תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung ProXpress Color SL-C4010‏, SL-C4012 - שימוש במאפייני הדפסה מתקדמים

מסמך זה מסביר כיצד להשתמש במאפייני הדפסה מתקדמים, כולל הדפסת עמודים מרובים לכל צד, הדפסת פוסטר, הדפסת חוברות, הדפסה דו-צדדית, סימני מים, כיסויים וחישוב עבודות.
כדי לנצל את מאפייני המדפסת שסופקו על-ידי מנהל התקן המדפסת, לחץ על Properties (מאפיינים) או Preferences (העדפות) בחלון Print (הדפסה) של היישום כדי לשנות את הגדרת ההדפסה. שם המדפסת, אשר מופיע בחלון המאפיינים של המדפסת, עשוי להשתנות בהתאם למדפסת שנמצאת בשימוש.
הערה:
  • ייתכן שתפריטים מסוימים לא יופיעו בתצוגה, בהתאם לאפשרויות או לדגמים. במקרה כזה, הם אינם רלוונטיים למדפסת.
  • בחר את התפריט Help (עזרה) או לחץ על הלחצן מהחלון או הקש על F1 במקלדת ולחץ על אפשרות כלשהי כדי לקבל מידע אודותיה, ראה שימוש בעזרה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏