תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung Xpress MFP SL-M2070‏, SL-M2071 - החלפת מחסנית הטונר

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את מחסנית הטונר. כאשר מחסנית הטונר הגיעה לסוף חייה, המדפסת תפסיק להדפיס.
הערה:
 • נער את מחסנית הטונר ביסודיות, פעולה זו תשפר את איכות ההדפסה הראשונית.
 • האיורים שבמדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים ממראה המדפסת בפועל, כשהדבר תלוי באפשרויות או בדגמים. בדוק את סוג המדפסת שלך.
  שים לב:
 • כדי להימנע מנזק למחסנית הטונר, אל תחשוף אותה לאור למשך יותר מדקות ספורות. כסה אותה עם פיסת נייר, במידת הצורך.
 • אל תיגע באזור הירוק של מחסנית הטונר. השתמש בידית שעל המחסנית כדי להימנע מנגיעה באזור זה.
 • אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים כדי לפתוח את אריזת מחסנית הטונר. הם עלולים לשרוט את תוף המחסנית.
 • אם בגדיך התלכלכו בטונר, הסר את הטונר במטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
 • בעת פתיחת יחידת סריקה, אחוז במזין המסמכים וביחידת הסריקה ביחד.

החלפת מחסנית הטונר

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את מחסנית הטונר.
 1. פתח את יחידת הסריקה.
  איור : פתח את יחידת הסריקה
 2. פתח את הכיסוי הפנימי.
  איור : פתח את הכיסוי הפנימי
 3. הוצא את מחסנית הטונר המשומשת מהמדפסת.
  איור : הסר את מחסנית הטונר המשומשת
 4. הוצא את מחסנית הטונר החדשה מאריזתה.
  איור : הוצאת מחסנית הטונר החדשה מהאריזה
 5. טלטל בעדינות את מחסנית הטונר קדימה ואחורה כדי לפזר את הטונר.
  איור : טלטל בעדינות את מחסנית הטונר
 6. אחוז את מחסנית הטונר באמצעות הידית והכנס אותה בעדינות למדפסת.
  איור : החלפת מחסנית הטונר
 7. סגור את הכיסוי הפנימי.
  איור : סגור את הכיסוי הפנימי
 8. סגור את יחידת הסריקה.
  איור : סגור את יחידת הסריקה


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏