תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - טעינת נייר במגש 1 (מגש רב-תכליתי)

מבוא

המידע הבא מתאר כיצד לטעון נייר במגש 1. המגש מכיל עד 100 גיליונות של נייר 75 גר'/מ"ר או 14 מעטפות.
  שים לב:
אין להאריך יותר ממגש נייר אחד בכל פעם. אין להשתמש במגש הנייר כמדרגה. הרחק את ידיך ממגשי הנייר בעת סגירתם. כל המגשים חייבים להיות סגורים בעת הזזת המדפסת.
  שים לב:
כדי להימנע מחסימות נייר, אין להוסיף או להוציא נייר ממגש 1 במהלך ההדפסה.

טעינת מגש 1

 1. פתח את מגש 1.
  איור : פתח את מגש 1
  הערה:
  כדי להדפיס על נייר ארוך יותר, כגון נייר בגודל legal, משוך החוצה את מאריך מגש 1.
 2. כוונן את מכווני רוחב הנייר לגודל הנייר שבו נעשה שימוש.
  איור : כוונן את המכוונים
 3. טען נייר במגש. לקבלת מידע על קביעת כיוון ההדפסה בנייר, ראה כיוון הנייר במגש 1.
  איור : טעינת נייר
 4. כוונן את מכווני הרוחב כך שייגעו בערימת הנייר אך לא יכופפו אותה.
  איור : כוונן את המכוונים

כיוון הנייר במגש 1

כיוון הנייר במגש 1
סוג נייר
כיוון ההדפסה
מצב הדפסה דו-צדדית
Paper size (גודל הנייר)
כיצד לטעון נייר
נייר מכתבים או נייר מודפס מראש
לאורך
הדפסה על צד אחד
12x18‏, 11x17‏, RA3‏, A3‏, 8K ‏(273x394 מ"מ), 8K ‏(270x390 מ"מ), 8K‏ (260x368 מ"מ), B4 (JIS)‎‏, Legal‏, Oficio ‏(8.5x13)‏, Oficio ‏(216x340 מ"מ), C4‏, SRA4‏, RA4‏, Arch A‏, A4‏, Letter‏, 16K ‏(197x273 מ"מ) 16K ‏(195x270 מ"מ), Executive‏, A5‏, 16K ‏(184x260 מ"מ), B5 (JIS)‎‏, Arch A‏, Statement‏, 5x8‏, Double Japan Postcard ‏(148x200 מ"מ), B6 (JIS)‎‏, 5x7‏, 4x6‏, 10x15 ס"מ, A6‏, Japanese Postcard ‏(100x148 מ"מ)
הצד המודפס כלפי מטה
הקצה התחתון נכנס למדפסת ראשון
A4‏, Letter‏, 16K ‏(197x273 מ"מ) 16K ‏(195x270 מ"מ), Executive‏, A5‏, 16K ‏(184x260 מ"מ), B5 (JIS)‎‏, Arch A‏, Statement‏, 5x8‏, Double Japan Postcard ‏(148x200 מ"מ), 16K ‏(195x270 מ"מ), 16K ‏(197x273 מ"מ), B6 (JIS)‎‏, 5x7‏, A6‏, Japanese Postcard ‏(100x148 מ"מ)
הצד המודפס כלפי מטה
הצד השמאלי של התמונה המודפסת מראש נכנס ראשון לתוך המדפסת
הדפסה דו-צדדית אוטומטית או כאשר Alternative Letterhead Mode (מצב נייר מכתבים חלופי) מופעל
12x18‏, 11x17‏, RA3‏, A3‏, 8K ‏(273x394 מ"מ), 8K ‏(270x390 מ"מ), 8K‏ (260x368 מ"מ), B4 (JIS)‎‏, Legal‏, Oficio ‏(8.5x13)‏, Oficio ‏(216x340 מ"מ), C4‏, SRA4‏, RA4‏, Arch A‏, A4‏, Letter‏, 16K ‏(197x273 מ"מ) 16K ‏(195x270 מ"מ), Executive‏, A5‏, 16K ‏(184x260 מ"מ), B5 (JIS)‎‏, Arch A‏, Statement‏, 5x8‏, Double Japan Postcard ‏(148x200 מ"מ), B6 (JIS)‎‏, 5x7‏, 4x6‏, 10x15 ס"מ, A6‏, Japanese Postcard ‏(100x148 מ"מ)
הצד המודפס כלפי מעלה
הקצה העליון נכנס למדפסת ראשון
A4‏, Letter‏, 16K ‏(197x273 מ"מ) 16K ‏(195x270 מ"מ), Executive‏, A5‏, 16K ‏(184x260 מ"מ), B5 (JIS)‎‏, Arch A‏, Statement‏, 5x8‏, Double Japan Postcard ‏(148x200 מ"מ), 16K ‏(195x270 מ"מ), 16K ‏(197x273 מ"מ), B6 (JIS)‎‏, 5x7‏, A6‏, Japanese Postcard ‏(100x148 מ"מ)
הצד המודפס כלפי מעלה
הצד הימני של התמונה המודפסת מראש נכנס ראשון לתוך המדפסת
Landscape (לרוחב)
הדפסה על צד אחד
12x18‏, 11x17‏, RA3‏, A3‏, 8K ‏(273x394 מ"מ), 8K ‏(270x390 מ"מ), 8K‏ (260x368 מ"מ), B4 (JIS)‎‏, Legal‏, Oficio ‏(8.5x13)‏, Oficio ‏(216x340 מ"מ), C4‏, SRA4‏, RA4‏, Arch A‏, A4‏, Letter‏, 16K ‏(197x273 מ"מ) 16K ‏(195x270 מ"מ), Executive‏, A5‏, 16K ‏(184x260 מ"מ), B5 (JIS)‎‏, Statement‏, 5x8‏, Double Japan Postcard ‏(148x200 מ"מ), B6 (JIS)‎‏, 5x7‏
4x6‏, 10x15 ס"מ, A6‏, Japanese Postcard (סוגים אלה צרים יותר מ-13 ס"מ ולכן יש להזין אתך דרך מגש ההזנה לקצה הקצר)
הצד המודפס כלפי מטה
הצד השמאלי של התמונה המודפסת מראש נכנס ראשון לתוך המדפסת
הדפסה דו-צדדית אוטומטית או כאשר Alternative Letterhead Mode (מצב נייר מכתבים חלופי) מופעל
12x18‏, 11x17‏, RA3‏, A3‏, 8K ‏(273x394 מ"מ), 8K ‏(270x390 מ"מ), 8K‏ (260x368 מ"מ), B4 (JIS)‎‏, Legal‏, Oficio ‏(8.5x13)‏, Oficio ‏(216x340 מ"מ), C4‏, SRA4‏, RA4‏, Arch A‏, A4‏, Letter‏, 16K ‏(197x273 מ"מ) 16K ‏(195x270 מ"מ), Executive‏, A5‏, 16K ‏(184x260 מ"מ), B5 (JIS)‎‏, Statement‏, 5x8‏, Double Japan Postcard ‏(148x200 מ"מ), B6 (JIS)‎‏, 5x7‏
4x6‏, 10x15 ס"מ, A6‏, Japanese Postcard (סוגים אלה צרים יותר מ-13 ס"מ ולכן יש להזין אתך דרך מגש ההזנה לקצה הקצר)
הצד המודפס כלפי מעלה
הצד הימני של התמונה המודפסת מראש נכנס ראשון לתוך המדפסת
הדפסה על צד אחד
A4‏, Letter‏, 16K ‏(197x273 מ"מ) 16K ‏(195x270 מ"מ), Executive‏, A5‏, 16K ‏(184x260 מ"מ), B5 (JIS)‎‏, Arch A‏, Statement‏, 5x8‏, Double Japan Postcard‏, 5x7‏, B6 (JIS)‎,‏ A6‏
הצד המודפס כלפי מטה
הקצה התחתון נכנס למדפסת ראשון
הדפסה דו-צדדית אוטומטית או כאשר Alternative Letterhead Mode (מצב נייר מכתבים חלופי) מופעל
A4‏, Letter‏, 16K ‏(197x273 מ"מ) 16K ‏(195x270 מ"מ), Executive‏, A5‏, 16K ‏(184x260 מ"מ), B5 (JIS)‎‏, Arch A‏, Statement‏, 5x8‏, Double Japan Postcard‏, 5x7‏, B6 (JIS)‎,‏ A6‏
הצד המודפס כלפי מעלה
הקצה העליון נכנס למדפסת ראשון
מנוקב מראש
לאורך
הדפסה על צד אחד
12x18‏, 11x17‏, RA3‏, A3‏, 8K ‏(273x394 מ"מ), 8K ‏(270x390 מ"מ), 8K‏ (260x368 מ"מ), B4 (JIS)‎‏, Legal‏, Oficio ‏(8.5x13)‏, Oficio ‏(216x340 מ"מ), C4‏, SRA4‏, RA4‏, Arch A‏, A4‏, Letter‏, 16K ‏(197x273 מ"מ) 16K ‏(195x270 מ"מ), Executive‏, A5‏, 16K ‏(184x260 מ"מ), B5 (JIS)‎‏, Arch A‏, Statement‏, 5x8‏, Double Japan Postcard ‏(148x200 מ"מ), B6 (JIS)‎‏, 5x7‏, 4x6‏, 10x15 ס"מ, Japanese Postcard
הצד המודפס כלפי מטה
הנקבים לכיוון החלק האחורי של המדפסת
הדפסה דו-צדדית אוטומטית או כאשר Alternative Letterhead Mode (מצב נייר מכתבים חלופי) מופעל
12x18‏, 11x17‏, RA3‏, A3‏, 8K ‏(273x394 מ"מ), 8K ‏(270x390 מ"מ), 8K‏ (260x368 מ"מ), B4 (JIS)‎‏, Legal‏, Oficio ‏(8.5x13)‏, Oficio ‏(216x340 מ"מ), C4‏, SRA4‏, RA4‏, Arch A‏, A4‏, Letter‏, 16K ‏(197x273 מ"מ) 16K ‏(195x270 מ"מ), Executive‏, A5‏, 16K ‏(184x260 מ"מ), B5 (JIS)‎‏, Arch A‏, Statement‏, 5x8‏, Double Japan Postcard ‏(148x200 מ"מ), B6 (JIS)‎‏, 5x7‏, 4x6‏, 10x15 ס"מ, Japanese Postcard
הצד המודפס כלפי מעלה
הנקבים לכיוון החלק האחורי של המדפסת
Landscape (לרוחב)
הדפסה על צד אחד
A4‏, Letter‏, 16K ‏(197x273 מ"מ) 16K ‏(195x270 מ"מ), Executive‏, A5‏, 16K ‏(184x260 מ"מ), B5 (JIS)‎‏, Arch A‏, Statement‏, 5x8‏, Double Japan Postcard‏, 5x7‏, B6 (JIS)‎,‏ A6‏
הצד המודפס כלפי מטה
החורים בצד הרחוק מהמדפסת
הדפסה דו-צדדית אוטומטית או כאשר Alternative Letterhead Mode (מצב נייר מכתבים חלופי) מופעל
A4‏, Letter‏, 16K ‏(197x273 מ"מ) 16K ‏(195x270 מ"מ), Executive‏, A5‏, 16K ‏(184x260 מ"מ), B5 (JIS)‎‏, Arch A‏, Statement‏, 5x8‏, Double Japan Postcard‏, 5x7‏, B6 (JIS)‎,‏ A6‏
הצד המודפס כלפי מעלה
החורים בצד שפונה למדפסת

שימוש ב-alternative letterhead mode (מצב נייר מכתבים חלופי)

השתמש במאפיין Alternative Letterhead Mode (מצב נייר מכתבים חלופי) כדי לטעון נייר מכתבים או נייר מודפס מראש לתוך המגש באותו אופן עבור כל העבודות, בין אם אתה מדפיס לצד אחד של גיליון הנייר או לשני הצדדים. בעת השימוש במצב זה, טען נייר באותו אופן שבו אתה טוען נייר עבור הדפסה דו-צדדית אוטומטית.
כדי להשתמש במאפיין זה, הפעל אותו בעזרת התפריטים בלוח הבקרה של המדפסת.

הפעלת Alternative Letterhead Mode (מצב נייר מכתבים חלופי) בעזרת התפריטים בלוח הבקרה של המדפסת

 1. ממסך Home (בית) בלוח הבקרה של המדפסת, פתח את התפריט Settings (הגדרות).
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • הכרטיסייה Copy/Print (העתקה/הדפסה) או Print (הדפסה)
  • נהל מגשים
  • מצב נייר מכתבים חלופי
 3. בחר On (מופעל).


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏