תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP PageWide Enterprise MFP, HP PageWide Managed MFP - שחרור חסימות נייר במזין המסמכים - 31.13‎.yz

שחרור חסימות נייר במזין המסמכים - 31.13‎.yz

כאשר מתרחשת חסימה, מוצגת בלוח הבקרה הודעת שגיאה והנפשה המסייעות בפינוי החסימה. חסימות נייר במזין המסמכים יוצרות קוד שגיאה 31.13.yz.
בצע את השלבים הבאים כדי לשחרר את חסימת הנייר:
 1. הרם את התפס כדי לשחרר את מכסה מזין המסמכים.
  איור : הרם את התפס
 2. פתח את מכסה מזין המסמכים.
  איור : פתח את מכסה מזין המסמכים
 3. הוצא את הנייר התקוע.
  איור : הוצאת הנייר התקוע
 4. הרם את כיסוי הסורק והוצא את הנייר התקוע מחלקו התחתון של כיסוי הסורק.
  איור : פתח את כיסוי הסורק והסר את הנייר התקוע
 5. סגור את כיסוי הסורק ואת מכסה מזין המסמכים.
  איור : סגור את מכסה הסורק
 6. אם עדיין נותרו דפים במדפסת, יוצגו בלוח הבקרה הוראות לשחרור הדפים הנותרים.
הערה:
כדי למנוע חסימות, ודא שהמכוונים שבמגש ההזנה של מזין המסמכים מוצמדים היטב למסמך. הוצא את כל הסיכות ואטבי הנייר ממסמכי המקור.
הערה:
מסמכי מקור המודפסים על-גבי נייר מבריק עלולים לגרום לחסימות בתדירות גבוהה יותר לעומת מסמכים המודפסים על נייר רגיל.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏