תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung MultiXpress SL-K2200 - החלפת יחידת ההדמיה

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את יחידת ההדמיה. כאשר יחידת ההדמיה הגיעה לסוף חייה, מופיע החלון 'מצב הדפסה' במחשב, ומציין כי יש להחליף את יחידת ההדמיה.
  שים לב:
 • אין להשתמש בחפצים חדים כגון סכין או מספריים כדי לפתוח את אריזת יחידת ההדמיה. הם עלולים לשרוט את פני השטח של יחידת ההדמיה.
 • אל תיגע באזור הירוק של יחידת ההדמיה. השתמש בידית שעל יחידת ההדמיה כדי להימנע מנגיעה באזור זה.
 • כדי למנוע נזק, אל תחשוף את יחידת ההדמיה לאור למשך יותר מדקות ספורות. כסה אותה בפיסת נייר כדי להגן עליה במידת הצורך.
 • לפני סגירת המכסה הקדמי, ודא שכל מחסניות הטונר מותקנות כהלכה.

החלפת יחידת ההדמיה

השתמש בצעדים להלן כדי להחליף את יחידת ההדמיה.
 1. פתח את המכסים הקדמי והצדדי.
   איור : פתיחת המכסים הקדמי והצדדי
  1. מכסה קדמי
  2. מכסה צדדי
 2. הוצא את מחסנית הטונר.
  איור : הוצאת מחסנית הטונר
 3. פתח את חבק הכבל. נתק את המחבר. הסר את שני הברגים כפי שמצוין.
   איור : פתיחת חבק הכבל, ולאחר מכן ניתוק המחבר
  1. פתח את חבק הכבל
  2. נתק את המחבר
 4. בעזרת מברג, הסר את שני הברגים המסומנים.
  איור : הסרת שני הברגים
 5. הסר את יחידת ההדמיה.
  איור : הסרת יחידת ההדמיה
 6. הסר ומחזר את האריזה של יחידת ההדמיה החדשה.
  איור : הוצאת יחידת ההדמיה החדשה מהאריזה
 7. הסר את סרט הפלסטיק ואת אריזת המגן מיחידת ההדמיה. הקפד למחזר את חומרי האריזה המתאימים.
  איור : הסרת סרט הפלסטיק וחומרי האריזה מיחידת הדמיה חדשה
 8. הרם את הלשוניות כפי שמצוין ביחידת ההדמיה החדשה.
  איור : הרמת הלשוניות כפי שצוין
 9. הסר את לשוניות הפלסטיק מיחידת ההדמיה.
  איור : הסרת לשוניות הפלסטיק, ולאחר מכן מיחזור החתיכות
 10. משוך את סרט הפלסטיק והסר אותו מיחידת ההדמיה החדשה.
  איור : הסרה והרמת סרט פלסטיק מיחידת הדמיה
 11. לאחר הסרת הסרט, משוך והסר את לשוניות הפלסטיק כפי שמצוין. מחזר את כל חומרי האריזה.
  איור : הרמה ומשיכת לשוניות הפלסטיק
 12. הכנס את יחידת ההדמיה החדשה למדפסת.
  איור : הכנסת יחידת ההדמיה החדשה למדפסת
 13. חבר מחדש את חבק הכבל, ולאחר מכן חבר את המחבר.
  איור : חיבור מחדש של חבק הכבל, ולאחר מכן חיבור המחבר
 14. באמצעות מברג, הברג מחדש את הברגים כפי שמצוין.
  איור : החזרת הברגים כפי שמצוין
 15. הכנס את מחסנית הטונר בחזרה למקומה.
  איור : הכנסת מחסנית הטונר בחזרה למקומה
 16. סגור את המכסים הקדמי והצדדי.
   איור : סגירת המכסים הקדמי והצדדי
  1. סגור את המכסה הקדמי
  2. סגור את המכסה הצדדי


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏