תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung ProXpress MFP SL-C4060, SL-C4062, SL-M4560, SL-M4562 - הגדרות תפריט שימושיות

במסמך זה מוסברות תכונות שקשורות למסך התצוגה ולהגדרות תפריט שימושיות עבור מדפסות Samsung ProXpress MFP SL-C4060, SL-C4062, SL-M4560, SL-M4562. קרא בעיון את הסעיפים שלהלן כדי למצוא את המידע הרצוי.

מסך תצוגה

מסך התצוגה משמש כממשק המשתמש של המכשיר. הוא מציג את המצב הנוכחי של תהליכים, מודיע על הנחיות או הודעות ומספק גישה מהירה לתכונות שונות.

מונחים של מחוות מגע

מסך התצוגה הוא ממשק של מסך מגע. משתמשים במסך באותו אופן שבו משתמשים במסך של טלפון חכם או מחשב לוח.
הקש
גע במסך נגיעה קלה והרם את האצבע.
לדוגמה:
 • הקש על המקלדת שעל גבי המסך כדי להזין תווים או טקסט אחר.
 • הקש על פריט בתפריט כדי לבחור אותו.
 • הקש על סמל של יישום כדי להפעיל את היישום.
גע נגיעה ממושכת
לחץ באצבעך על פריט במסך והחזק אותה במקומה.
לדוגמה:
 • גע נגיעה ממושכת בווידג'ט במסך הבית כדי להזיז אותו.
 • גע נגיעה ממושכת בשדה כדי להציג תפריט מוקפץ של אפשרויות.
החלק במהירות
החלק במהירות את האצבע באופן אנכי או אופקי על פני המסך.
לדוגמה:
 • החלק במהירות כדי לגלול בתפריטים או בדפים במסך הבית.
גרור
גע נגיעה ממושכת בסמל, ולאחר מכן הזז אותו למיקום הרצוי.
לדוגמה:
 • גרור סמלים לדף אחר במגירת היישומים.
 • גרור סמלים ווידג'טים לדף אחר במסך הבית.

מקשי פקודה

להלן פירוט של מקשי פקודה ואופן השימוש בתכונות שלהם.
 • (Back - הקודם): חזרה למסך, לאפשרות או לשלב הקודמים.
 • (Home - דף הבית): מעבר למסך דף הבית הראשי.
 • (Recent - אחרונים): הצגת האפליקציות האחרונות שהיו בשימוש.
 • הפעלה מהירה: מקש שניתן להתאמה אישית. מידע על האפשרויות מפורט בסעיף הבא.

כוונון בהירות

בצע את השלבים הבאים כדי לשנות את הבהירות של מסך התצוגה.
 1. הקש על Settings > Display > Screen > Brightness (הגדרות > תצוגה > מסך > בהירות) במסך הבית או תחת Apps (אפליקציות).
 2. גרור כדי לשנות את בהירות המסך.

הוספת הפעלה מהירה

בצע את השלבים הבאים כדי להוסיף את המאפיין הפעלה מהירה.
 1. הקש על Settings > Display > More Settings > Quick Launch (הגדרות > תצוגה > הגדרות נוספות > הפעלה מהירה) במסך הבית או תחת Apps (אפליקציות).
 2. בחר בפונקציה הרצויה של הפעלה מהירה.
  • ללא: הסמל לא מוצג.
  • Screen Capture (צילום מסך): צילום המסך הנוכחי ושמירתו כקובץ תמונה.
  • Applications (יישומים): פתיחת מסך המציג את כל האפליקציות.
  • Search (חיפוש): פתיחת מסך החיפוש.
  • Job Status (סטטוס עבודה): פתיחת המסך של סטטוס העבודות.
  • Login/Logout (כניסה/יציאה): פתיחת מסך הכניסה או היציאה.
 3. הקש על (הקודם) כדי לחזור לתפריט ההגדרות.

סקירה כללית של מסך הבית

מסך הבית הראשי הוא נקודת ההתחלה של פונקציות ויישומים רבים. אפשר להתאים אותו אישית עם סמלי יישומים, קיצורי דרך ווידג'טים, כדי לספק גישה מיידית למידע וליישומים. אפשר לפתוח את דף ברירת המחדל בכל עת על-ידי הקשה על הסמל . תמונות המסך במסמך זה עשויות להיות שונות ממה שמוצג במדפסת שלך, בהתאם לאפשרויות או לדגם שלה.
הערה:
בהתאם להגדרות אימות, ייתכן שהמשתמשים במדפסת יצטרכו להזין מזהה וסיסמה. אם מאפיין זה זמין, רק משתמשים בעלי מזהה וסיסמה מורשים יוכלו להשתמש במדפסת. לקבלת מידע בנושא זה, פנה למנהל המדפסת.

ניווט במסכי הבית

במדפסות אלה יש במקור שלושה מסכי בית. אפשר להוסיף סמלי יישומים בכל דף.
הערה:
במסך הבית הראשי, החלק במהירות שמאלה או ימינה. מסך הבית הראשי נמצא במרכז, ושלושה דפים נוספים נמצאים בכל אחד מצדדיו.

ניווט בתפריטי היישומים

כברירת מחדל, מספר תפריטי יישומים זמינים במסך הבית הראשי של המדפסת. כדי לגשת לכל תפריטי היישומים והווידג'טים, הקש על הסמל והחלק במהירות שמאלה או ימינה במסך.
הערה:
במסך הבית הראשי, החלק במהירות שמאלה או ימינה. מסך הבית הראשי נמצא במרכז.

גישה לאפליקציות שהיו בשימוש לאחרונה

אפשר למצוא בקלות יישום שהיה בשימוש לאחרונה.
 1. הקש על מכל מקום כדי לפתוח את חלון היישומים שהיו בשימוש לאחרונה.
 2. הקש על סמל היישום בחלון זה כדי לפתוח אותו.

התאמה אישית של מסך הבית

אפשר ליצור מסך בית מותאם אישית.

יצירת קיצורי דרך

קיצורי דרך שונים מווידג'טים. ווידג'טים יכולים להפעיל רק יישומים, בעוד קיצורי דרך יכולים להפעיל בנוסף גם מאפיינים ופעולות.

הוספה והסרה של ווידג'טים

ווידג'טים הם יישומים עצמאיים שממוקמים בכרטיסיית הווידג'טים ובדפים של מסך הבית. להבדיל מקיצור דרך, ווידג'ט מופיע כיישום על גבי המסך.

העברת סמלים לתפריט Apps (אפליקציות)

בצע את השלבים הבאים כדי להעביר סמלים לתפריט האפליקציות.
 1. הקש על הסמל כדי לעבור אל מסך הבית הראשי.
 2. הקש על הסמל כדי להציג את היישומים הנוכחיים שלך.
 3. אם היא לא נבחרה כבר, הקש על הכרטיסייה Apps (אפליקציות) בחלק העליון של המסך.
 4. גרור את הסמל למיקום הרצוי על המסך ושחרר אותו. כדי לעבור לדף אחר, גרור את הסמל לקצה המסך עד שהמסך ייגלל אל הדף הרצוי.

שינוי הטפט

כדי להתאים אישית את הטפט (רקע) של מסכי הבית, בצע את השלבים הבאים.
 1. מכל מסך הבית, גע נגיעה ממושכת באזור ריק של המסך, ולאחר מכן בחר באפשרות Set wallpaper (הגדר טפט).
 2. הקש על אחת מהאפשרויות הבאות בחלון שמופיע:
  • Home Screen (מסך הבית): הגדרת הטפט של מסך הבית.
  • Login Screen (מסך כניסה): הגדרת הטפט של מסך הכניסה. כדי להשתמש במאפיין הזה, ייתכן שיהיה עליך להתחבר כמנהל מערכת. ראה התחברות.
  • Home and Login Screens (מסך הבית ומסך הכניסה): הגדרת הטפט של שני המסכים. כדי להשתמש במאפיין הזה, ייתכן שיהיה עליך להתחבר כמנהל מערכת. ראה התחברות.
 3. הקש על אחת מהאפשרויות הבאות בחלון הבא שמופיע.
  • Gallery (גלריה): בחירת טפט מתצלומים ומתמונות בגלריה של המדפסת.
   הערה:
   המשתמש יכול לבחור תמונות בהתקן USB או בתיקייה Box > Download (תיבה > הורדה).
  • Live wallpapers (טפטים חיים): בחירת תמונה מונפשת.
  • Wallpapers (טפטים): בחירה מתוך כמה תמונות נייחות מובנות.
  • בחר טפט, ולאחר מכן הקש על Set wallpaper (הגדר טפט) או Cancel (ביטול).

סרגל ההודעות

סרגל ההודעות כולל רשימה נפתחת שמציגה מידע על התהליכים שפועלים כרגע, מצב הטונר, בהירות המסך והודעות אחרונות.
איור : דוגמה של סרגל ההודעות עבור המדפסות Samsung ProXpress MFP SL-C4060‏, SL-C4062
איור : דוגמה של סרגל ההודעות עבור המדפסות Samsung ProXpress MFP SL-M4560‏, SL-M4562
הערה:
במסך הבית, גע נגיעה ממושכת בסרגל ההודעות עד להופעת הרשימה הנפתחת, ולאחר מכן גרור למטה כדי להרחיב.

סטטוס עבודה

כאשר מקישים על Job Status (סטטוס עבודה) במסך הבית או במסך האפליקציות, יופיעו במסך הפרטים הבאים: Current Job‏, Completed Job‏, Secure Print‏, Secure Fax‏, Active Notice (עבודה נוכחית, עבודה הושלמה, הדפסה מאובטחת, פקס מאובטח, הודעה פעילה).

Current Job (עבודות נוכחיות)

הצגת רשימה של עבודות שמתבצעות ועבודות בהמתנה.

Completed Job (עבודות שהושלמו)

הצגת רשימה של העבודות שהושלמו, כולל מידע על עבודות שאירעה בהן שגיאה.

Secure Print/Fax (הדפסה מאובטחת/פקס מאובטח):

הצגת רשימה של עבודות מאובטחות. כדי להדפיס באופן מאובטח, יש להזין את המזהה והסיסמה שהוגדרו במנהל המדפסת. ראה מצב הדפסה. כדי לשלוח פקס מאובטח, יש להזין את הסיסמה.

Active Notice (הודעות פעילות)

הצגת הודעות שגיאה וקודי שגיאה שאירעו.

Counter (מונה)

אפשר לבדוק כמה דפים/עבודות הודפסו, הועתקו, נסרקו ונשלחו בפקס. אפשר לבדוק את המונה לפי מכשיר או לפי משתמשים.
הקש על Counter (מונה) במסך הבית או תחת Apps (אפליקציות).
הערה:
אפשר להשתמש במאפיין הזה גם מתוך SyncThru™Web Service. פתח את דפדפן האינטרנט מהמחשב המחובר לרשת והקלד את כתובת ה-IP של המדפסת. כאשר SyncThru™Web Service נפתח, לחץ על הכרטיסייה Information (מידע) > Usage Counters (מוני שימוש). ראה Counter (מונה).
איור : דוגמה למונה

מקשי פקודה

הטבלה הבאה מציגה מידע על מקשי הפקודה.
לחצן
שם
תיאור
תפריט מהיר
פתיחת התפריט המהיר
Search‏ (חיפוש)
חיפוש תפריט או יישום רצויים
הדפסה
הדפסת דוח מונה שימוש
התוכנית שלי
פתיחת רשימה של האפליקציות שנוספו
All (הכל)
Period (תקופה)
בחירת תקופת הזמן לבדיקת המונה
From, to (מ-, עד)
הגדרת תקופת הזמן לבדיקת המונה

היכרות עם התפריט Counter (מונה)

 • Total Usage (שימוש כולל): כל קטגוריה מציגה את מונה השימוש לפי סוגי עבודות (Print (הדפסה), Copy (העתקה), Fax Print (הדפסת פקס), Total (סה"כ)).
  • All (הכל): הקש ובחר את התקופה הרצויה.
 • Send Usage (שימוש בשליחה): הצגת מספר עבודות השליחה (פקס, סריקה).
 • User Usage (שימוש של משתמש) (משתמש מחובר בלבד): כל קטגוריה מציגה את השימוש שהמשתמש עשה בהדפסה.
הערה:
כדי להשתמש ב-User Usage (שימוש של משתמש), ייתכן שצריך לבחור באפשרויות Application Authentication (אימות היישום) ו-Standard Accounting Only (ספירת עבודות סטנדרטית בלבד) בקטע Settings > Admin Settings> Security > Mode (הגדרות > הגדרות ניהול > אבטחה > מצב) או Method (שיטה) במסך הבית או תחת Apps (אפליקציות).

USB

כדי להשתמש במאפיין ה-USB, הקש על Box > USB (תיבה > USB) במסך הבית או Apps (אפליקציות). ראה שימוש בהתקן כונן USB.
הערה:
יש לחבר התקן כונן USB ליציאת ה-USB שבמדפסת.

עזרה

Help (עזרה) מספקת מידע מקוון שמספק תשובות לשאלות המשתמשים.
היישום Help (עזרה) מספק מידע על התפריטים והפונקציות הזמינים במדפסת. השתמש בחלונית שבצד שמאל של המסך כדי לנווט (Help (עזרה)). אפשר גם לבחור בכותרות שמתחת לכל קטע כדי לעיין בנושאי העזרה.
 1. הקש על (Help (עזרה)) במסך הבית או תחת Apps (אפליקציות).
 2. בחר נושא ופעל בהתאם לניווט המובנה.
הערה:
הקש על (Help (עזרה)) במסך הבית או ב- (תפריט מהיר), ובחר באפשרות שעליה תרצה לקבל מידע.

My Page (הדף שלי)

היישום My Page (הדף שלי) מאפשר למשתמש לשנות בקלות את הפרטים וההגדרות של הפרופיל שלו. בפרופילMy Page (הדף שלי) מאוחסנים פרטי יצירת הקשר וההגדרות האישיות של המשתמש. המשתמש יכול להשתמש בהגדרות אלה כדי להתאים אישית את המדפסת בהתאם להרגלי השימוש ולצורכי הנגישות שלו.
כדי להשתמש במאפיין זה, הקש על My Page (הדף שלי) במסך הבית או תחת Apps (אפליקציות).
איור : דוגמה של My Page (הדף שלי)

מקשי פקודה

הטבלה הבאה מציגה מידע על מקשי הפקודה.
לחצן
שם
תיאור
תפריט מהיר
פתיחת התפריט המהיר
Search‏ (חיפוש)
חיפוש תפריט או יישום רצויים
התוכנית שלי
פתיחת רשימה של האפליקציות שנוספו
תפריט משנה (גלישת פעולות)
פתיחת תפריט המשנה
Change Password (שינוי סיסמה)
עריכת שינויים בסיסמה
Profile Image‏ (תמונת פרופיל)
בחירה של תמונת פרופיל

התפריט Understanding the My Page (היכרות עם הדף שלי)

בתפריט זה המשתמש יכול להתאים הגדרות שונות ולהפוך את חוויית ההדפסה למהנה יותר.
 • Personalization (התאמה אישית)
  • Usage (שימוש): הגרף Frequency of Usage (תדירות שימוש) מציג כמה עבודות הדפסה, העתקה, פקס, שליחה או עבודות אחרות המשתמש ביצע. פרטי המכסה מציינים עד כמה המשתמש קרוב לניצול המכסה שלו.
 • Apps Setting (הגדרת אפליקציות)
  • ‎+Me Setting (הגדרת ‎+Me): ההגדרה ‎+Me Setting (הגדרת ‎+Me) מציינת אם המדפסת שולחת מידע על השימוש לתיבה או ליעד אחר. המשתמש גם יכול לציין להיכן נשלח המידע על השימוש.
  • Send Feedback (משוב לשליחה): ההגדרה Send Feedback (משוב לשליחה) מציינת אם המדפסת שולחת ליצרן מידע על השימוש. שליחת משוב עוזרת ליצרן לשפר את המדפסת באמצעות עדכונים או תיקונים.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏