תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP Smart Tank 450 - הגדרת מדפסת אלחוטית (Windows)

מסמך זה מיועד למחשבים עם Windows ומדפסות HP Smart Tank‏ Wireless 450, 455, ו- 457.
התקן את מנהלי התקן המדפסת המיועדות למדפסת שלך כדי להשתמש בה ברשת אלחוטית. אם יותר ממחשב אחד מחובר לרשת, התקן את תוכנת המדפסת בכל מחשב בו אתה מתכוון להשתמש עם המדפסת.

שלב 1: התכונן להתקנה

לפני התקנת תוכנת המדפסת וההתחברות לרשת האלחוטית, בדוק את הדרישות, הדלק את המחשב ואת הנתב, והגדר את המדפסת.
 1. כדי להשתמש במדפסת שלך ברשת אלחוטית, דרושים לך הפריטים הבאים:
  • מחשב שמחובר לרשת האלחוטית שלך
  • גישה לאינטרנט: ‏HP ממליצה על גישה לאינטרנט בפס רחב, כגון כבלים או DSL, עבור הורדות תוכנה, שימוש בשירותי האינטרנט וקבלת עדכוני מדפסת.
 2. ודא שהנתב והמחשב מופעלים ושהמחשב מחובר לאותה רשת אלחוטית שאליה ברצונך לחבר את המדפסת.
 3. הגדר את המדפסת, טען נייר לתוך מגש ההזנה, והתקן מחסניות הדיו. למידע נוסף על הגדרת המדפסת, גש אל הגדרת המדפסת בפעם הראשונה.
 4. הפעל את המדפסת והנח אותה קרוב למחשב ובטווח הנתב במהלך הגדרת האלחוט.

שלב 2: שחזר את הגדרות האלחוט שהן ברירת המחדל של המדפסת

אפס את ההגדרות האלחוטיות במדפסת כדי להשלים את החיבור בהצלחה.
 1. בלוח הבקרה של המדפסת, ודא שנורית האלחוט מהבהבת ונורית לחצן ההפעלה מאירה באור בהיר. אם הנורית אינה מאירה באור בהיר, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להעיר את המדפסת ממצב שינה.
 2. אם נורית האלחוט אינה מהבהבת, לחץ והחזק את לחצן האלחוט ואת לחצן הביטול בו זמנית במשך 3 שניות.
  נורית האלחוט מהבהבת. חזור על שלבים אלה אם נורית האלחוט אינה מהבהבת.
 3. המשך מיד לשלב הבא כדי להתקין את התוכנה. יש לך בערך 120 דקות להשלמת התקנת התוכנה באמצעות תכונת חיבור האלחוט האוטומטי של HP.

שלב 3: התקנת תוכנת המדפסת

במחשב שממנו ברצונך להדפיס, התחל את התקנת התוכנה ולאחר מכן הורד והתקן את מנהל ההדפסה של HP עם כל המאפיינים. ההתקנה כוללת את מנהלי ההדפסה האלחוטיים, וכן את תוכנת HP Printer Assistant המיועדת לסריקה ולפונקציות אחרות של ניהול המדפסת.
 1. נתק את כבל ה-USB מהמדפסת.
 2. גש אל 123.hp.com/ST450, ואז לחץ הורד כדי להוריד ולהריץ את HP Easy Start.
 3. כאשר תתבקש לבחור את המדפסת שלך, לחץ על המדפסת שלי אינה מוצגת.
  איור : לחיצה על 'המדפסת שלי אינה מוצגת'
  לחיצה על 'המדפסת שלי אינה מוצגת'
 4. לחץ על המשך, ולאחר מכן בחר רשת אלחוטית (אם ישים).
  איור : בחירת 'רשת אלחוטית (אם ישים)'
  בחירת 'רשת אלחוטית (אם ישים)'
 5. לחץ על המשך, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות על גבי מסך כדי להגדיר את המדפסת ברשת אלחוטית.
  הערה:
  אם ההורדה נכשלת, עבור אל תמיכת הלקוחות של HP - הורדות תוכנה ומנהלי התקנים, הזן את דגם המדפסת שלך אם תתבקש, ואז ודא שגרסת מערכת ההפעלה נכונה. תחת תוכנת התקנת מוצר-מנהל ההתקן, לחץ על הורדה לצד מנהל ההתקן עם כל המאפיינים, ולאחר מכן בצע את ההוראות על גבי המסך כדי להשתמש במסייע המונחה HP Download and Install Assistant.

שאלות נפוצות

עיין בשאלות נפוצות אלה בנוגע להגדרת חיבור הרשת האלחוטית.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏