תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות Samsung - התקנת מנהל ההתקן לסריקה וכיצד לסרוק

התקנת מנהל ההתקן לסריקה

חפש מנהל התקן סריקה להתקנה מתוך המיקומים הבאים.
 • התקן מתוכנית התקנה בתקליטור.
 • התקן מ-Samsung Printer Center.
 • הורד והתקן מ-support.hp.com.
ה-USD (מנהל התקן אוניברסלי לסריקה) יתקין הן את TWAIN והן את WIA. מנהל ההתקן של WIA יותקן כאשר התקן ה-USB יתחבר ללא התקנה נוספת.
הערה:
TWAIN משמש בדרך כלל כממשק בין תוכנת עיבוד התמונה לבין סורק או מצלמה דיגיטלית.

מנהל התקן סריקה אוניברסלי

ההוראות הבאות מדגימות כיצד לשנות התקן.
 1. הפעל את Samsung Printer Center ובחר Change Device (שנה התקן).
 2. בחר Add (הוסף), ולאחר מכן חפש את ההתקנים המתאים ובחר בהם.
 3. בדוק את רשימת ההתקנים המעודכנים, בחר התקן ברירת מחדל כלשהו עבור USD ולאחר מכן בחר OK.
 4. בדוק את פרטי ברירת המחדל המעודכנים של ההתקן.
  איור : שינוי התקן

כיצד לסרוק

מיישומים (סריקת משיכה)

מיישומים שתומכים ב-TWAIN, המשתמשים יכולים לבחור מקור (מנהל התקן סריקה וההתקן) ולאחר מכן להגדיר את אפשרויות הסריקה.
  איור : סריקה מיישום
 1. קבע תצורה של כל אפשרויות הסריקה המפורטות, כולל סוג תמונה, צבע וכן הלאה.

מתוך Easy Document Creator (סריקת משיכה)

EDC ‏(Easy Document Creator) מספק סריקת משיכה (סריקה מהמחשב) ושיטות עריכה לתמונה סרוקה.
  איור : Easy Document Creator
 1. בדוק ושנה את ההתקן שממנו יש לסרוק.
 2. קבע את תצורת אפשרויות הסריקה, ולאחר מכן בצע סריקה.

שימוש ב-Easy Print Manager (סריקת משיכה)

EPM ‏(Easy Print Manager ) מספק אפשרות Scan to PC (סריקה למחשב) המאפשרת לדחוף סריקה מההתקן למחשבים רשומים.
  איור : EPM, סריקה למחשב
 1. הפעל את Scan to PC (סריקה למחשב).
 2. התצורה של Scan to PC. סוג התמונה, הרזולוציה והגדרות הקובץ, וכן כל פעולה הנדרשת בסיום עבודת הסריקה.
 3. ערוך מזהה סריקה (PC ID) והפעל את מאפיין הסיסמה למטרות אבטחה.
דגמים ישנים יותר או דגמים ללא אחסון בנפח גדול כוללים תמיכה נוספת בכרטיסייה Image (תמונה). תמיכה זו מאפשרת שיפור תמונה, כוונון וכן הלאה. הדגמים האחרונים יבצעו את כל המאפיינים המתקדמים של המדפסת באמצעות LSSIP ‏‏‏‏(Light Samsung Scanner Interface Protocoll).
EPM מאפשר מגוון רחב של אפשרויות הקשורות לסריקה. אפשרויות אלה כוללות את מצב הצבע, הרזולוציה, הכיוון, תבנית הקובץ, שפת OCR, הפרדה וכן הלאה.
  איור : אפשרויות EPM
 1. תומך בפלטים של תבניות סריקה שונות.
 2. הפרדת הקובץ אפשרית בעת ביצוע עבודת סריקה של עמודים מרובים.

Scan to PC (סריקה למחשב) (סריקה בדחיפה) בהתקן

הערה:
השלבים והמסכים עשויות להיות להשתנות בדגמים השונים, מאחר שהם מבוססים על מדפסות Smart UX.
 1. בחר את את היעד כ-PC (מחשב) בתפריט Scan & Send (סריקה ושליחה) בממשק המשתמש של המדפסת.
  איור : יעד
 2. בחר את ה-PC ID (מזהה המחשב) הייעודי מהרשימה.
  איור : מזהה המחשב
 3. הזן את קוד הגישה. (אופציונלי, השתמש רק כאשר מוגדר.)
  איור : קוד גישה, אופציונלי
 4. בחר את הפרופיל המתאים. (נמצא בשימוש רק כאשר פרופילים מרובים זמינים).
  איור : בחר פרופיל


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏