תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP OfficeJet‏ 6960 ו- 6970 - הגדרת מדפסת אלחוטית (Mac)

מסמך זה מיועד למדפסות HP OfficeJet‏ 6962 ו- OfficeJet Pro‏ 6960, 6968, 6970, 6974, 6975, ו- 6978 All-in-One ומחשבי Mac.
כדי להגדיר מדפסת HP ברשת אלחוטית (Wi-Fi), חבר את המדפסת לרשת האלחוטית, ולאחר מכן התקן את מנהל התקן המדפסת ואת התוכנה מאתר האינטרנט של HP. כאשר תתבקש לעשות זאת במהלך ההתקנה, בחר אלחוטי כסוג החיבור.

שלב 1: התכונן להתקנה

לפני הגדרת המדפסת ברשת האלחוטית שלך, אסוף את שם הרשת והסיסמה, ולאחר מכן הפעל את הנתב, את המדפסת ואת המחשב.
הערה:
אם עליך למצוא את סיסמת הרשת שלך, עבור אל Find Your Wireless WEP, WPA, WPA2 Password (מצא את סיסמת Wireless WEP‏, WPA‏, WPA2 שלך).
 1. אסוף את הפריטים הבאים:
  • שם רשת: שם הרשת הוא ה-SSID ‏שלה (Service Set Identifier).
  • סיסמת רשת: הסיסמה מכונה גם מפתח WEP או ביטוי סיסמה לאבטחה של WPA.
  • מחשב שמחובר לרשת האלחוטית שלך
  • גישה לאינטרנט: ‏HP ממליצה על גישה לאינטרנט בפס רחב, כגון כבלים או DSL, עבור הורדות תוכנה, שימוש בשירותי האינטרנט וקבלת עדכוני מדפסת.
 2. ודא שהנתב והמחשב מופעלים ושהמחשב מחובר לאותה רשת אלחוטית שאליה ברצונך לחבר את המדפסת. הפעל את המדפסת והנח אותה קרוב למחשב ובטווח הנתב במהלך ההגדרה.
 3. נתק את כל כבלי ה-USB או ה-Ethernet מהמדפסת.

שלב 2: התחבר לרשת האלחוטית

חבר את המדפסת לרשת באמצעות אשף הגדרת האלחוט כך שתוכנית ההתקנה של HP תוכל לאתר את המדפסת במהלך ההתקנה.
 1. ממסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, החלק כלפי מטה כדי לפתוח את לוח המחוונים, ואז גע בסמל האלחוט .
 2. גע בסמל ה הגדרה.
 3. גע ב הגדרות רשת אלחוטית, ולאחר מכן גע ב אשף הגדרות רשת אלחוטית.
  תמונה: תצוגת הגדרת אלחוט
 4. גע בשם הרשת שלך ברשימת הרשתות הזמינות, ואז גע באישור.
  תמונה: שמות רשתות
 5. אם הרשימה אינה מכילה את שם הרשת שלך, גע באפשרות הזן שם רשת חדש ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזין את שם הרשת שלך.
 6. אם תתבקש, הקלד את מפתח WEP או WPA (סיסמת רשת), ולאחר מכן גע ב בוצע.
  מוצג מסך סיכום. גע ב אישור כדי לחזור למסך הבית.
  הערה:
  אם מוצגת הודעת שגיאת חיבור, ודא שהזנת בצורה מדויקת את האותיות הגדולות (אות גדולה באנגלית) והקטנות (אות קטנה באנגלית) של שם הרשת והסיסמה. פעל בהתאם להנחיות כדי להקליד שוב את המידע.

שלב 3: הורד והתקן את מנהל ההתקן

הורד והתקן את הגרסה העדכנית ביותר של תוכנת המדפסת עם כל המאפיינים מאתר האינטרנט של HP.
אם מוצג מסך 'חיבור אלחוטי אוטומטי' בעת ההתקנה, השתמש בו כדי להשלים את הגדרת האלחוט. אחרת, בצע את השלבים המודרכים בתוכנת ההתקנה כדי להשלים את ההתקנה.
 1. הפעל את המדפסת.
 2. אם המדפסת מחוברת למחשב באמצעות כבל USB, נתק את כבל ה-USB מהמדפסת.
 3. בחר את המדפסת שברשותך מתוך הרשימה הבאה:
 4. אם תתבקש, בחר שיטה לזיהוי דגם המדפסת, ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי לעבור לדף ההורדה.
 5. לחץ על הורדה לצד HP Easy Start או לצד מנהל ההתקן עם כל המאפיינים, בהתאם לאפשרות המוצגת.
 6. פתח את תיקיית הורדות ב- Mac dock, ולאחר מכן לחץ על קובץ HP Easy Start או את מנהל ההתקן עם כל המאפיינים .dmg הקובץ כדי להתחיל בהתקנה.
 7. בצע את ההוראות שעל-גבי המסך כדי להגדיר את חיבור המדפסת ולהתקין את התוכנה.
 8. כאשר תתבקש על-ידי תוכנית ההתקנה, לחץ על הוסף מדפסת כדי ליצור תור הדפסה במחשב ה-mac.
  החלון הוספה ייפתח.
 9. לחץ על שם המדפסת שלך וקבע שהסוג שלה הוא Bonjour, לחץ על התיבה השתמש או הדפס באמצעות, לאחר מכן בחר את שם המדפסת שברשותך מתוך התפריט המוקפץ.
  בחר את שם המדפסת שברשותך בתפריט 'השתמש'
 10. חזור אל תוכנת ההתקנה של HP להשלים את ההתקנה.

שאלות נפוצות

סקור רשימה זו של שאלות נפוצות בנוגע להתקנה והגדרה של מדפסת HP אלחוטית.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏