ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung MFP SCX-4621 - החלפת מחסנית הטונר

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את מחסנית הטונר. כאשר מחסנית הטונר הגיעה לסוף חייה, המדפסת תפסיק להדפיס.
  הערה:
 • נער את מחסנית הטונר ביסודיות, פעולה זו תשפר את איכות ההדפסה הראשונית.
 • האיורים שבמדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים ממראה המדפסת בפועל, כשהדבר תלוי באפשרויות או בדגמים. בדוק את סוג המדפסת שלך.
  שים לב:
 • כדי להימנע מנזק למחסנית הטונר, אל תחשוף אותה לאור למשך יותר מדקות ספורות. כסה אותה עם פיסת נייר, במידת הצורך.
 • אל תיגע באזור הירוק של מחסנית הטונר. השתמש בידית שעל המחסנית כדי להימנע מנגיעה באזור זה.
 • אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים כדי לפתוח את אריזת מחסנית הטונר. הם עלולים לשרוט את תוף המחסנית.
 • אם בגדיך התלכלכו בטונר, הסר את הטונר במטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
החלפת מחסנית הטונר
בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את מחסנית הטונר.
 1. פתח את המכסה הקדמי.
  איור : פתיחת המכסה הקדמי
 2. הוצא את מחסנית הטונר המשומשת מהמדפסת.
  איור : הסר את מחסנית הטונר המשומשת
 3. הוצא את אריזת מחסנית הטונר החדשה מהקופסה, ולאחר מכן פזר את הטונר על-ידי טלטול עדין של מחסנית הטונר קדימה ואחורה.
  איור : טלטל בעדינות את מחסנית הטונר החדשה
 4. שלוף את הידית של מחסנית הטונר (1) והסר את סרט האיטום ואת מעטפת מגן (2, 3).
  איור : הכן את מחסנית הטונר החדשה
 5. אחוז את מחסנית הטונר באמצעות הידית והכנס אותה בעדינות למדפסת.
 6. סגור את המכסה הקדמי.
  איור : סגירת המכסה הקדמי

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏