תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung ProXpress MFP SL-C4060‏, SL-C4062 - פיזור מחדש של טונר

כאשר מחסנית הטונר קרובה לסוף חייה:
 • מופיעים פסים לבנים או הדפסה בהירה ו/או שהצפיפות משתנה מצד לצד.
 • נורית החיווי Status (מצב) מהבהבת בכתום. על-גבי התצוגה עשויה להופיע הודעה לגבי הטונר המציינת כי מפלס הטונר נמוך.
 • חלון התוכנית 'מצב ההדפסה של Samsung' מופיע במסך המחשב ומציין באיזו מחסנית מפלס הטונר נמוך, ראה שימוש במצב מדפסת Samsung.
במקרה כזה, המשתמשים יכולים לשפר באופן זמני את איכות ההדפסה על ידי פיזור מחדש של הטונר שנותר במחסנית. במקרים מסוימים, יופיעו פסים לבנים או הדפסה בהירה גם לאחר שהמשתמשים פיזרו מחדש את הטונר.
הערה:
הדוגמאות במדריך למשתמש זה עשויות להיות שונות מהמדפסת בהתאם לאפשרויות או לדגמים שברשותך. בדוק את סוג המדפסת, ראה סקירת המדפסת.
  שים לב:
אם בגדי המשתמש התלכלכו בטונר, נגב מעליהם את הטונר במטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
ההוראות הבאות מדגימות כיצד לפזר מחדש את הטונר עבור מדפסות מסדרה SL-C4060‏, SL-C4062:
 1. פתח את הדלת הקדמית.
  איור : דוגמה לפתיחת הדלת הקדמית
 2. אחוז בזהירות בידית מחסנית הטונר ולאחר מכן משוך החוצה בעדינות את מגש הטונר.
  איור : דוגמה להוצאת מגש הטונר באמצעות הידית
 3. הוצא את מחסנית הטונר הרצויה על-ידי הרמה כלפי מעלה.
  איור : דוגמה להסרת מחסנית הטונר הרצויה
 4. כדי לפזר את הטונר מחדש, טלטל בעדינות את מחסנית הטונר מצד לצד.
  איור : דוגמה לטלטול בעדינות של מחסנית הטונר
 5. החזר את מחסנית הטונר למגש הטונר.
  איור : החזרת מחסנית הטונר לתוך מגש הטונר
 6. דחוף את מגש הטונר בחזרה למדפסת.
  איור : דוגמה לדחיפת מגש הטונר בחזרה למדפסת
 7. סגור את הדלת הקדמית.
  איור : דוגמה לסגירת הדלת הקדמית


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏