תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung ProXpress MFP SL-M4560‏, SL-M4562 - הדפסה על נייר מיוחד

הטבלה הבאה מציגה את הנייר המיוחד הזמין עבור כל מגש.
הגדרת הנייר במדפסת ובמנהל ההתקן מוכרחה להתאים ללא שגיאת חוסר התאמה של נייר.
כדי לשנות את הגדרת הנייר המוגדרת במדפסת, דרך SyncThru™ Web Service לחץ על Information > Current Settings > Printer information > System > Input Trays (מידע > הגדרות נוכחיות > מידע מדפסת > מערכת > מגשי קלט). ראה הכרטיסייה 'הגדרות', או שהמשתמשים יכולים להגדיר זאת דרך לוח הבקרה.
לאחר מכן, הגדר את סוג הנייר דרך החלון Printing Preferences (העדפות הדפסה) > הכרטיסייה Paper (נייר) > Paper Type (סוג נייר), ראה פתיחת העדפות הדפסה. לדוגמה, אם משתמשים רוצים להדפיס על תוויות, בחר Labels (תוויות) עבור Paper Type (סוג נייר).
הערה:
בעת שימוש בנייר מיוחד, מומלץ להזין פיסת נייר אחת בכל פעם. בדוק את מספר ההזנה המרבי של נייר עבור כל מגש, ראה מפרטי נייר הדפסה.
סוגים
מגש 1
מגש אופציונלי
מגש רב-תכליתי
רגיל
X‏‏
X‏‏
X‏‏
נייר עבה
X‏‏
X‏‏
X‏‏
עבה יותר
X‏‏
דק
X‏‏
X‏‏
X‏‏
כותנה
X‏‏
X‏‏
X‏‏
צבע
X‏‏
X‏‏
X‏‏
מודפס מראש
X‏‏
X‏‏
X‏‏
ממוחזר
X‏‏
X‏‏
X‏‏
מעטפה
X‏‏
X‏‏
X‏‏
מדבקות
X‏‏
X‏‏
X‏‏
כרטיסים
X‏‏
X‏‏
X‏‏
דחוס
X‏‏
X‏‏
X‏‏
ארכיון
X‏‏
X‏‏
X‏‏
נייר מכתבים
X‏‏
X‏‏
X‏‏
מנוקב
X‏‏
X‏‏
X‏‏
נתמך: X‏‏
לא נתמך: ריק
הערה:
סוגי הנייר מוצגים ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה). אפשרות סוג נייר זו מאפשרת למשתמשים להגדיר את סוג הנייר שנטען במגש. הגדרה זו מופיעה ברשימה כך שמשתמשים יכולים לבחור בה. הגדרה זו תאפשר למשתמשים לקבל את ההדפס באיכות הטובה ביותר. אם לא, ייתכן שלא תשיג את איכות ההדפסה הרצויה.

מעטפה

הדפסה מוצלחת על מעטפות תלויה באיכות המעטפות. כדי להדפיס מעטפה, הנח אותה כפי שמוצג באיור הבא.
איור : מעטפה
 • בעת בחירת מעטפות, קח בחשבון את הגורמים הבאים:
  • Weight (משקל): אינו חורג מ-90 ג'/מ"ר אחרת עשויות להתרחש חסימות.
  • Construction (מבנה): ‏ עליו להיות שטוח עם סלסול הנמוך מ-‏6‏ מ"מ ולא להכיל אוויר.
  • Condition (מצב): אינו מקומט, קרוע, או פגום.
  • Temperature (טמפרטורה): מוכרח לעמוד בחום ובלחץ של המדפסת במהלך פעולתה.
 • השתמש רק במעטפות מובנות היטב עם קיפולים חדים ומקופלים היטב.
 • אל תשתמש במעטפות מבוילות.
 • אל תשתמש במעטפות עם אבזמים, לחצנים, חלונות, ציפוי פנימי, איטום דביק או חומרים סינתטיים אחרים.
 • אל תשתמש במעטפות פגומות או מאיכות גרועה.
 • ודא שהחיבור בשני קצוות המעטפה נמשך עד לפינת המעטפה.
   איור : חיבורים
  1. קביל
  2. לא קביל
 • במעטפות עם פס הדבקה מתקלף או עם יותר מלשונית אחת מתקפלת לשם סגירת המעטפה, על חומרי ההדבקה לעמוד בטמפרטורת ההיתוך של המדפסת שהיא כ-170°C‏ (338‎ °F) למשך 0.1 שניה. לשוניות או פסים מיותרים עלולים לגרום לקימוט, קיפולים או חסימות, וכן עלולים לגרום נזק ליחידת ההיתוך.
 • לקבלת איכות הדפסה מיטבית, מקם את השוליים במרחק של לפחות 15 מ"מ מקצה המעטפה.
 • הימנע מהדפסה על-גבי האזור שבו חיבורי המעטפה נפגשים.

מדבקות

כדי למנוע גרימת נזק למדפסת, השתמש רק במדבקות המיועדות לשימוש במדפסות לייזר.
איור : מדבקות
 • בעת בחירת מדבקות, קח בחשבון את הגורמים הבאים:
  • Adhesives (חומרי הדבקה): מוכרח להיות יציב בטמפרטורת ההיתוך של המדפסת של כ-170°C‏ (338°F).
  • Arrangement (סידור): ‏ יש להשתמש רק במדבקות שאין ביניהן רווח החושף את הגיליון. בגיליונות עם רווחים בין המדבקות, המדבקות עלולות להתקלף ולגרום לחסימות חמורות.
  • Curl (סלסול): ‏ מוכרחות להיות שטוחות עם סלסול של לא יותר מ-‏13‏ מ"מ בכיוון כלשהו.
  • Condition (מצב): ‏ אין להשתמש במדבקות עם קמטים, בועות או סימנים אחרים המצביעים על חשש להתקלפות.
 • ודא שאין חומר דביק חשוף בין המדבקות. אזורים חשופים עשויים לגרום למדבקות להתקלף בזמן ההדפסה, וזה עלול לגרום לחסימות נייר. הדבק החשוף עשוי גם לגרום נזק לרכיבי המדפסת.
 • אין להעביר גיליון מדבקות דרך המדפסת יותר מפעם אחת. החלק האחורי הדביק מיועד למעבר יחיד במדפסת.
 • אין להשתמש במדבקות שנפרדות מהחלק האחורי של הגיליון, או במדבקות מקומטות, עם בועות או פגומות בכל דרך שהיא.

כרטיסים ונייר בגודל מותאם אישית

איור : כרטיסים ונייר בגודל מותאם אישית
 • אין להדפיס על נייר שרוחבו קטן מ-‏98 מ"מ (3.8 אינץ') ואורכו קטן מ-‏148 מ"מ (5.8 אינץ').
 • ביישום התוכנה, הגדר את השוליים ל-6.4 מ"מ לפחות (0.25 אינץ') מקצוות החומר.

נייר מודפס מראש

בעת טעינת נייר מודפס מראש, הצד המודפס מוכרח לפנות כלפי מעלה עם קצה לא מסולסל בחזית. אם משתמשים נתקלים בבעיות בהזנת הנייר, סובב את הנייר. שים לב שאיכות ההדפסה אינה מובטחת.
איור : נייר מודפס מראש
 • מוכרח להיות מודפס עם דיו עמיד בפני חום שלא יימס, יתאדה או ישחרר חומרים מסוכנים כשיבוא במגע עם טמפרטורת ההיתוך של המדפסת למשך 0.1 שניה (כ-170°C‏ (338°F)).
 • דיו של נייר מודפס מראש מוכרח להיות לא דליק ולא בעל יכולת להשפיע לרעה על גלגלות המדפסת.
 • לפני טעינת נייר מודפס מראש, ודא שהדיו על הנייר יבש. במהלך תהליך ההיתוך, דיו רטוב עשוי לרדת מנייר מודפס מראש ולפגוע באיכות ההדפסה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏