ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  מידע על פגיעויות האחרונות

   

   מודעת של המעמד האחרונות של פגיעויות שקוראים "ביצוע ספקולטיבי ערוץ צדדי התקפות" (משפיע על מספר מעבדים מודרני) ומערכות ההפעלות. HP יספק מידע מעודכן באתר תמיכה הזה ברגע שיהיה זמין.

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

SSamsung ProXpress MFP SL-C4060, SL-C4062 - הבנת נוריות חיווי המצב

צבע נורית המצב מציין את מצב המדפסת.
  הערה:
 • ייתכן שחלק מהנוריות לא יהיו זמינות, בתלות בדגם או במדינה.
 • כדי לפתור את השגיאה עיין בהודעת השגיאה ובהוראות המתייחסות אליה בפרק פתרון הבעיות.
 • ניתן לטפל בשגיאה בעזרת ההנחיות שבחלון התוכנית Samsung Printer Status (מצב מדפסת Samsung) במחשב.
אם הבעיה ממשיכה פנה לתמיכת הלקוחות של HP.
נוריות המצב
מצב
תיאור
כבויה
המדפסת במצב לא מקוון.
המדפסת במצב חיסכון בחשמל.
כחול
דולקת
המדפסת במצב מקוון וניתן להשתמש בה.
הבהוב
Fax (פקס)
המדפסת שולחת או מקבלת פקסים.
Copy (העתקה)
המדפסת מעתיקה מסמכים.
Scan (סריקה)
המדפסת סורקת מסמכים.
הדפסה
 • כשנורית המצב מהבהבת באיטיות המדפסת מקבלת נתונים מהמחשב.
 • כשנורית המצב מהבהבת במהירות המדפסת מדפיסה נתונים.
מצב
תיאור
כתום
דולקת
 • מחסנית טונר מתקרבת לסוף תקופת חייה המשוערתa. מומלץ להחליף את מחסנית הטונר.
 • אירעה חסימת נייר, ראה שחרור חסימות נייר.
 • הדלת פתוחה. סגור את הדלת.
 • אין נייר במגש. טען נייר במגש, עיין טעינת נייר במגש.
 • המדפסת נעצרה עקב שגיאה חמורה. בדוק את ההודעה המוצגת, ראה הבנת ההודעות בתצוגה.
 • מכל פסולת הטונר אינו מותקן במכשיר, או שמיכל פסולת הטונר מלא, ראה החלפת מכל פסולת הטונר.
הבהוב
אירעה שגיאה שולית והמדפסת ממתינה שהשגיאה תנוקה. בדוק את ההודעה בתצוגה. אחרי שהבעיה תנוקה המדפסת תחזור לבצע את משימתה המקורית.
a. תקופת חיי המחסנית המשוערת פירושה חיי מחסנית הטונר הצפויים או המוערכים. ערך זה מציין את קיבולת ההדפסה הממוצעת, ותוכנן בהתאם לתקן ISO/IEC 19798. סביבת העבודה, החלק היחסי של תמונות בשטח הדף, מרווחי הזמן בין ההדפסות, הגרפיקה, המדיה וגודל המדיה עשויים להשפיע על מספר העמודים. ייתכן שתישאר במחסנית כמות מסוימת של טונר, גם כשהנורית הכתומה דולקת והמדפסת מפסיקה להדפיס.
  הערה:
בדוק את ההודעה שבמסך התצוגה. פעל בהתאם להוראות שבהודעה או עיין בפרק פתרון הבעות, ראההבנת ההודעות בתצוגה. אם הבעיה ממשיכה פנה לתמיכת הלקוחות של HP.
נורית ההפעלה
צבע נורית המצב מציין את מצב המדפסת.
מצב
תיאור
כבויה
המדפסת במצב לא מקוון.
כחול
דולקת
 • המדפסת במצב מקוון וניתן להשתמש בה.
 • בעת קבלת נתונים או לחיצה על מסך כלשהו - מתבצע מעבר אוטומטי למצב מקוון.
הבהוב
כשנורית חיווי המצב מהבהבת באיטיות, המכשיר נמצא במצב חיסכון בחשמל.
  הערה:
בדוק את ההודעה שבמסך התצוגה. פעל בהתאם להוראות שבהודעה או עיין בפרק פתרון הבעות, ראההבנת ההודעות בתצוגה. אם הבעיה ממשיכה פנה לתמיכת הלקוחות של HP.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏