תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר של Samsung - שמירת מסמכים בתיבה

מסמך זה מספק סקירה כללית של המסך Box (תיבה) ושל השימוש בתיבה לשמירה או לאחסון של מסמכים במדפסת או בכונן הדיסק הקשיח (HDD).
הערה:
אם ב-Stored Document (מסמכים מאוחסנים) מאוחסנים נתונים חשובים, מומלץ לגבות את הנתונים באופן קבוע. HP אינה נושאת באחריות לנזק או אובדן נתונים שנגרמו כתוצאה משימוש שגוי או מתקלה במדפסת.

סקירה כללית של המסך Box (תיבה)

מסמכים ותמונות שמודפסים, נסרקים, מורדים ונשלחים ממחשבים ניתנים לאחסון ב'תיבה'. ה'תיבה' ממוקמת בכונן הדיסק הקשיח (HDD) של המדפסת. פירוש הדבר הוא שהמסמכים מאוחסנים בכונן הדיסק הקשיח. ניתן להשתמש במסמכים המאוחסנים בדרכים הבאות:
 • ליצור סיסמה עבור מסמך מסוים, כך שמשתמשים לא מורשים לא יוכלו לגשת אליו.
 • להדפיס מסמכים מאוחסנים על-ידי שימוש במגוון מאפייני הדפסה ולשלוח את המסמכים אל מספר יעדים, כגון דואר אלקטרוני, שרת או פקס.
 • להגדיר מסמך מאוחסן ולהשתמש במאפיין 'מסמך מאוחסן' עם שירות SyncThru™ Web Service.
גע בסמל העזרה במסך הבית של לוח הבקרה או בתפריט המהיר , ולאחר מכן בחר אפשרות כלשהי.

מקשי פקודה

בעת בחירת קובץ, יוצגו התפריטים הבאים:
 • (Print) (הדפסה): הדפס קבצים ישירות.
 • (Send) (שליחה) שלח קבצים אל פקס, דואר אלקטרוני, שרת, תיבה או USB.
 • (Delete) (מחיקה): מחק תיקיות וקבצים.

אחסון

תיאור של הסמלים לאחסון קבצים בכונן הדיסק הקשיח.
לחצן
שם
תיאור
העברה
נהל את נתוני ההעברה.
הדפסה
נהל את נתוני ההדפסה המאוחסנים.
שליחה
נהל את נתוני השליחה המאוחסנים.
הורדה
נהל את נתוני ההורדה המאוחסנים.
USB
השתמש בזיכרון USB.

Job Progress (התקדמות עבודה):

כאשר המדפסת מעבדת עבודה, מוצגים התפריטים הבאים:
 • Detail (פרטים): בחר בלחצן זה כדי לראות את המצב, הסוג והשעה של העבודה.
 • Preview area (אזור תצוגה מקדימה): הצגת תצוגה מקדימה של מסמך שנשמר. התמונה באזור התצוגה המקדימה מציינת את הגדרות השליחה הנוכחיות (לדוגמה, כיוון ההדפסה וגודל הקובץ).

שימוש בתיבה לשמירת קבצים

כדי להשתמש במאפיין 'תיבה', הקש על Box (תיבה) במסך הבית של לוח הבקרה או תחת Apps (אפליקציות).
השתמש באחת מהדרכים הבאות לאחסון מסמכים סרוקים:
 • Public (ציבורי): כל המשתמשים יכולים לגשת לקבצים האלה.
 • Private (פרטי): הגדר סיסמה למניעת גישה לא מורשית לקבצים.
האפשרות Storage (אחסון) מאפשרת לאחסן את הנתונים שנסרקו בכונן הדיסק הקשיח של המדפסת. ניתן לשלוח את הנתונים המאוחסנים ליעדים שונים, כגון פקס, דואר אלקטרוני, שרת, 'תיבה' או USB.

שימוש בבדיקה מרובה

גע נגיעה ממושכת בתיקייה או בקובץ, ולאחר מכן שנה את מצב הבדיקה המרובה.
הערה:
פונקציה זו אינה זמינה באחסון Print (הדפסה) ו-Send (שליחה).

יצירת תיקייה פרטית

הערה:
פונקציה זו אינה זמינה באחסון Download (הורדה) ו-USB.
כדי ליצור תיקייה פרטית, בצע את השלבים הבאים:
 1. בחר את סוג האחסון (Print (הדפסה) או Send (שליחה)) שבו ברצונך ליצור את התיקייה.
 2. בחר באפשרות, ולאחר מכן בחר באפשרותCreate folder (צור תיקייה).
 3. הקלד את שם התיקייה, בחר באפשרות Set as Private (הגדר כפרטית) ולאחר מכן גע באפשרות OK (אישור).
 4. הזן את הפרטים המתאימים בשדות ID (מזהה), Password (סיסמה) ו-Confirm Password (אשר סיסמה), ולאחר מכן גע באפשרות OK (אישור).


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏