תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung MFP SL-K3250-K3300‏, MultiXpress Color MFP SL-X3220-X3280 - פיזור מחדש של הטונר

כאשר מחסנית הטונר קרובה לסוף חייה:
 • מופיעים פסים לבנים או הדפסה בהירה ו/או שהצפיפות משתנה מצד לצד.
 • נורית החיווי Status (מצב) מהבהבת בכתום. על-גבי התצוגה עשויה להופיע הודעה לגבי הטונר המציינת כי מפלס הטונר נמוך.
 • חלון התוכנית 'מצב ההדפסה של Samsung' מופיע במסך המחשב ומציין באיזו מחסנית מפלס הטונר נמוך, ראה שימוש במצב מדפסת Samsung.
במקרה כזה, המשתמשים יכולים לשפר באופן זמני את איכות ההדפסה על ידי פיזור מחדש של הטונר שנותר במחסנית. במקרים מסוימים, יופיעו פסים לבנים או הדפסה בהירה גם לאחר שהמשתמשים פיזרו מחדש את הטונר.
הערה:
הדוגמאות במדריך למשתמש זה עשויות להיות שונות מהמדפסת בהתאם לאפשרויות או לדגמים שברשותך. בדוק את סוג המדפסת, ראה סקירת המדפסת.
  שים לב:
אם בגדי המשתמש התלכלכו בטונר, נגב מעליהם את הטונר במטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
ההוראות הבאות מדגימות כיצד לפזר מחדש את הטונר עבור סדרת המדפסות X322x‏, X328x:
 1. פתח את הדלת הקדמית.
  איור : דלת קדמית, פתוחה
 2. שחרר את נעילת מחסנית הטונר (סימון 1) ולאחר מכן משוך אותה החוצה (סימון 2).
  איור : הוצאת מחסנית הטונר
 3. כדי לפזר את הטונר מחדש, טלטל בעדינות את מחסנית ההדפסה מצד לצד.
  איור : תנועת טלטול
 4. התקן את מחסנית הטונר (סימון 1) ולאחר מכן נעל אותה במקומה (סימון 2).
  איור : התקנת מחסנית טונר
 5. סגור את הדלת הקדמית.
  איור : הדלת הקדמית, סגורה
ההוראות הבאות מדגימות כיצד לפזר מחדש את הטונר עבור סדרת המדפסות K325x‏, K330x:
 1. פתח את הדלת הקדמית.
  איור : דלת קדמית, פתוחה
 2. שחרר את נעילת מחסנית הטונר (סימון 1) ולאחר מכן משוך אותה החוצה (סימון 2).
  איור : הוצאת מחסנית הטונר
 3. כדי לפזר את הטונר מחדש, טלטל בעדינות את מחסנית ההדפסה מצד לצד.
  איור : תנועת טלטול
 4. התקן את מחסנית הטונר (סימון 1) ולאחר מכן נעל אותה במקומה (סימון 2).
  איור : התקנת מחסנית טונר
 5. סגור את הדלת הקדמית.
  איור : הדלת הקדמית, סגורה


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏