ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות Samsung‏ - Smart UX: מאפיינים מיוחדים

תצוגה מקדימה ועריכה
התמונה באזור התצוגה המקדימה מציינת את ההגדרות הנוכחיות, כגון כיוון ההדפסה וגודל התדפיס.
הצגת העבודה בתצוגה מקדימה
גע בסמל תצוגה מקדימה () כדי להציג תצוגה מקדימה של עבודה.
עריכת עבודה לפני שאתה מתחיל
גע בסמל עריכה () כדי להתאים את התמונה שנסרקה מראש באמצעות פונקציות כגון סיבוב וחיתוך.
דוגמה לתרחיש
לפני שהפונקציה הצגה בתצוגה מקדימה ועריכה הייתה זמינה, משתמשים הדפיסו עותקים רבים כדי לקבל את הפלט הנכון, ובזבזו כמות רבה של נייר וטונר. הודות ליכולתם להתאים את ההגדרות שלהם לפני הדפסת עבודה דרך תצוגה מקדימה, משתמשים יכולים לחסוך כסף שאחרת היו מבזבזים על רכישת כמות גדולה יותר של טונר ונייר. הם חוסכים זמן וגם אנרגיה.
איור : תצוגה מקדימה ועריכת תצוגה
תצורת UI
המאפיין 'תצורת UI' מספק ממשק משתמש מותאם אישית כדי להתאים לשימוש של המשתמש.
איור : תצוגת 'תצורת UI'
הגדרת תצורת ה-UI
 1. לחץ על [תצורת UI] דרך גלישת פעולות ().
 2. בחר את האפשרויות המופיעות באפליקציה. גע בסמל + או - בסמלי התפריטים כדי להוסיף או להסיר תפריטים.
 3. המשתמשים יכולים גם לגעת נגיעה ממושכת על סמל התפריט כדי להעביר אותה למיקום שונה או לגעת באפשרות Clear All (נקה הכל) כדי להסיר את כל התפריטים.
דוגמה לתרחיש
מאפיין זה מאפשר למנהל המערכת להפוך חלק מהאפשרויות לנסתרות כך שמשתמשים לא יוכלו לשנות את ההגדרות. לדוגמה, אם מנהל מערכת לא רוצה שמשתמשים ייצרו עותקים בצבע, מנהל המערכת יכול להסתיר את אפשרות המצב צבע מתוך האפליקציה העתקה באמצעות תצורת UI לאחר הגדרת מצב צבע לשחור-לבן כברירת מחדל.
  איור : עריכת תצורת UI
 1. גרור ושנה את הסדר כדי להסתיר או להציג
 2. התצוגה 'העתקה' הפכה לפשוטה יותר הודות לתצורת ה-UI
התאמה אישית של מסך הבית
ההתאמה האישית של מסך הבית מספקת דרך קלה להתאים אישית התקנים עם הטפטים של הלקוח, כולל הסמל והצבעים שלו.
שינוי טפט
 1. גע בסמל () כדי לעבור אל מסך הבית הראשי.
 2. גע נגיעה ממושכת במסך הבית כדי להציג רשימה של קיצורי דרך זמינים שמהם אפשר לבחור.
  • הגדרת טפט:
   • מסך הבית: הגדרת הטפט של מסך הבית.
   • מסך כניסה: הגדרת הטפט של מסך הכניסה.
   • מסך הבית ומסך הכניסה: הגדרת הטפט של מסך הבית ומסך הכניסה.
  • אפליקציות, אפליקציות XOA, וידג'טים ותוכניות: מיקום אפליקציות, אפליקציות XOA, ווידג'טים וסמלי תוכניות במסך הבית.
  • תיקייה: יצירת תיקייה במסך הבית.
  • דף: הוספת דף למסך הבית.
  איור : שינוי טפט
דוגמה לתרחיש
מאפיין זה מספק דרך קלה ויעילה להרשים לקוחות על-ידי החלפת הטפט כך שיכלול את סמלי הלקוחות. משתמשים יכולים להשתמש באפליקציה גלריה () כדי להגדיר טפט מותאם אישית משלהם עבור פרופילי המשתמשים שלהם.
הוסף לתוכנית שלי
מאפיין זה מגדיר אוטומציית זרימת עבודה עבור פונקציות הנמצאות בשימוש לעתים קרובות.
יצירת תוכנית
 1. לחץ על [הוסף לתוכנית שלי] מתוך גלישת פעולות (), או סמל התוכנית () מתוך אפליקציות.
 2. הזן את שם התוכנית ובדוק אפשרויות אחרות.
  • אם האפשרות ציבורי מסומנת, כל אחד יכול להשתמש בה.
  • אם האפשרות הפעלה אוטומטית מסומנת, עבודה תופעל בעת הלחיצה על סמל התוכנית.
  • אם האפשרות הוספה לדף הבית מסומנת, התוכנית החדשה תוצב במסך דף הבית.
  איור : יצירת תצוגת תוכנית
 1. ציבורי או פרטי
 2. הפעלה אוטומטית
 3. הוספה לדף הבית
הוספת תוכנית לדף הבית
 1. גע בסמל כדי לעבור אל מסך הבית הראשי.
 2. גע בסמל כדי להציג את האפליקציות הנוכחיות שלך.
 3. עבור אל הכרטיסייה [תוכנית]. גלול ברשימה ואתר את התוכנית הרצויה.
 4. גע נגיעה ממושכת בסמל התוכנית.
 5. גרור את התוכנית למיקום הרצוי על המסך ושחרר אותה. הווידג'ט התוכנית שלי מציג גם רשימה של תוכניות להוספה.
  איור : הווידג'ט 'התוכנית שלי'
 1. קיצור דרך לאפשרות 'פרטי'
 2. קיצור דרך לאפשרות 'ציבורי'
תרחיש לדוגמה
כדי להשתמש באוטומציית זרימת עבודה עבור פונקציות הנמצאות בשימוש לעתים קרובות, משתמשים יכולים ליצור קיצור דרך מתוכנת עם האפשרות הפעלה אוטומטית.
ממשק משתמש מרוחק
גישה בזמן אמת ובקרת UI כך שמהנדס שירות או מנהל מערכת יכולים לבדוק את המצב ולתקן שגיאה.
  איור : חיבור VNC
 1. חיבור VNC
הורדת מציג VNC
לקוח VNC שובץ ב-Samsung UX החדש. כברירת מחדל, הוא לא מופעל ויש להפעיל אותו דרך מצב השירות של ההתקן. הלקוח מציג VNC צריך להיות מותקן בנפרד במחשב או במכשיר נייד כדי שמשתמשים יוכלו להשתמש במאפיין זה.
  הערה:
האפליקציה מציג VNC היא חינמית וזמינה מהקישור הבא: http://www.realvnc.com/download/viewer/
הפיכת המאפיין 'UI מרוחק' לזמין
 1. היכנס למצב שירות, ונווט אל התפריט יציאת רשת.
 2. סמן את התיבה לצד האפשרות הפעל VNC, ולאחר מכן בחר אישור.
 3. צא ממצב שירות. המאפיין UI מרוחק הופעל כעת בהצלחה.
שימוש ב-UI מרוחק
 1. הפעל את האפליקציה מציג VNC במחשב או הפעל את אפליקציית VNC במכשיר נייד.
 2. הזן את כתובת ה-IP של התקן היעד והיציאה 5901. בחר התחבר ותהליך החיבור יופעל.
    הערה:
  היציאה צריכה להיות מוגדרת כדי ליצור את החיבור בהצלחה.
 3. חלון ה-VNC המרוחק יופיע לאחר שהחיבור נוצר בהצלחה, וחיבור ה-UI המרוחק מוכן לשימוש.
  הערה:
משתמש ההתקן יראה את אותה תצוגה שמוצגת בחלון VNC.
דוגמה לתרחיש 1
תרחיש זה קשור לתמיכה במשתמש קצה. אפשרות זו תוכל לאפשר למרכז התמיכה לתמוך במשתמשים בדרך חדשה וחדשנית. הם יכולים לסייע אך גם ללמד את משתמש הקצה לבצע פונקציה ספציפית או לעזור למשתמש לבחור בהגדרות הנכונות. יכולה להיות לכך רק השפעה חיובית על שביעות הרצון של משתמש הקצה. עיין בתרשים הבא:
  איור : תרשים של תרחיש 1
 1. שיחה תמיכה למשתמש קצה
 2. הצעת תמיכה מרחוק דרך חיבור מרוחק של VNC
 3. יצירת חיבור VNC (יציאה: 5901)
 4. לקוח מציג VNC
 5. לקוח שרת VNC משובץ
דוגמה לתרחיש 2
תרחיש זה קשור לשימוש בפונקציה 'UI מרוחק' ככלי מכירות רב עוצמה. היא מספקת הזדמנות להפוך מצגות מכירות מחוץ לאתר למושכות ואינטראקטיביות יותר על-ידי הדגמת ה-UX החדש שלנו מרחוק ללקוחות האפשריים. יש צורך בחיבור נתונים פועל להתקן ודרך אחת להשיג זאת היא באמצעות חיבור VPN מאובטח.
  איור : תרשים של תרחיש 2
 1. לקוח שרת VNC משובץ
 2. לקוח מציג VNC
 3. WAN
 4. יצירת חיבור VNC (יציאה: 5901) — מנהרת VPN
האפליקציה Counter (מונה)
האפליקציה Counter (מונה) מציעה למשתמשים תצוגה של מונה השימוש בהתקן ושל מונה השימוש של המשתמש.
איור : תצוגת האפליקציה Counter (מונה)
הפעלת האפליקציה Counter (מונה)
 1. הקש על [Counter] (מונה) () דרך מסך הבית או האפליקציות.
 2. האפליקציה Counter (מונה) מציגה את מונה השימוש של ההתקן.
הגדרת התקופה
משתמש יכול לראות את מונה השימוש עבור החודש על-ידי הגדרת התאריך [מ-] והתאריך [עד].
 1. גע בסמל מ- () והגדר את תאריך ההתחלה.
 2. גע בסמל עד () והגדר את תאריך הסיום.
 3. האפליקציה Counter (מונה) מציגה את מונה השימוש של ההתקן מתאריך ההתחלה עד תאריך הסיום.
משתמש יכול גם להשתמש בתקופה מוגדרת מראש על-ידי נגיעה בתיבה ().
דוגמה לתרחיש
תרחיש שימוש מעשי נועד עבור משווק שרוצה לבדוק כמה הלקוח שלו צריך לשלם עבור שימוש של חודש אחרון. כאשר משווק מבקר את הלקוח שלו, המשווק מפעיל את האפליקציה Counter (מונה) ומגדיר את התקופה, היום הראשון בחודש האחרון כמ- ותאריך הסיום של החודש האחרון כעד. המשווק יכול לקבל את נתוני השימוש של החודש האחרון במהירות.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏