תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung ProXpress SL-M3820, SL-M4020 - פיזור מחדש של הטונר

כאשר מחסנית הטונר קרובה לסוף חייה:
 • מופיעים פסים לבנים או הדפסה בהירה ו/או שהצפיפות משתנה מצד לצד.
 • נורית החיווי Status (מצב) מהבהבת באדום. על-גבי התצוגה עשויה להופיע הודעה לגבי הטונר המציינת כי מפלס הטונר נמוך.
במקרה כזה, המשתמשים יכולים לשפר באופן זמני את איכות ההדפסה על ידי פיזור מחדש של הטונר שנותר במחסנית. במקרים מסוימים, יופיעו פסים לבנים או הדפסה בהירה גם לאחר שהמשתמשים פיזרו מחדש את הטונר. החלף את מחסנית הטונר, ראה חומרים מתכלים זמינים.
הערה:
האיורים שבמדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים ממראה המדפסת בפועל, כשהדבר תלוי באפשרויות או בדגמים.
  שים לב:
 • כדי להימנע מנזק למחסנית הטונר, אל תחשוף אותה לאור למשך יותר מדקות ספורות. כסה אותה עם פיסת נייר, במידת הצורך.
 • אל תיגע באזור הירוק של מחסנית הטונר. השתמש בידית שעל המחסנית כדי להימנע מנגיעה באזור זה.
 • אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים כדי לפתוח את אריזת מחסנית הטונר. הם עלולים לשרוט את תוף המחסנית.
 • אם בגדי המשתמש התלכלכו בטונר, נגב מעליהם את הטונר במטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
 1. פתח את המכסה הקדמי (סימון 1), ואז משוך החוצה את מחסנית הטונר (סימון 2).
  איור : סדרה M3320‏, M3820‏, M4020
  איור : סדרה M3325‏, M3825‏, M4025
 2. נער ביסודיות את המחסנית חמש או שש פעמים כדי לפזר את הטונר באופן שווה בתוך המחסנית.
  איור : סדרה M3320‏, M3820‏, M4020
  איור : סדרה M3325‏, M3825‏, M4025
 3. אחוז במחסנית הטונר ויישר אותה עם התושבת המתאימה בתוך המדפסת. הכנס אותה בחזרה לתוך התושבת שלה עד שתינעל במקומה.
  איור : סדרה M3320‏, M3820‏, M4020
  איור : סדרה M3325‏, M3825‏, M4025
 4. סגור את המכסה הקדמי. ודא שהכיסוי סגור היטב.
  איור : סדרה M3320‏, M3820‏, M4020
  איור : סדרה M3325‏, M3825‏, M4025


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏