תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung ProXpress MFP SL-M4560‏‎‏, SL-M4562‎‎‏, SL-C4060‏, SL-C4062 - העתקה בסיסית

העתקה בסיסית

מסמך זה מספק שלבים עבור העתקה בסיסית של מסמכי מקור.
  1. הקש על Copy (העתקה) ממסך הבית או מ-Apps (אפליקציות).
  2. הנח את מסמכי המקור כשהם פונים כלפי מעלה במזין המסמכים לסריקה כפולה (DSDF) או הנח מסמך מקור יחיד כשהוא פונה כלפי מטה על-גבי משטח הזכוכית של הסורק, וסגור את מזין המסמכים לסריקה כפולה (DSDF). ראה טעינת מסמכי מקור.
  3. התאם את ההגדרות בכרטיסייה Copy (העתקה) ובכרטיסייה More (עוד).
  4. הזן את מספר העותקים הרצוי בלוח המקשים המספרי (או באמצעות הלחצן +, -) בלוח הבקרה, במידת הצורך.
  5. הקש על , הלחצן Start (התחל) בלוח הבקרה כדי להתחיל בהעתקה.
הערה:
כדי לבטל את משימת ההעתקה במהלך פעולתה, הקש על הלחצן Stop/Clear (הפסק/נקה) וההעתקה תפסיק. הקש על Job Status (מצב עבודה) בלוח הבקרה. לאחר מכן מחק את העבודה הרצויה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏