תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - שחרור חסימות נייר במגש 3 - 15‎.A3.yz; 15.12.A3; 15.12.D3

שחרור חסימות נייר במגש 3 - 15‎.A3.yz; 15.12.A3; 15.12.D3

כאשר מתרחשת חסימה, מוצגת בלוח הבקרה הודעת שגיאה והנפשה המסייעות בפינוי החסימה. חסימות נייר במגש 3 יכולות ליצור אחד מקודי השגיאה הבאים:
 • ‎15‎.A3.yz
 • 15.12‎.A3
 • ‎15.12‎.D3
בצע את השלבים הבאים כדי לשחרר את חסימת הנייר:
הערה:
ההליך לשחרור חסימות נייר ממגש 1x550 גיליונות עם מעמד Cabinet זהה לזה של מגש הזנה table-top ל-1x550 גיליונות . רק מגש table-top מוצג כאן.
 1. פתח את הדלת הימנית ואת הדלת הימנית התחתונה.
  איור : פתח את הדלת
 2. משוך בעדינות את הנייר התקוע.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 3. אם אין נייר תקוע גלוי, הוצא את יחידת ההדפסה הדו-צדדית.
  איור : הוצא את היחידה להדפסה דו-צדדית
 4. משוך נייר חוסם ישירות החוצה.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 5. התקן מחדש את יחידת ההדפסה הדו-צדדית.
  איור : התקן מחדש את יחידת ההדפסה הדו-צדדית
 6. פתח את המגש.
  איור : פתח את המגש
 7. הוצא את הנייר התקוע מתוך גלילי ההזנה שבתוך המדפסת. תחילה משוך את הנייר לשמאל כדי לשחרר אותו, ולאחר מכן משוך אותו קדימה כדי להוציא אותו.
  איור : הוצא את הנייר הפגום
 8. סגור את הדלת הימנית התחתונה ואת הדלת הימנית, ולאחר מכן סגור את המגש.
  איור : סגור את הדלת
 9. אם עדיין נותרו דפים במדפסת, יוצגו בלוח הבקרה הוראות לשחרור הדפים הנותרים.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏