ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
  • מידע
    מידע על פגיעויות האחרונות

     

     מודעת של המעמד האחרונות של פגיעויות שקוראים "ביצוע ספקולטיבי ערוץ צדדי התקפות" (משפיע על מספר מעבדים מודרני) ומערכות ההפעלות. HP יספק מידע מעודכן באתר תמיכה הזה ברגע שיהיה זמין.

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung Xpress MFP SL-M2885 - מפרט המדפסת

מפרט כללי
מפרט זה כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת מפרטים נוספים ומידע אודות שינויים במפרטים, בקר באתר התמיכה של HP.
פריטים
תיאור
ממדיםa
רוחב x עומק x גובה
401 מ"מ x 362 מ"מ x 367 מ"מ (15.8 אינץ' x‏ 14.2 אינץ' x‏ 14.4 אינץ')
משקלa
מדפסת עם חומרים מתכלים
סדרה M2670: 10.8 ק"ג (23.8 ליברות.)
סדרה M2870‏, M2880: 11.2 ק"ג (24.7 ליברות.)
סדרה M2671‏, M2675‏, M2676: 11.1 ק"ג (24.5 ליברות.)
סדרה M2875‏, M2876‏, M2885‏, M2886: 11.3 ק"ג (24.9 ליברות.)
רמת רעשb‏, c
מצב 'מוכן'
26 dB‏ (A)
מצב הדפסה
פחות מ-50 dB‏ (A)
מצב סריקה/העתקה (משטח הזכוכית של הסורק)
52 dB‏ (A)
מצב סריקה/העתקה (מזין מסמכים)
53 dB‏ (A)
טמפרטורה
פעולה
10° עד 30° צלזיוס ‎‏(50° עד 86° פרנהייט)
אחסון (באריזה)
‎-20° עד 40° צלזיוס ‎‏(‎-4° עד 104° פרנהייט)
לחות
פעולה
20% עד 80% לחות יחסית
אחסון (באריזה)
10% עד 90% לחות יחסית
דירוג חשמלd
דגמים של 110 וולט
AC 110 - 127 וולט
דגמים של 220 וולט
AC 220 - 240 וולט
צריכת חשמלe
מצב הפעלה ממוצע
פחות מ-‎400 W
מצב 'מוכן'
פחות מ-‎50 W
מצב חיסכון בחשמל
M287xFW‏, M287xDW‏, M288xFW‏, M288xHW: פחות מ-2.4‎ W‏ (Wi-Fi Direct כבוי: פחות מ-‎1.6 W)
סדרה M267xN‏, M267xF‏, M267xFH‏, M267xFN‏, M267xHN‏, M287xND‏, M287xFD‏, M287xHN: פחות מ-‎1.1 W
מצב כבויf
פחות מ-0.2‎ W‏ (0.1‎ W‏g)
מצב המתנה של הרשת (הפעלת כל היציאות)
M267xF‏, M267xFD: פחות מ-1 ואט
M267xFN: פחות מ-1.4 ואט
M287xFD‏, M287xND: פחות מ-‎1.35 W
M287xDW: פחות מ-‎1.59 W
M287xFW‏, M288xFW: פחות מ-‎1.95 W
אלחוטיh
מודול
SPW-B4319S
a. ממדים ומשקל נמדדים ללא שפופרת טלפון.
b. רמת לחץ אקוסטי, ISO 7779. תצורה שנבדקה: התקנת מדפסת בסיסית, נייר בגודל A4, הדפסה חד-צדדית.
c. סין בלבד: אם רמת הרעש של הציוד גבוהה מ-63 dB‏ (A), יש למקם את הציוד באזור שהוגדר כעצמאי באופן יחסי.
d. ראה תווית הדירוג במדפסת עבור המתח המתאים (V), התדר (הרץ) וסוג הזרם (A) עבור המדפסת.
e. צריכת החשמל עשויה להיות מושפעת ממצב המדפסת, תנאי ההגדרה, סביבת ההפעלה, וכן ציוד המדידה והשיטה שבה משתמשים במדינה/אזור.
f. ניתן למנוע צריכת חשמל לחלוטין רק כאשר כבל החשמל אינו מחובר.
g. עבור המדפסת בעלת מתג הפעלה.
h. דגמי M287xDW‏, M287xFW‏, M288xFW‏, M288xHW בלבד, ראה 'מאפיינים לפי דגם'.
מפרט נייר הדפסה
סוג
גודל
ממדים
משקל/קיבולת נייר הדפסה (חד-צדדית)a
מגש
מזין ידניb
נייר רגיל
Letter‎
‎216 x 279 מ"מ (‎8.5 x 11 אינץ')
60 עד 163 ג'/מ"ר (נייר דחוס 16 עד 43 ליברות)
250 גיליונות 80 ג'/מ"ר (נייר דחוס 20 ליברות) לכל מגש
60 עד 220 ג'/מ"ר (נייר דחוס 16 עד 59 ליברות)
1 גיליונות 80 ג'/מ"ר (נייר דחוס 20 ליברות)
Legal
‎216 x 356 מ"מ (‎8.5 x 14 אינץ')
US Folio
‎216 x 330 מ"מ (‎8.5 x 13 אינץ')
A4‎
‎210 x 297 מ"מ (‎8.27 x 11.7 אינץ')
Oficio
‎216 x 343 מ"מ (‎8.5 x 13.5 אינץ')
JIS B5
‎182 x 257 מ"מ (‎7.16 x 10.11 אינץ')
ISO B5
‎176 x 250 מ"מ (‎6.93 x 9.84 אינץ')
Executive
‎184 x 267 מ"מ (‎7.25 x 10.5 אינץ')
A5
‎148 x 210 מ"מ (‎5.85 x 8.27 אינץ')
A6
‎105 x 148 מ"מ (‎4.13 x 5.82 אינץ')
מעטפה
Envelope Monarch
‎98 x 191 מ"מ (‎3.87 x 7.5 אינץ')
לא זמין במגש
60 עד 220 ג'/מ"ר (נייר דחוס 16 עד 59 ליברות)
Envelope No. 10
‎105 x 241 מ"מ (‎4.12 x 9.5 אינץ')
Envelope DL
‎110 x 220 מ"מ (‎4.33 x 8.66 אינץ')
Envelope C5
‎162 x 229 מ"מ (‎6.37 x 9.01 אינץ')
Envelope C6
‎114 x 162 מ"מ (‎4.48 x 6.38 אינץ')
נייר עבה
ראה סעיף נייר רגיל
ראה סעיף נייר רגיל
91 עד 105 ג'/מ"ר (נייר דחוס 24 עד 28 ליברות)
91 עד 105 ג'/מ"ר (נייר דחוס 24 עד 28 ליברות)
נייר עבה יותר
ראה סעיף נייר רגיל
ראה סעיף נייר רגיל
לא זמין במגש
164 עד 220 ג'/מ"ר (נייר דחוס 44 עד 59 ליברות)
נייר דק
ראה סעיף נייר רגיל
ראה סעיף נייר רגיל
60 עד 70 ג'/מ"ר (נייר דחוס 16 עד 19 ליברות)
60 עד 70 ג'/מ"ר (נייר דחוס 16 עד 19 ליברות)
שקף
Letter, A4
ראה סעיף נייר רגיל
לא זמין במגש
138 עד 146 ג'/מ"ר (נייר דחוס 37 עד 39 ליברות)
מדבקותc
Letter‏, Legal‏, US Folio‏, A4‏, JIS B5‏, ISO B5‏, Executive‏, A5
ראה סעיף נייר רגיל
לא זמין במגש
120 עד 150 ג'/מ"ר (נייר דחוס 32 עד 40 ליברות)
כרטיסים
Letter‏, Legal‏, US Folio‏, A4‏, B5 JIS‏, B5 ISO‏, Executive‏, A5, גלויות 4x6
ראה סעיף נייר רגיל
121 עד 163 ג'/מ"ר (נייר דחוס 32 עד 43 ליברות)
121 עד 163 ג'/מ"ר (נייר דחוס 32 עד 43 ליברות)
נייר bond
ראה סעיף נייר רגיל
ראה סעיף נייר רגיל
106 עד 120 ג'/מ"ר (נייר דחוס 28 עד 32 ליברות)
106 עד 120 ג'/מ"ר (נייר דחוס 28 עד 32 ליברות)
גודל מינימלי (מותאם אישית)
מזין ידני: ‎76 x 127 מ"מ (‎3 x 5 אינץ')
60 עד 163 ג'/מ"ר (נייר דחוס 16 עד 43 ליברות)d, e
מגש: ‎105 x 148.5 מ"מ (‎4.13 x 5.85 אינץ')
גודל מרבי (מותאם אישית)
‎216 x 356 מ"מ (‎8.5 x 14 אינץ')
a. הקיבולת המרבית עשויה להשתנות בהתאם למשקל הנייר, לעוביו ולתנאי הסביבה.
b. גיליון אחד למזין ידני.
c. חלקות המדבקות לשימוש במדפסת זו היא 100 עד 250 (Sheffield). פירוש הדבר רמת חלקות נומרית.
d. סוגי הנייר הזמינים במזין הידני: רגיל, עבה, עבה יותר, דק, כותנה, צבעוני, מודפס מראש, ממוחזר, מעטפה, שקף, מדבקות, כרטיסים, דחוס, ארכיון.
e. סוגי הנייר הזמינים במגש: רגיל, עבה, דק, ממוחזר, כרטיסים, דחוס, ארכיון
דרישות מערכת
Microsoft® Windows®‎
מערכת הפעלה
דרישת (מומלץ)
מעבד
זיכרון RAM
שטח פנוי בדיסק הקשיח
Windows® XP Service Pack 3
Intel® Pentium® III 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
512‎ MB‏ (1‎ GB)
‎1.5 GB
Windows Server® 2003
Intel® Pentium® III 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
512‎ MB‏ (1‎ GB)
‎1.5 GB
Windows Server® 2008
Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)
512‎ MB‏ (2‎ GB)
‎10 GB
Windows Vista®‎
Intel® Pentium® IV 3 GHz
512‎ MB‏ (1‎ GB)
‎15 GB
Windows® 7‏
מעבד Intel® Pentium® IV 1 GHz‏ 32 סיביות או 64 סיביות ומעלה
1‎ GB‏ (2‎ GB)
‎16 GB
תמיכה בגרפיקה של DirectX® 9 עם זיכרון 128‎ MB (כדי לאפשר את ערכת הנושא Aero).
כונן DVD-R/W
Windows Server® 2008 R2
מעבדי Intel® Pentium® IV 1.4 GHz (x64)‏ (2 GHz או מהר יותר)
512‎ MB‏ (2‎ GB)
‎10 GB
Windows® 8‏
Windows® 8.1‏
Windows® 10‏
Windows® Server 2016
מעבד Intel® Pentium® IV 1 GHz‏ 32 סיביות או 64 סיביות ומעלה
2‎ GB‏ (2‎ GB)
‎20 GB
תמיכה בגרפיקה של DirectX® 9 עם זיכרון 128‎ MB (כדי לאפשר את ערכת הנושא Aero).
כונן DVD-R/W
Windows Server® 2012
Windows Server® 2012 R2
מעבדי Intel® Pentium® IV 1.4 GHz (x64)‏ (2 GHz או מהר יותר)
512‎ MB‏ (2‎ GB)
‎32 GB‎‏
  הערה:
  • Internet Explorer 6.0 ואילך הוא דרישת המינימום עבור כל מערכות ההפעלה של Windows.
  • משתמשים בעלי זכויות של מנהל מערכת יכולים להתקין את התוכנה.
  • Windows Terminal Services תואם למדפסת.
Mac
מערכת הפעלה
דרישת (מומלץ)
מעבד
זיכרון RAM
שטח פנוי בדיסק הקשיח
Mac OS X 10.5
מעבדי Intel®‎
512‎ MB‏ (1‎ GB)
‎1 GB
Power PC G4/G5 במהירות ‎867 MHz ומעלה
Mac OS X 10.6
מעבדי Intel®‎
1‎ GB‏ (2‎ GB)
‎1 GB
Mac OS X בגרסאות 10.7 עד 10.10
מעבדי Intel®‎
‎2 GB‎‏
‎4 GB
Linux
פריטים
דרישות
מערכת הפעלה
Red Hat Enterprise Linux 5, 6
Fedora 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
OpenSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3
Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04
SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11
Debian 5.0, 6.0, 7.0, 7.1
Mint 13, 14, 15
מעבד
Pentium IV 2.4 GHz (Intel Core™ 2)
זיכרון RAM
512‎ MB‏ (1‎ GB)
שטח פנוי בדיסק הקשיח
1‎ GB‏ (2‎ GB)
Unix
פריטים
דרישות
מערכת הפעלה
Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC)‎
HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3‏ (PA-RISC, Itanium)
IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1‏ (PowerPC)
שטח פנוי בדיסק הקשיח
עד 100‎ MB
סביבת רשת
  הערה:
דגם אלחוטי ודגם רשת בלבד, ראה מאפיינים לפי דגם.
המשתמשים צריכים להגדיר את פרוטוקולי הרשת במדפסת כדי להשתמש בה כמדפסת הרשת. הטבלה הבאה מציגה את סביבות הרשת הנתמכות על-ידי המדפסת.
פריטים
מפרטים
ממשק רשת
רשת LAN קווית Ethernet 10/100/100 Base-TX
מערכת הפעלה ברשת
Windows® XP‏, Windows Server® 2003‏, Windows Vista®‎‏‎‏‎‏, Windows® 7‏, Windows® 8‏, Windows Server® 2008 R2
גרסאות שונות של Linux OS
Mac OS X בגרסאות 10.5 עד 10.10
UNIX OS
פרוטוקולי רשת
TCP/IPv4
DHCP‏, BOOTP
DNS‏, WINS‏, Bonjour‏, SLP‏, UPnP
הדפסת TCP/IP רגילה (RAW)‏, LPR‏, IPP‏, WSD‏, AirPrint‏, Google Cloud Print
SNMPv 1/2/3‏, HTTP‏, IPSec
TCP/IPv6‏ (DHCP‏, DNS‏, RAW‏, LPR‏, SNMPv 1/2/3‏, HTTP‏, IPSec)

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏