תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP Smart Tank 450 - מילוי מחדש של מיכלי הדיו

מסמך זה מתייחס למדפסות HP Smart Tank Wireless‏ 450, 455, ו- 457.
מלא שוב את הדיו במיכל דיו אחד או יותר כאשר מפלס הדיו נמוך או התרוקן.
הערה:
הקפד על הדברים הבאים בעת העבודה עם בקבוקי דיו:
 • הרחק את בקבוקי הדיו מהישג ידם של ילדים.
 • פתח את בקבוק הדיו רק כאשר אתה ממלא את מיכלי הדיו.
 • אחסן את בקבוקי הדיו בצורה אנכית במקום קריר ויבש.
 1. פתח את מכסה מיכל הדיו.
  איור : פתיחת מכסה מיכל הדיו
  פתיחת המכסה
 2. הוצא את הפקק ממיכל הדיו שאתה ממלא מחדש.
    שים לב:
  ייתכן שיש דיו בחלקו התחתון של הפקק. העמד את התקע במצב זקוף כדי להימנע מהעברת דיו.
  איור : הוצאת הפקק של מיכל הדיו
  הסרת פקק המיכל
 3. הסר את המכסה מבקבוק הדיו, משוך את לשונית סרט האיטום, החזר את המכסה למקומו, ולאחר מכן פתח את המכסה.
  איור : הכנת הבקבוק
  הסרת המכסה וסרט האיטום
 4. אחוז את בקבוק הדיו על צינור המיכל, דחף קלות כלפי מטה ולאחר מכן רוקן את הדיו לתוך מיכל הדיו. מלא את מיכל הדיו עד קו המילוי המקסימלי במיכל.
  אם הבקבוק אינו מתחיל להתרוקן, הוצא והכנס מחדש את הבקבוק אל תוך צינור המיכל. אל תסחט את הבקבוק.
  איור : דוגמה למילוי מיכל הדיו
  ניקוז דיו
    שים לב:
  אין לסחוט את הבקבוק ואין למלא יותר מדי את מיכל הדיו.
 5. לאחר מילוי מיכל הדיו, משוך את בקבוק הדיו כלפי מעלה.
  סגור את מכסה בקבוק הדיו, העמד את הבקבוק, ודחף את פקק מיכל הדיו אל תוך התושבת שלו במיכל הדיו.
  איור : דוגמה להחזרת הפקק של מיכל הדיו למקומו
  החזרת הפקק למקום
 6. ודא שהפקקים של מיכל הדיו נעולים היטב במקומם.
  איור : אימות שפקקי מיכל הדיו נעולים במקומם
  תמונה: פקקי מיכל הדיו נעולים במקומם
 7. חזור על השלבים הקודמים כדי למלא מיכלי דיו ריקים או בעלי מפלס דיו נמוך אחרים.
    שים לב:
  אחסן כל בקבוק שנותר בו דיו במקום קריר ויבש לשימוש במועד מאוחר יותר.
 8. סגור את מכסה מיכל הדיו.
  איור : סגירת מכסה מיכל הדיו
  סגירת מכסה מחסנית הדיו

שאלות נפוצות

עיין בשאלות הנפוצות הבאות בנוגע למילוי מחדש של מיכלי הדיו.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏