תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung ProXpress SL-M3820, SL-M4020 - החלפת יחידת ההדמיה

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את יחידת ההדמיה. כאשר יחידת ההדמיה הגיעה לסוף חייה, מופיע החלון 'מצב הדפסה' במחשב, ומציין כי יש להחליף את יחידת ההדמיה.
  שים לב:
 • אין להשתמש בחפצים חדים כגון סכין או מספריים כדי לפתוח את אריזת יחידת ההדמיה. הם עלולים לשרוט את פני השטח של יחידת ההדמיה.
 • אל תיגע באזור הירוק של יחידת ההדמיה. השתמש בידית שעל יחידת ההדמיה כדי להימנע מנגיעה באזור זה.
 • כדי למנוע נזק, אל תחשוף את יחידת ההדמיה לאור למשך יותר מדקות ספורות. כסה אותה בפיסת נייר כדי להגן עליה במידת הצורך.
 • אם בגדיך התלכלכו בטונר, הסר את הטונר במטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.

החלפת יחידת ההדמיה

השתמש בצעדים להלן כדי להחליף את יחידת ההדמיה.
 1. פתח את המכסה הקדמי ולאחר מכן הסר את מחסנית הטונר.
   איור : פתיחת המכסה הקדמי, ולאחר מכן הוצאת מחסנית הטונר
  1. פתח את המכסה הקדמי
  2. מחסנית טונר
 2. משוך את יחידת ההדמיה היישר החוצה באמצעות התושבת.
  איור : משיכת יחידת ההדמיה היישר החוצה
 3. הוצא את יחידת ההדמיה החדשה מאריזתה. הקפד למחזר את חומרי האריזה המתאימים.
  איור : הוצאת יחידת ההדמיה החדשה מאריזתה
    שים לב:
  היזהר בעת פתיחת האריזה של יחידת ההדמיה. שריטות או חשיפה מוגזמת לאור יגרמו נזק ליחידת ההדמיה.
 4. לפני הכנסת יחידת ההדמיה החדשה, הקפד להסיר את לשונית המגן הפלסטית.
  איור : הסרת לשונית המגן הפלסטית
 5. דחף את היחידה ההדמיה החדשה למדפסת באמצעות התושבת.
  איור : התקנת יחידת ההדמיה החדשה במדפסת
 6. החלק את מחסנית הטונר בחזרה למדפסת, ולאחר מכן סגור את המכסה הקדמי.
  איור : הכנסה מחדש של מחסנית הטונר ולאחר מכן סגירת המכסה הקדמי
  1. הכנס את מחסנית הטונר
  2. סגור את המכסה הקדמי


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏