תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
  • מידע
    למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

    ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

  • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung ProXpress Color SL-C4010, SL-C4012 - הגדרת התראת מפלס טונר נמוך

אם כמות הטונר במחסנית נמוכה, מופיעה הודעה המיידעת את המשתמש שעליו להחליף את מחסנית הטונר. המשתמשים יכולים להגדיר אפשרות שתקבע אם הודעה זו תופיע.
הערה:
הגישה לתפריטים עשויה להשתנות בהתאם לדגם, ראה גישה לתפריט.
  1. בחר Menu (תפריט) > System Setup (הגדרת מערכת) > Maintenance (תחזוקה) > TonerLow Alert (התראת מפלס טונר נמוך) בלוח הבקרה.
  2. בחר באפשרות המתאימה ולחץ על OK (אישור).
  3. לחץ על (ביטול) כדי לחזור למצב מוכן.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏