תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר של Samsung - אמצעי זהירות בעת התקנה או הסרה של אביזרים

מסמך זה מספק מידע על אמצעי הזהירות הנדרשים בעת התקנה או הסרה של אביזרים.
הקפד לעיין בדרישות שלהלן לפני התקנה או הסרה של אביזר במדפסת:
 • נתק את כבל המתח.
  הערה:
  לעולם אל תסיר את כיסוי לוח הבקרה כאשר המכשיר פועל.
  כדי למנוע אפשרות של התחשמלות, נתק תמיד את כבל החשמל בעת התקנה או הסרה של אביזרים פנימיים או חיצוניים כלשהם.
 • פרוק את החשמל הסטטי.
  הערה:
  לוח הבקרה והאביזרים הפנימיים (כרטיס ממשק רשת או מודול זיכרון) רגישים לחשמל סטטי.
  לפני התקנה או הסרה של אביזרים פנימיים כלשהם, פרוק חשמל סטטי מהגוף שלך על ידי נגיעה בעצם מתכתי, כגון לוחית המתכת האחורית בכל מכשיר המחובר למקור חשמל מוארק. אם הלכת וחזרת לפני סיום ההתקנה, חזור על הליך זה כדי לפרוק שוב חשמל סטטי.
    שים לב:
  בעת התקנת אביזרים, הסוללה שבתוך המדפסת היא רכיב שירות. אין להחליף אותה בעצמך. קיים סיכון לפיצוץ אם הסוללה מוחלפת בסוג שגוי.
  השלך סוללות משומשות בהתאם להוראות.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏