תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP Smart Tank 450 - דיו שחור או צבעוני אינו מודפס, בעיות נוספות באיכות ההדפסה

מסמך זה מתייחס למדפסות HP Smart Tank Wireless‏ 450, 455, ו- 457.
איכות המסמך או הצילום המודפס אינה עונה על הציפיות. הנהלים המובאים במסמך זה אמורים לסייע במקרה של תדפיסים מוכתמים או דהויים, במקרה שדיו צבעונית או שחורה אינה מודפסת, במקרה של מסמכים עם טקסט מטושטש או מערופל, במקרה של מריחות או פסי דיו, ובעיות אחרות באיכות ההדפסה.
  שים לב:
בעת ביצוע השלבים הבאים, הימנע מלהרים את תפס ראש ההדפסה.

שלב 1: שימוש בראשי הדפסה ובמחסניות דיו מקוריים של HP

‏HP ממליצה להשתמש בדיו מקורי של HP. ‏HP אינה יכולה להבטיח את האיכות או האמינות של דיו שאינו מתוצרת HP. אם אינך משתמש בדיוק מקורי של HP וראשי הדפסה מקוריים של HP, אפשר שהשלבים במסמך זה לא יפתרו את בעיות איכות ההדפסה.
רכוש מחסניות דיו וחומרים מתכלים חלופיים אחרים מהחנות של HP או מקמעונאים מקומיים.
הערה:
השימוש בדיו שאינה דיוק מקורית של HP מזהם כל דיו מקורית של HP שמוסיפים בשלב מאוחר יותר. כתוצאה מכך שהדיו נשארת בראש ההדפסה כאשר מחליפים את הדיו, יכולה הדיו המזוהמת להישאר במערכת ולפגוע באיכות ההדפסה.
אם אתה משתמש במחסניות דיו ובראשי הדפסה מקוריים של HP, המשך לשלב הבא.

שלב 2: בדיקת מפלסי הדיו

מפלסי דיו נמוכים יכולים להשפיע על איכות ההדפסה.
  שים לב:
האחריות אינה מכסה נזק למדפסת שנגרם כתוצאה ממילוי מכלי הדיו בצורה בלתלי תקינה או שימוש בדיו שאינה דיו מקורית של HP.
בעת הדפסה, אל תניח למפלסי הדיו לרדת אל מתחת לקו המילוי המזערי. מפלסי דיו נמוכים מאוד עלולים לגרום לאיכות הדפסה מופחתת או נזק למערכת הדיו.
 1. בדוק חזותית את מפלסי הדיו של המדפסת, תוך שימוש בחלון מיכל הדיו.
 2. הוסף דיו לכל אחד מהמיכלים שבהם המפלס נמוך מקו המלוי המזערי או קרוב אליו.
    שים לב:
  בעת הדפסה, אל תניח למפלסי הדיו לרדת אל מתחת לקו המילוי המזערי. מפלסי דיו נמוכים מאוד עלולים לגרום לירידה באיכות הדיו.
   תמונה: מיכלי דיו מלאים
  1. קו מילוי מרבי
  2. קו מילוי מזערי

שלב 3: ודא שאתה משתמש בנייר מתאים לעבודת ההדפסה

השתמש בהנחיות להלן כדי לוודא שהנייר בו אתה משתמש מתאים לעבודת ההדפסה. אם הוא אינו מתאים, טען מחדש במדפסת נייר מסוג מתאים.
 • טען את הנייר לתוך מגש הקלט כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה. לניירות רבים יש צד להדפסה וצד שאינו מיועד להדפסה, כגון נייר צילום ומעטפות. בדרך כלל, הצד היותר חלק הוא "צד ההדפסה" ולעיתים הצד שאינו מיועד להדפסה נושא על גביו את הלוגו של יצרן הנייר.
 • אל תשתמש בנייר מקומט או מגולגל. השתמש אך ורק בנייר נקי ונטול קמטים.
  אל תשתמש בנייר מקומט
 • השתמש בסוג הנייר שמתאים לפרויקט שלך.
  • להדפסה יומיומית של מסמכי טקסט, נייר רגיל בטכנולוגיית ColorLok מתאים בהחלט. נייר בטכנולוגיית ColorLok הוא נייר תקני המתאים היטב לדיו של HP.
   הסמל ColorLok
  • למסמכים שנדרשת עבורם הדפסה צפופה, כגון תמונות או גרפיקה בניגודיות גבוהה, השתמש בנייר צילום מתקדם של HP כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר.
  • ניירות מסוימים לא סופגים דיו היטב כמו סוגים אחרים. אם התדפיסים שלך נמרחים בקלות, הקפד להשתמש בנייר מומלץ.
 • אחסן את נייר הצילום באריזה המקורית שלו, בתוך שקית פלסטיק הניתנת לאטימה חוזרת. אחסן את הנייר על משטח ישר, במקום קריר ויבש. טען 10-20 גיליונות נייר צילום רק כאשר אתה מוכן להדפיס, והחזר לאריזה את הנייר שבו לא השתמשת.
 • נסה להשתמש בנייר שונה. כך תקבע אם הבעיה קשורה לנייר.
לאחר בדיקת הנייר, נסה שוב להדפיס. אם איכות ההדפסה אינה קבילה, המשך לצעד הבא.

שלב 4: בדוק את הגדרות ההדפסה

בדוק את הגדרות ההדפסה כדי לוודא שהן מתאימות לעבודת ההדפסה.
הערה:
הגדרות ההדפסה משתנות בהתאם למערכת ההפעלה ולאפליקציית התוכנה.
לאחר בדיקת הגדרות ההדפסה, נסה שוב להדפיס. אם איכות ההדפסה אינה קבילה, המשך לצעד הבא.
נסה להדפיס שנית. אם איכות ההדפסה אינה קבילה, המשך לצעד הבא.

שלב 5: ודא שאין מריחות דיו בגב התדפיסים

אם מצאת מריחות דיו בגב התדפיסים שלך, באפשרותך להשתמש בכלי אוטומטי כדי לפתור את הבעיה.
 1. טען נייר במגש ההזנה.
 2. לחץ ממושכות על לחצן ההפעלה, לחץ על הלחצן ביטול שלוש פעמים, לחץ על הלחצן התחל העתקה בצבע שמונה פעמים ולאחר מכן שחרר את לחצן ההפעלה.
  המדפסת תזין דף אחד באיטיות. המדפסת עשויה להשמיע מעט רעש במשך קרוב לדקה.
 3. המתן עד שהדף יצא מהמדפסת לפני שתסלק אותו.
 4. בדוק את דף הניסיון.
  אם איכות ההדפסה אינה קבילה, המשך לצעד הבא.

שלב 7: הפעלת תוכנית השירות לניקוי ראש ההדפסה באמצעות תוכנת HP

‏HP מספקת תוכנית שירות אוטומטית לניקוי ראש הדפסה אשר יכולה לפתוח סתימות בחרירי ראש ההדפסה.
  שים לב:
נקה את ראשי ההדפסה רק במקרה הצורך. ניקוי שלא לצורך מקצר את חיי ראשי ההדפסה ומבזבז דיו.
כדי להגן על ראשי ההדפסה מפני התייבשות, כבה תמיד את המדפסת באמצעות לחצן ההפעלה/כיבוי.
אם איכות ההדפסה אינה קבילה, המשך לצעד הבא.

שלב 8: יישור ראשי ההדפסה באמצעות תוכנת HP

השתמש בתוכנת המדפסת של HP כדי ליישר את ראשי ההדפסה.
נסה להדפיס שנית. אם איכות ההדפסה אינה קבילה, המשך לצעד הבא.

שלב 9: החלפת ראש ההדפסה

אם פעלת על-פי כל השלבים במסמך זה והמדפסת שלך מפיקה תדפיסים שיש להם בעיות באיכות ההדפסה, החלף את ראש ההדפסה הפגום.
צור קשר עם HP כדי להחליף את ראש ההדפסה. אם כבר יש ברשותך ראש הדפסה חלופי, עבור אל החלפת ראשי ההדפסה לקבלת מידע נוסף.
יצירת קשר עם HP לקבלת שירות באזור אסיה ומדינות האוקיינוס השקט
אם השלמת את השלבים הקודמים ועדיין קיימת בעיה במדפסת, ייתכן שיידרש לך סיוע נוסף מ-HP. עבור אל פנה למחלקת התמיכה של HP כדי לאתר את אפשרויות השירות הזמינות. 
יצירת קשר עם HP לקבלת שירות בכל המדינות/האזורים חוץ מאזור אסיה ומדינות האוקיינוס השקט (אזור Asia Pacific)
אם השלמת את כל השלבים הקודמים, ועדיין קיימת בעיה במדפסת שברשותך, מסור את המדפסת לתיקון. בדוק את אחריות המוצר כדי לקבוע אם המדפסת שלך נמצאת עדיין במסגרת האחריות, ולאחר מכן עבור אל צור קשר עם התמיכה של HP כדי לתזמן תיקון או החלפה.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מדפסות שאינן במסגרת האחריות.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏