תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - החלף את המחסניות

מבוא

המידע הבא כולל פרטים על המחסניות עבור המדפסת, וכן הוראות להחלפתן.

מידע על המחסנית

המדפסת מציינת מתי מפלס המחסנית נמוך או נמוך מאוד או שהמחסנית ריקה.
המדפסת משתמשת בארבעה צבעים ומצוידת במחסנית שונה לכל צבע: צהוב (Y), ציאן (C), מגנטה (M), ושחור (K).
אל תסיר את האריזות של מחסנית הדיו עד לשימוש בהן.
  שים לב:
כדי למנוע נזק למחסנית אל תיגע במגעים המתכתיים בצבע זהב של המחסנית.
האיור הבא מציג את רכיבי המחסנית.
  איור : רכיבי המחסנית
 1. מגעי המתכת. אל תיגע במגעי המתכת בצבע זהב של המחסנית. טביעות אצבע במגעים עלולות לגרום נזק למחסנית.
כדי לרכוש מחסניות או לבדוק תאימות מחסניות עבור המדפסת, עבור אל HP SureSupply בכתובת www.hp.com/go/suresupply. גלול לתחתית הדף וודא שהמדינה/אזור נכונים.
הערה:
מחסניות בעלות קיבולת גבוהה מכילות פיגמנט בכמות גדולה יותר לעומת מחסניות רגילות, עבור תפוקת דפים מוגברת. לקבלת מידע נוסף, ראה www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
הערה:
מידע על מיחזור מחסניות משומשות מופיע על אריזת המחסנית.

הוצאה והחלפה של המחסניות

 1. פתח את דלת המחסנית.
  איור : פתיחת דלת המחסנית
 2. דחף את המחסנית הישנה פנימה לביטול הנעילה.
  איור : לחיצה על המחסנית פנימה
 3. אחוז בקצה המחסנית הישנה ולאחר מכן משוך את המחסנית ישר החוצה כדי להוציאה.
  איור : הוצא את המחסנית
 4. הוצא את המחסנית החדשה מהאריזה.
  איור : מחסנית חדשה
 5. אל תיגע במגעי המתכת בצבע זהב של המחסנית. טביעות אצבע במגעים עלולות לגרום נזק למחסנית.
  איור : הימנע מלגעת במגע
 6. הכנס את המחסנית החדשה לתוך המדפסת. ודא שהמחסנית נכנסה למקומה בנקישה.
  איור : התקן את המחסנית
 7. סגור את דלת המחסנית.
  איור : סגירת דלת המחסנית
 8. ארוז את המחסנית המשומשת בקופסה שבה הגיעה המחסנית החדשה. עיין במדריך המיחזור המצורף לקבלת מידע אודות מיחזור.
  HP מסייעת לך למחזר את המחסניות המקוריות של HP - זה קל ובחינם במסגרת התוכנית HP Planet Partners, הזמינה בלמעלה מ-50 מדינות/אזורים בכל העולם‏1).
  כדי לחפש מידע אודות אופן המיחזור של מחסניות משומשות של HP, עבור אל אתר האינטרנט www.hp.com/recycle.
‏1) זמינות התוכנית משתנה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת www.hp.com/recycle.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏