תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - שחרר חסימות נייר במגשים 3X550 - ‏15‎.A4.yz; 15.A5.yz; 15.A6.yz; 15.A9.yz; 15.37.yz; 15.38.yz; 15.48.yz

שחרר חסימות נייר במגשים 3X550 - ‏15‎.A4.yz; 15.A5.yz; 15.A6.yz; 15.A9.yz; 15.37.yz; 15.38.yz; 15.48.yz

כאשר מתרחשת חסימה, מוצגת בלוח הבקרה הודעת שגיאה והנפשה המסייעות בפינוי החסימה. חסימות נייר באביזר הגיליונות 3X550 יכולות ליצור אחד מקודי השגיאה הבאים:
 • ‏15‎.A4.yz;
 • 15‎.A5.yz
 • 15‎.A6.yz
 • 15‎.A9.yz
 • ‎15.37.yz
 • ‎15.38.yz
 • ‎15.48.yz
בצע את השלבים הבאים כדי לשחרר את חסימת הנייר:
 1. פתח אחד מהמגשים.
  איור : פתח את המגש
 2. הוצא את הנייר התקוע מתוך גלילי ההזנה שבתוך המדפסת. תחילה משוך את הנייר לשמאל כדי לשחרר אותו, ולאחר מכן משוך אותו קדימה כדי להוציא אותו.
  איור : הוצא את הנייר הפגום
 3. פתח את הדלת הימנית ואת הדלת הימנית התחתונה.
  איור : פתח את הדלת
 4. משוך בעדינות את הנייר התקוע.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 5. אם אין נייר תקוע גלוי, הוצא את יחידת ההדפסה הדו-צדדית.
  איור : הוצא את היחידה להדפסה דו-צדדית
 6. משוך נייר חוסם ישירות החוצה.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 7. התקן מחדש את יחידת ההדפסה הדו-צדדית.
  איור : התקן מחדש את יחידת ההדפסה הדו-צדדית
 8. סגור את הדלת הימנית ואת הדלת הימנית התחתונה ולאחר מכן סגור את המגש.
  איור : סגירת הדלתות
 9. אם עדיין נותרו דפים במדפסת, יוצגו בלוח הבקרה הוראות לשחרור הדפים הנותרים.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏