תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - החלפת מכל נוזל השירות

מבוא

המידע הבא מציג פרטים על מכל נוזל השירות של המדפסת, וכולל הוראות להחלפתה.
המדפסת תציג חיווי כאשר מכל נוזל השירות כמעט מלא וכאשר הוא מלא לחלוטין. כאשר מכל נוזל השירות מלא לחלוטין, ההדפסה תעצור עד שהוא יוחלף.
כדי לרכוש מכל נוזל שירות (מספר מוצר W1B44A), עבור אל HP Parts Store בכתובת www.hp.com/buy/parts.
הערה:
מכל נוזל השירות מיועד לשימוש חד-פעמי. אל תנסה לרוקן את מכל נוזל השירות ולהשתמש בו מחדש. פעולה כזו עלולה לגרום לדליפת פיגמנט בתוך המדפסת ולפגיעה באיכות ההדפסה. לאחר השימוש, החזר את מכל נוזל השירות למיחזור במסגרת תוכנית Planet Partners של HP.

הסרה והחלפה של מכל נוזל השירות

 1. פתח את הדלת השמאלית.
  איור : פתח את הדלת השמאלית
 2. משוך את מכל נוזל השירות אל מחוץ למדפסת.
    שים לב:
  בעת משיכת מכל נוזל השירות החוצה, הקפד שלא לגעת ישירות בגליל השחור כדי למנוע מריחת דיו על העור או הבגדים.
  איור : הסרת מכל נוזל השירות
 3. בצד שמאל של מכל נוזל השירות, שחרר את תפס שמחזיק את היחידה במסלול היישור, ולאחר מכן הסר את הצד השמאלי של היחידה.
  איור : שחרר את התפס של מכל נוזל השירות
 4. הסר את הצד הימני ממסלול היישור ולאחר מכן הסר את היחידה מהמדפסת. הנח את היחידה בצד, במצב ישר, על פיסת נייר כדי למנוע התזה.
  איור : שחרור הצד הימני של מכל נוזל השירות
 5. הוצא את מכל נוזל השירות החדש מהאריזה.
  איור : הוצא את חומרי האריזה
 6. תחילה הכנס את הקצה הימני של מכל נוזל השירות למסלול היישור.
  איור : התקנת הצד הימני של מכל נוזל השירות
 7. הכנס את הקצה השמאלי של מכל נוזל השירות למסלול היישור ולאחר מכן נעל את התפס שמחזיק את היחידה במסלול.
  איור : התקנת הצד השמאלי של מכל נוזל השירות
 8. דחף את מכל נוזל השירות לתוך המדפסת.
  איור : התקנת מכל נוזל השירות
 9. סגור את הדלת השמאלית.
  איור : סגור את הדלת השמאלית


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏