תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP Ink Tank‏ 310, 410 - מופיעה ההודעה 'אזל הנייר', המדפסת אינה אוספת נייר

מסמך זה מיועד למדפסות HP Ink Tank‏ 310, 315, 319, Wireless‏ 415, ו- 419.
סמל השגיאה, סמל שגיאת הנייר ונורית חידוש הפעולה מהבהבים, ההודעה טען נייר מוצגת במחשב, והמדפסת לא אוספת נייר ממגש ההזנה.
איור : סמל השגיאה, סמל שגיאת הנייר ונורית חידוש הפעולה מהבהבים
סמל השגיאה, סמל שגיאת הנייר ונורית חידוש הפעולה מהבהבים

שלב 1: בדוק את הנייר, וטען אותו שוב

בעיות בהזנת נייר עשויות להיגרם משימוש בדפים קרועים, מאובקים, מגולגלים, מקומטים או מקופלים. גם איכות הנייר עשויה להשפיע. היעזר בהנחיות הבאות כדי להימנע מהבעיה.
 • השתמש רק בנייר מאיכות טובה, שתואם למפרט המדפסת.
 • אחסן את כל הנייר במקום יבש וקריר. בעיות בהזנת נייר נפוצות יותר בסביבות לחות.
 • אל תדפיס על נייר שכבר הדפסת עליו. דיו לח עשוי לגרום לניירות להידבק זה לזה.
 • המתן עד שהמדפסת תשלים עבודה או תציג את ההודעה אזל נייר או טען נייר לפני שתטען שוב את הניר.
ודא שהנייר עליו אתה מדפיס נמצא במצב טוב ומוערם נכון במגש, וכי נתיב הנייר והמגש חופשיים מחסימות.
 1. הוצא את כל הנייר ממגש ההזנה.
 2. הסר מתוך הערימה כל נייר מקומט, מקופל או קרוע.
 3. בדוק אם יש חסימות בתוך אזור מגש ההזנה. ודא שדבר אינו חוסם את המגע בין הנייר לגלילים. אפילו פיסות נייר קטנות עלולות לגרום לבעיות בהזנת נייר.
 4. השתמש בשתי הידיים, החזק את ערימת הנייר ולאחר מכן טפח את הקצה התחתון של הערימה על משטח שטוח כדי ליישר את הערימה מכל הצדדים.
 5. טען את ערימת הנייר במגש ההזנה, ולאחר מכן החלק את מכווני רוחב הנייר עד שייצמדו לנייר.
  איור : טעינת הנייר, ואז החלקת מכוון רוחב הנייר פנימה
  החלקת מכווני רוחב-הנייר כנגד הנייר
נסה להדפיס. אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

שלב 2: ניקוי גלילי הזנת הנייר

אבק, סיבי נייר ופסולת אחרת עלולים להצטבר על גלילי הזנת הנייר ולגרום לחסימות נייר ובעיות בהזנת הנייר. נקה את הגלילים בתוך המדפסת, ולאחר מכן נסה להדפיס שוב.
 1. כבה את המדפסת.
 2. נתק את כבל ה-USB מהמדפסת, אם הוא מחובר.
 3. נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
    אזהרה:
  עליך לנתק את כבל המתח לפני ביצוע פעולות בתוך המדפסת כדי למנוע את הסיכון לפציעה או להתחשמלות.
 4. הרם את מגש הקלט.
  משוך את מגש ההזנה כלפי מעלה
 5. הרם והחזק את מגן מגש ההזנה.
    שים לב:
  אל תסיר את מגן מגש ההזנה. מגן מגש ההזנה מונע חדירת פסולת לנתיב הנייר ובכך מונע חסימות נייר.
 6. הסתכל דרך מגש ההזנה הפתוח ומצא את גלילי איסוף הנייר האפורים.
  תמונה: גלילי איסוף נייר
 7. הרטב מקלון צמר גפן ארוך במים מזוקקים, וסחט ממנו מים עודפים.
 8. לחץ את מקלון צמר הגפן כנגד הגלילים בתוך המדפסת, ולאחר מכן סובב את הגלילים כלפי מעלה בעזרת האצבעות. הפעל לחץ מתון להרחקת כל הצטברות של אבק או לכלוך.
 9. הורד את מגן מגש ההזנה.
 10. הנח לגלילים להתייבש במשך 10 דקות.
 11. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
 12. חבר מחדש את כבל ה-USB למדפסת בהתאם לצורך.
 13. הפעל את המדפסת.
נסה להדפיס. אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

שלב 3: איפוס המדפסת

לעיתים השגיאה נותרת בעינה גם כאשר אין בעיה בהזנת הנייר. אפס את המדפסת, ואז נסה להדפיס.
 1. הפעל את המדפסת, אם היא לא פועלת כבר.
 2. המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 3. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 4. נתק את כבל המתח משקע החשמל שבקיר.
 5. המתן 60 שניות לפחות.
 6. חבר את כבל המתח בחזרה לשקע החשמל שבקיר.
  הערה:
  ‏HP ממליצה לחבר את כבל המתח של המדפסת ישירות לשקע החשמל שבקיר.
 7. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
 8. הפעל את המדפסת, אם היא לא מופעלת אוטומטית.
  ייתכן שהמדפסת תעבור תהליך של התחממות. נוריות המדפסת עשויות להבהב והגררה עשויה לנוע.
 9. המתן עד לסיום תהליך ההתחממות ועד אשר המדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
נסה להדפיס. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.

שלב 4: מסור את המדפסת לתיקון

תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏