תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung MultiXpress MFP SL-K4250-K4350‏, Color MFP SL-X4220-X4300 - החלפת מחסנית הטונר

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את מחסנית הטונר.
המדפסת משתמשת בארבעה צבעים ומצוידת במחסנית טונר לכל אחד מהם: צהוב (Y), מגנטה (M), ציאן (C) ושחור (K).
כאשר מחסנית הטונר ריקה לחלוטין:
 • נורית החיווי של המצב הופכת אדומה, ומסך התצוגה מציג את הודעת השגיאה של החלפת הטונר.
 • המדפסת מפסיקה להדפיס ופקסים נכנסים נשמרים בזיכרון. עם זאת, כאשר מחסניות הטונר הצבעוניות ריקות, אך יש טונר במחסנית הטונר השחור, עדיין באפשרותך להדפיס עבודות הדפסה בשחור-לבן (העבודה המוגשת חייבת להיות בשחור ולבן).
 • בדוק את סוג מחסנית הטונר עבור המדפסת שלך.
בשלב זה, יש צורך להחליף את מחסנית הטונר.

החלפת מחסנית הטונר

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את מחסנית הטונר.
 1. פתח את הדלת הקדמית.
  איור : סדרה X422x/X425x/X430x
  איור : סדרה K425x Series/K430x Series/K435x
 2. משוך את מחסנית הטונר המתאימה מהמדפסת.
  איור : סדרה X422x/X425x/X430x
  איור : סדרה K425x/K430x/K435x
 3. הוצא את מחסנית הטונר החדשה מאריזתה.
  איור : הוצאת מחסנית הטונר
 4. נער ביסודיות את המחסנית חמש או שש פעמים כדי לפזר את הטונר באופן שווה בתוך המחסנית.
  איור : סדרה X422x/X425x/X430x
  איור : סדרה K425x/K430x/K435x
 5. סדרה K425x/K430x/K435x בלבד: משוך בזהירות את סרט האיטום ממחסנית הטונר.
  איור : הסר את סרט האיטום
  הערה:
  אם בגדיך התלכלכו בטונר, הסר את הטונר במטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
 6. אחוז במחסנית וישר אותה מול התושבת המתאימה בתוך המדפסת. הכנס אותה בחזרה לתוך התושבת שלה עד שתינעל במקומה.
  איור : סדרה X422x/X425x/X430x
  איור : סדרה K425x/K430x/K435x
 7. סגור את הדלת הקדמית. ודא כי הדלת סגורה היטב.
  איור : סדרה X422x/X425x/X430x
  איור : סדרה K425x/K430x/K435x
  הערה:
  אם הדלת הקדמית לא נסגרה עד הסוף, המדפסת לא תפעל.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏