תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung ProXpress MFP SL-M4560‏, SL-M4562‏, SL-C4060‏, SL-C4062 - הסבר על מסך הכתובות

האפליקציה Address book (פנקס כתובות) מאפשרת למשתמשים לגשת לכתובות שנעשה בהן שימוש תכוף במדפסת ולשמור אותן. המשתמשים יכולים לשמור מספרי פקס וכתובות דואר אלקטרוני, וכן כתובות עבור SMB, ‏FTP וכדומה.
גע באפשרות Address book (פנקס כתובות) במסך הבית או תחת Apps (אפליקציות). אם מוצג מסך אחר, גע בלחצן כדי לעבור אל מסך הבית.
הערה:
גע בלחצן (Help) (עזרה) במסך הבית או ב- (תפריט מהיר) ולאחר מכן בחר באפשרות שברצונך לקבל עליה מידע.

מסך Address (כתובת)

ניתן לשמור במדפסת מספרי פקס, כתובות דואר אלקטרוני, כתובות של שרתי SMB וכתובות של שרתי FTP שנמצאים בשימוש תכוף.
הערה:
ייתכן שיהיה צורך להתחבר למערכת כדי להשתמש במאפיינים מסוימים. ראה התחברות.
איור : מסך Address (כתובת)
 • Contacts (אנשי קשר): הצגת השם ופרטי הקשר של אנשי קשר השמורים בפנקס הכתובות. ראה אחסון כתובות נפרדות.
 • Favorites (מועדפים): הצגת השם ופרטי איש הקשר של אנשי קשר המסומנים כמועדפים בפנקס הכתובות.
  הערה:
  הקש על הסמל כדי להציג כתובות שנמצאות בשימוש תכוף ולמצוא אותן במהירות.
 • Groups (קבוצות): פירוט הקבוצות הרשומות בפנקס הכתובות והמשתמשים הרשומים לקבוצות אלה. ראה אחסון קבוצות של כתובות.
  הערה:
  לא ניתן להוסיף קבוצה כחבר בקבוצה אחרת.

מקשי פקודה

הערה:
ייתכן שיהיה צורך להתחבר למערכת כמנהל מערכת כדי להשתמש במאפיינים מסוימים. ראה התחברות.
לחצן
שם
תיאור
תפריט מהיר
הצגת התפריט המהיר.
Search‏ (חיפוש)
חיפוש כתובת רצויה.
הוסף
הוספת איש קשר, מועדפים, או קבוצה.
עריכה
בחר בכתובת שברצונך לערוך וגע בלחצן זה.
התוכנית שלי
הצגת רשימה של התוכניות שהוספת
תפריט משנה (גלישת פעולות)
פתח את תפריט המשנה.

תפריט משנה (גלישת פעולות)

הערה:
ייתכן שיהיה צורך להתחבר למערכת כמנהל מערכת כדי להשתמש במאפיינים מסוימים. ראה התחברות.
 • Search (חיפוש): חיפוש השמות ופרטי הקשר ברשימת אנשי הקשר.
 • Delete Contacts (מחיקת אנשי קשר): מחיקת הקבוצה של אנשי הקשר.
 • Import (יבוא): אפשר לייבא את פנקס הכתובות שנשמר ב-MFP אחר או באותו MFP.
 • Export (יצוא): אפשר לייצא את פנקס הכתובות שנשמר ב-MFP אחר או באותו MFP.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏