תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP Smart Tank 450 - מאפייני לוח הבקרה

מסמך זה מתייחס למדפסות HP Smart Tank Wireless‏ 450, 455, ו- 457.
לוח הבקרה מכיל נוריות ולחצנים רבים כדי להפעיל את המדפסת ותצוגת לוח בקרה להצגת אפשרויות הדפסה ומצבי שגיאה.

לחצנים ונוריות בלוח הבקרה

בלוח הבקרה של המדפסת יש כמה לחצנים ונוריות לצורך קיום אינטראקציה עם המדפסת שלך.
איור : לחצנים ונוריות בלוח הבקרה
תמונה: לחצנים ונוריות בלוח הבקרה
1. תצוגת לוח הבקרה
מציינת את מספר העותקים, שגיאות נייר, חיווי על החיבור האלחוטי ועל עוצמת האות, מצב Wi-Fi Direct וסטטוס ראש ההדפסה.
לחצן 2.ביטול
עוצר את הפעולה הנוכחית.
לחצן ונורית 3.אלחוט
להפעלה או כיבוי של יכולות האלחוט של המדפסת. הנורית מעידה אם המדפסת מחוברת לרשת אלחוטית.
לחצן ונורית 4.Wi-Fi Direct
להפעלה או כיבוי של Wi-Fi Direct. הנורית מציינת את המצב של תכונת Wi-Fi Direct - פועל או כבוי.
לחצן 5.התחל העתקה בצבע
מתחיל עבודת העתקה בצבע.
לחצן 6. הפעלה
מכבה או מדליק את המדפסת.
נורית 7. התראת ראש הדפסה
מציינת בעיות בראש ההדפסה.
לחצן ונורית 8.חידוש פעולה
חידוש פעולה לאחר הפרעה (לדוגמה, לאחר טעינת הנייר או שחרור חסימת נייר). הנורית מציינת שהמדפסת נמצאת במצב התראה או שגיאה.
לחצן 9.מידע
להדפסת דף מידע של מדפסת. לחץ על הלחצן הזה בשילוב עם הלחצן 'אלחוט', לחצן Wi-Fi Direct, או לחצן HP ePrint כדי לקבל דפי עזרה ספציפיים הקשורים לכל אחד מלחצנים אלה. הנורית מציינת שבאפשרותך ללחוץ על לחצן מידע לקבלת עזרה.
לחצן ונורית 10.HP ePrint
להפעלה או כיבוי של HP ePrint. הנורית מציינת את הסטטוס של HP ePrint. הנורית מהבהבת כדי להצביע על בעיה בחיבור של שירותי האינטרנט.
לחצן 11.התחל העתקה בשחור
מתחיל עבודת העתקה בשחור-לבן.

סמלי לוח הבקרה

בלוח הבקרה של המדפסת יש כמה סמלים המציינים פונקציות או שגיאות.
איור : סמלי לוח הבקרה
תמונה: סמלי תצוגת לוח הבקרה
סמל 1. מספר עותקים
מציג את מספר העותקים, וכאשר המדפסת נמצאת במצב שגיאה מופיעים במקומו E ומספר לסירוגין.
סמל 2.שגיאה
מצביע על שגיאה.
סמל 3.שגיאת נייר
מציין מצב שגיאה הקשור בנייר.
סמל 4.Wi-Fi Direct
מציין אם Wi-Fi Direct מופעל או כבוי, או אם הוא בתהליך התחברות.
סמל 5.אלחוט
מציין אם החיבור האלחוטי פועל או כבוי.
סמל 6.התראת אלחוט
בשילוב עם סמל האלחוט , מציין שגיאה בחיבור האלחוטי.
סמל 7.פסי אות
בשילוב עם סמל האלחוט , מציין את עוצמת האות של החיבור האלחוטי הנוכחית עם רשת כלשהי.
סמלי 8.ראש ההדפסה
סמל ראש ההדפסה השמאלי מציג את הסטטוס של ראש ההדפסה בשלושה צבעים, והסמל הימני מציג את הסטטוס של ראש ההדפסה להדפסה בשחור. כאשר סמל אחד או שני הסמלים מהבהבים, קיימת שגיאה בראש הדפסה זה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏