תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung ProXpress MFP SL-M4560‏, SL-M4562 - החלפת מחסנית הטונר

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את מחסנית הטונר.
מחסנית טונר מתקרבת לסוף תקופת חייה המשוערת.
 • נורית ה-LED של המצב וההודעה הקשורה לטונר בתצוגה מציינת מתי יש להחליף כל מחסנית טונר נפרדת.
 • חלון התוכנית 'מצב ההדפסה של Samsung' מופיע במסך המחשב ומציין באיזו מחסנית צבע מפלס הטונר נמוך, ראה שימוש במצב מדפסת Samsung.
בדוק את סוג מחסנית הטונר עבור המכשיר שלך, ראה חומרים מתכלים זמינים.
הערה:
 • נער את מחסנית הטונר ביסודיות, פעולה זו תשפר את איכות ההדפסה הראשונית.
 • האיורים שבמדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים ממראה המדפסת שלך בפועל, כשהדבר תלוי באפשרויות או בדגמים. בדוק את סוג המדפסת שלך.
  שים לב:
 • כדי להימנע מנזק למחסנית הטונר, אל תחשוף אותה לאור למשך יותר מדקות ספורות. כסה אותה עם פיסת נייר, במידת הצורך.
 • אל תיגע באזור הירוק של מחסנית הטונר. השתמש בידית שעל המחסנית כדי להימנע מנגיעה באזור זה.
 • אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים כדי לפתוח את אריזת מחסנית הטונר. הם עלולים לשרוט את תוף המחסנית.
 • אם בגדיך התלכלכו בטונר, הסר את הטונר במטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.

החלפת מחסנית הטונר

 1. פתח את הדלת הקדמית.
  איור : דוגמה לפתיחת הדלת הקדמית
 2. שחרור נעילת מחסנית הטונר
  איור : דוגמה לשחרור נעילת מחסנית הטונר
 3. לחץ על ידית מחסנית הטונר ולאחר מכן הסר מהמדפסת.
  איור : דוגמה ללחיצה על הטונר והסרה
 4. הוצא את מחסנית הטונר החדשה מאריזתה.
  איור : דוגמה להסרת מחסנית הטונר החדשה
 5. הסר את כל חומרי האריזה ממחסנית הטונר החדשה.
  איור : דוגמה להוצאת כל חומרי האריזה
 6. הסר את לשונית המגן מפלסטיק ממחסנית הטונר לפני התקנת מחסנית הטונר החדשה.
  איור : דוגמה להסרת לשונית המגן מפלסטיק
  הערה:
  הקפד למחזר את כל חומרי האריזה.
 7. התקן את מחסנית הטונר בחזרה במדפסת.
  איור : דוגמה להתקנה של מחסנית הטונר
 8. נעל את מחסנית הטונר בחזרה במדפסת.
  איור : דוגמה לנעילת מחסנית הטונר במקומה
 9. סגור את הדלת הקדמית.
  איור : דוגמה לסגירת הדלת הקדמית


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏