תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP PageWide Enterprise Color, HP PageWide Managed Color - התקנת רכיב זיכרון DIMM

התקנת רכיב זיכרון DIMM

מסמך זה מספק את ההליך להתקנת כרטיס ה-DIMM האופציונלי של זיכרון.
  שים לב:
מוצר זה מכיל רכיבים שפריקה אלקטרוסטטית (ESD) עלולה לגרום להם נזק. כדי לצמצם את הסיכוי לנזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, הנח את המוצר על לוח הפריקה האלקטרוסטטית (אם זמין) וענוד רצועת אחיזה למניעת פריקה אלקטרוסטטית המחוברת למשטח מוארק. אם תחנת עבודה או לוח לפריקה אלקטרוסטטית אינם זמינים, הארק את עצמך על-ידי נגיעה בתושבת המתכת לפני שתיגע ברכיב רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.
איור : אזהרת פריקה אלקטרוסטטית (ESD)
 1. הוצא את כרטיס הזיכרון DIMM מהאריזה, ולאחר מכן הסר את חומרי האריזה. ודא שהתכולה תואמת לאיור זה.
  איור : תכולת האריזה
  הערה:
  HP ממליצה למחזר חומרי אריזה במידת האפשר.
 2. לחץ על לחצן ההפעלה כדי לכבות את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל המתח.
  איור : כבה את המדפסת ונתק את כבל המתח
 3. נתק את כבל ה-USB או את כבל הרשת.
  איור : נתק את כבל ה-USB או את כבל הרשת.
 4. פתח את מכסה לוח האם ולאחר מכן הוצא אותו בזהירות והנח אותו בצד.
  פתח את הכיסוי של לוח האם
  הסר את הכיסוי של לוח האם
 5. שחרר את שני בורגי הכנפיים שבכיסוי הפנימי של לוח האם.
  איור : הסר את בורגי הכנפיים שבכיסוי הפנימי של לוח האם
 6. הסר את הכיסוי הפנימי של לוח האם.
  איור : הסר את הכיסוי הפנימי של לוח האם
 7. הכנס את קצה המחבר של כרטיס ה-DIMM לתוך המחזיק. ודא שה-DIMM נדחף לחלוטין אל תוך המחבר.
  איור : הכנסת רכיב ה-DIMM לתוך המחזיק
 8. סובב את הקצה התחתון של ה-DIMM לכיוון המחזיק (סימון מס' 1). לאחר מכן, ודא ששתי הזרועות ננעלות במקומן בנקישה (סימון מס' 2).
  איור : ודא שה-DIMM ננעל במקומו
 9. הכנס מחדש את הכיסוי הפנימי של לוח האם.
  איור : הכנס מחדש את הכיסוי הפנימי של לוח האם
 10. התקן מחדש את שני בורגי הכנפיים שבכיסוי הפנימי של לוח האם.
  איור : התקן מחדש את שני בורגי הכנפיים
 11. הכנס מחדש את כיסוי לוח האם, וודא שהוא ננעל במקומו.
  הכנס מחדש את הכיסוי של לוח האם
  סגור את הכיסוי של לוח האם
 12. חבר מחדש את כבל ה-USB או את כבל הרשת.
  איור : חבר מחדש את כבל ה-USB או את כבל הרשת
 13. חבר את כבל המתח, ולאחר מכן לחץ על לחצן ההפעלה להפעלת המדפסת.
  איור : חיבור כבל המתח והפעלת המדפסת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏