תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

‏‎HP Sprocket 2-in-1s - הגדרת ה-Sprocket

מסמך זה מיועד עבור HP Sprocket 2-in-1s ולאפליקציה HP Sprocket עבור התקנים ניידים בעלי מערכות הפעלה Android ו-Apple iOS.
כדי להגדיר את ה-HP Sprocket 2-in-1 בפעם הראשונה, טען נייר צילום HP sprocket, קשר בין ה-Sprocket שלך לבין ההתקן הנייד, כייל את המדפסת, ואז התקן את כרטיס ה- microSD (אופציונלי).

שלב 1: טען נייר צילום HP sprocket

טען נייר צילום HP sprocket בגודל 5.0 x 7.6 ס"מ לתוך מגש הקלט.
 1. הסר את ה-Sprocket מהקופסה, ואז הסר את סרט המגן ממכסה הנייר.
 2. הסר את מכסה הנייר באמצעות החלקתו כדי להרחיקו מחריץ הפלט, ואז הנח אותו בצד.
   איור : הסרת מכסה הנייר
   הסרת מכסה הנייר
  1. החלק את מכסה הנייר
  2. הסר את מכסה הנייר
 3. טען עד 10 גיליונות נייר צילום HP sprocket עם ה-Smartsheet® הכחול. ודא שה-Smartsheet®‎ הכחול נמצא בחלק התחתון של הערימה כשהברקוד פונה כלפי מטה, ונייר הצילום של HP sprocket עם סמלי HP פונה כלפי מטה.
  הערה:
  שמור את ה- Smartsheet® עד שתסיים את כל 10 הגליונות, ואז השלך אותו.
  איור : טעינת נייר צילום של HP Sprocket
  טעינת נייר צילום של HP Sprocket
 4. סגור את מכסה הנייר באמצעות יישורו על פי המסילות בצידה החיצוני של המדפסת, ואז החלק אותו לעבר חריץ הפלט עד שהוא ישב בצורה איתנה.

שלב 2: חבר בין ה-Sprocket לבין ההתקן הנייד

התקן את אפליקציית ה-HP Sprocket בהתקן הנייד שלך, ואז קשר בין ההתקן הנייד שלך לבין ה-Sprocket באמצעות חיבור בלוטות'. האפליקציה נדרשת כדי לחבר את ה-Sprocket ולהדפיס תמונות מההתקן הנייד שלך.
הערה:
תוכל להשתמש במצלמה כדי לצלם ולהדפיס צילומים בלא להתקין את אפליקציית HP Sprocket. כדי להגדיר מצב מצלמה בלבד, דלג אל השלב הבא.
 1. גש אל עמוד הבית של HP Sprocket ופעל בהתאם להוראות על גבי המסך כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה.
 2. אחרי שהאפליקציה תותקן, כבה את ה-Sprocket באמצעות החלקת והחזקת לחצן ההפעלה עד שנורית מחוון המצב מאירה באופן יציב באור לבן.
  איור : הפעל את ה-Sprocket
  הפעל את ה-Sprocket
 3. בהתקן הנייד שלך, פתח את תפריט הגדרות בלוטות'.
  תוצג רשימה של התקנים סמוכים.
 4. חפש את HP sprocket 2-in-1 (xx:xx) ברשימה.
  • אם ה-Sprocket מוצג ברשימה, הקש עליו, ואז המשך לשלב הבא.
  • אם ה-Sprocket אינו מוצג ברשימה, הקש חפש או סרוק. כאשר ה-Sprocket מוצג, הקש עליו, ואז המשך לשלב הבא.

שלב 3: כייל את המדפסת

שלח עבודת הדפסה כדי לכייל את המדפסת עם Smartsheet® כחול. השתמש באפליקציית HP Sprocket כדי להדפיס צילום, או להשתמש במצלמה כדי לצלם צילום מיידי.

שלב 4: התקן כרטיס microSD (אופציונלי)

התקן כרטיס microSD (נמכר בנפרד) כדי לשמור צילומים מידיים שצולמו במצלמה.
 1. כבה את ה-Sprocket, ואז אתר את חריץ ה-microSD הסמוך לאזור הגישה של כן החרצובה.
 2. הכנס את כרטיס ה-microSD לתוך החריץ כשהמגעים החשמליים פונים אל עבר המצלמה.
  איור : הכנסת כרטיס ה-microSD
  הפעל את ה-Sprocket
 3. דחוף בעדינות את הכרטיס פנימה בציפורן שלך עד שתשמע נקישה רכה והכרטיס נמצא בקו אחד עם ה-Sprocket.
 4. הפעל את ה-Sprocket.
  אם נורית אחסון ה-microSD דולקת באור אדום יציב, זהו סימן שיש שגיאה בכרטיס microSD. כבה את ה-Sprocket, התקן מחדש את כרטיס ה- microSD ואז הדלק שוב את ה-Sprocket.
ה-Sprocket מוכן לשמור צילומים מידיים.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏