תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung Xpress SL-M2835‏, SL MFP-M2885 - החלפת מחסנית הטונר

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את מחסנית הטונר. כאשר מחסנית הטונר הגיעה לסוף חייה, המדפסת תפסיק להדפיס.
הערה:
 • נער את מחסנית הטונר ביסודיות, פעולה זו תשפר את איכות ההדפסה הראשונית.
 • האיורים עשויים להיות שונים ממראה המדפסת שלך, בהתאם לאפשרויות שלה או לדגם. בדוק את סוג המדפסת שלך.
 • בדגמי SL-M2835, לפני פתיחת המכסה הקדמי, ראשית סגור את תמיכת הפלט.
  שים לב:
 • כדי להימנע מנזק למחסנית הטונר, אל תחשוף אותה לאור למשך יותר מדקות ספורות. כסה אותה עם פיסת נייר, במידת הצורך.
 • אל תיגע באזור הירוק של מחסנית הטונר. השתמש בידית שעל המחסנית כדי להימנע מנגיעה באזור זה.
 • אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים כדי לפתוח את אריזת מחסנית הטונר. הם עלולים לשרוט את תוף המחסנית.
 • אם בגדיך התלכלכו בטונר, הסר את הטונר במטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.

החלפת מחסנית הטונר

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את מחסנית הטונר. האיורים עשויים להיות שונים ממראה המדפסת שלך, בהתאם לאפשרויות שלה או לדגם.
 1. פתח את המכסה הקדמי.
  איור : פתיחת המכסה הקדמי
 2. הוצא את מחסנית הטונר המשומשת מהמדפסת.
  איור : הסר את מחסנית הטונר המשומשת
 3. הוצא את מחסנית הטונר החדשה מהאריזה וטלטל אותה בעדינות קדימה ואחורה כדי לפזר את הטונר.
  איור : סדרה M2620/M2621/M2820/M2830‏, M2670/M2671/M2870/M2880
  איור : סדרה M2625/M2626/M2825/M2826/M2835/M2836‏, M2675/M2676/M2875/M2876/M2885/M2886
 4. הסר את סרט המגן ממחסנית הטונר החדשה.
  איור : סדרה M2620/M2621/M2820/M2830‏, M2670/M2671/M2870/M2880
  איור : סדרה M2625/M2626/M2825/M2826/M2835/M2836‏, M2675/M2676/M2875/M2876/M2885/M2886
 5. הכנס בעדינות את מחסנית הטונר החדשה למדפסת עד שהיא תיצמד למקומה.
  איור : הכנס את מחסנית הטונר
 6. סגור את המכסה הקדמי.
  איור : סגירת המכסה הקדמי


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏