תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות Samsung - אבחון המדפסת באמצעות Samsung Printer Diagnostics

מסמך זה מפרט את השלבים המתבצעים בעת בחירה באפשרות Diagnose your printer (אבחן את המדפסת שלך) ביישום Samsung Printer Diagnostics (SPD).

אבחון המדפסת

אם נתקלת בבעיה בעת הדפסת מסמך, בחר באפשרות Diagnose your printer (אבחן את המדפסת שלך) במסך הראשי של SPD. יישום SPD יבדוק את המדפסת, יחפש בעיות במערכת ההדפסה וינסה לפתור אותן.
איור : האפשרות Diagnose your printer (אבחן את המדפסת שלך)

מסך המציג רשימת מנהלי התקנים של מדפסת

מסך זה מציג את מנהלי ההתקנים של מדפסת Samsung המותקנים במחשב, את הגדרות היציאה למנהלי התקנים, את מצב החיבור ואת הגדרת המדפסת בברירת המחדל.
איור : מסך המציג רשימת מנהלי התקנים של מדפסת
הערה:
אם לא מותקן מנהל התקן של מדפסת, יוצג המסך Install Printer Driver (התקנת מנהל התקן של מדפסת). אם המדפסת הרצויה אינה מחוברת, תוכל לבחור אותה מתוך הרשימה, לאחר מכן לחץ על The printer that I want isn't listed. Add a printer. (המדפסת הרצויה לא מופיעה ברשימה. הוסף מדפסת.)
איור : בחר את המדפסת לחיבור
נפתח מסך שבו עליך לבחור כיצד לחבר את המדפסת שלך.
איור : בחר את אופן חיבור המדפסת

המסך Detected issues (בעיות שזוהו)

היישום SPD מתחיל לאבחן את המדפסת שלך.
איור : המסך מוצג בזמן ביצוע האבחון
לאחר אבחון המדפסת, כל הבעיות הקשורות למנהל התקן של מדפסת מופיעות במסך Detected issues (בעיות שזוהו). השאלה "Do you want to fix the issue?" (האם ברצונך לפתור את הבעיה?) תופיע מתחת לרשימת הבעיות שזוהו. אם תבחר באפשרות Yes (כן), הבעיה תיפתר אוטומטית.
להלן הדוגמאות לבעיות:
 • לא מוגדרת כמדפסת ברירת מחדל
 • מנהל התקן של המדפסת לא מקוון
 • קיימת עבודה ממתינה
איור : המסך Detected issues (בעיות שזוהו)
מוצג מסך הדומה לאיור הבא. להלן הרכיבים שיכולים להופיע במסך Detected issues (בעיות שזוהו):
 • מופיעות בעיות הקשורות למנהל התקן של המדפסת, יחד עם הלחצן Check again (בדוק שוב).
 • אם קיים סרטון עזרה לפתירת הבעיה, מוצג קישור Video (וידאו). בעת לחיצה על הקישור, מוצג הסרטון.
 • אם צריך להזמין חלק כדי לפתור את הבעיה, מוצג קישור האינטרנט Order (הזמנה). בעת לחיצה על הקישור, נפתח אתר האינטרנט Order Supplies (הזמן ציוד).
 • בעת לחיצה על Check again (בדוק שוב) לאחר שהמשתמש פותר את הבעיה, תסומן תיבת הסימון Resolved (נפתר).
איור : דוגמה לבעיה שזוהתה ונפתרה ולבעיה שזוהתה ולא נפתרה

המסך Diagnostics completed (האבחון הושלם)

אחרי שיישום SPD מסיים את האבחון, מופיעים מסכים הדומים למסמכים שלהלן. להלן הרכיבים שיכולים להופיע במסך Diagnostics completed (האבחון הושלם):
 • מסך זה מוצג אם כל הבעיות תוקנו. מוצג הקישור Print Test Page (הדפס עמוד ניסיון).
 • בעת לחיצה על Print Test Page (הדפס עמוד ניסיון), יודפס עמוד ניסיון.
 • בעת לחיצה על View details of your printer (הצג את פרטי המדפסת שלך), נפתח דף האינטרנט של RDS.
 • אם המדפסת המחוברת אינה תומכת ב-RDS, האפשרות View details of your printer (הצג את פרטי המדפסת שלך) לא תוצג.
 • כאשר משתמש לוחץ על הלחצן Finish (סיום), SPD מעלה את תוצאות התיקון לשרת האינטרנט.
איור : המסך Diagnostics completed (האבחון הושלם)
אם תוצאות בדיקת האבחון כוללות בעיות ש-SPD לא יכול לפתור, המסך Diagnostics completed (האבחון הושלם) מציג את התוצאות כ-Not resolved (לא נפתרו).
איור : דוגמאות לבעיות לא פתורות


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏