תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung ProXpress MFP SL-M4560, SL-M4562 - טעינת מסמכי מקור

מסמך זה מראה לך כיצד להשתמש במשטח הזכוכית של הסורק או במזין המסמכים כדי לטעון מסמך מקור לצורך העתקה, סריקה ושליחת פקס.
הערה:
האיורים במדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים מהמכשיר שלך, כשהדבר תלוי באפשרויות או בדגם המכשיר. בדוק את סוג המכשיר שלך.

במשטח הזכוכית של הסורק

בצע את ההוראות כדי לטעון מסמך מקור על משטח הזכוכית של הסורק.
 1. הרם ופתח את מזין מסמכי הסריקה הכפול (DSDF).
  איור : פתח את ה-DSDF.
 2. הנח את מסמך המקור על משטח הזכוכית של הסורק כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה. ישר אותו ביחס למכוון שבפינה השמאלית העליונה של הזכוכית.
  איור : הנח את מסמך המקור על משטח הזכוכית של הסורק
 3. סגור את ה-DSDF.
  הערה:
  • השארת ה-DSDF פתוח בעת העתקה עשויה להשפיע על איכות ההעתקה ועל צריכת הטונר.
  • אבק על משטח הזכוכית של הסורק עלול לגרום לכתמים שחורים על התדפיס. הקפד לשמור על ניקיונו.
  • בעת העתקת עמוד מתוך ספר או חוברת, הרם את ה-DSDF עד שייתפס במעצור ולאחר מכן סגור את המכסה. אם עובי הספר או החוברת יותר מ-30 מ"מ, התחל את ההעתקה כשמכסה הסורק פתוח.
    שים לב:
  • היזהר שלא לשבור את משטח הזכוכית של הסורק. אתה עלול להיפגע.
  • שים לב למקום שבו אתה מניח את הידיים. ה-DSDF עלול ליפול על ידיך ולפגוע בהן.
  • אל תביט ישירות אל האור שבתוך הסורק במהלך העתקה או סריקה. הדבר יזיק לעיניך.

במזין המסמכים

ה-DSDF מאפשר לך לטעון עד 50 גיליונות נייר (60 עד 90 ג'/מ"ר, נייר דחוס 16 עד 24 ליברות) בעבודה אחת.
בצע את ההוראות כדי לטעון מסמך מקור על משטח הזכוכית של הסורק.
 1. לפני טעינת מסמכי המקור, כופף או אוורר את ערימת הניירות כדי להפריד בין הדפים.
  איור : כופף או אוורר את ערימת הנייר
 2. טען את מסמך המקור במגש ההזנה של מזין המסמכים כאשר הצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה. ודא שהחלק התחתון של ערימת מסמכי המקור תואם לגודל הנייר המסומן במגש הזנת המסמכים.
  איור : טען את מסמך המקור במגש ההזנה של מזין המסמכים
 3. התאם את מכווני הרוחב של מזין המסמכים לגודל הנייר.
  איור : כוונן את מכווני הרוחב
  הערה:
  אבק על זכוכית מזין המסמכים עלול לגרום לקווים שחורים על התדפיסים. הקפד תמיד לשמור על ניקיון הזכוכית.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏