה את גלגלת היציאה והחלק אותה כלפי מטה.
  איור : גלגלת יציאה, כלפי מטה
 3. הוצא בעדינות את הנייר התקוע.
  איור : נייר, הוצאה
 4. לחץ פנימה את גלגלת היציאה והחלק אותה כלפי מעלה.
  איור : גלגלת יציאה, כלפי מעלה
 5. סגור את הדלת האחורית עד שתינעל במקומה בנקישה.
  איור : דלת אחורית, סגירה
  איור : דלת אחורית, נקישה


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏