תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung Xpress SL-M2020 SL-M2026 - פיזור מחדש של הטונר

כאשר מחסנית הטונר קרובה לסוף חייה:
 • מופיעים פסים לבנים או הדפסה בהירה ו/או שהצפיפות משתנה מצד לצד.
 • נורית החיווי Status (מצב) מהבהבת בכתום.
במקרה כזה, המשתמשים יכולים לשפר באופן זמני את איכות ההדפסה על ידי פיזור מחדש של הטונר שנותר במחסנית. במקרים מסוימים, יופיעו פסים לבנים או הדפסה בהירה גם לאחר שהמשתמשים פיזרו מחדש את הטונר.
הערה:
 • הדוגמאות במדריך למשתמש זה עשויות להיות שונות מהמדפסת בהתאם לאפשרויות או לדגמים שברשותך. בדוק את סוג המדפסת, ראה סקירת המדפסת.
 • אם בגדי המשתמש התלכלכו בטונר, נגב מעליהם את הטונר במטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
 1. פתח את מגש הנייר (סימון 1), הרם את המכסה העליון (סימון 2), ולאחר מכן משוך החוצה מחסנית הטונר (סימון 3).
  איור : מדפסת, פתוחה
 2. כדי לפזר את הטונר מחדש, טלטל בעדינות את מחסנית ההדפסה מצד לצד.
  איור : תנועת טלטול
 3. התקן את מחסנית הטונר.
  איור : התקנת מחסנית טונר
 4. סגור את הכיסוי העליון.
  איור : המכסה העליון, סגור


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏