תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung MFP SL-K3250-K3300‏, MultiXpress Color MFP SL-X3220-X3280 - החלפת מחסנית הטונר

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את מחסנית הטונר.
כאשר מחסנית הטונר ריקה לחלוטין:
 • נורית המצב הופכת כתומה, ומסך התצוגה מציג את הודעת השגיאה של החלפת הטונר.
 • המדפסת מפסיקה להדפיס ופקסים נכנסים נשמרים בזיכרון. עם זאת, כאשר מחסניות הטונר הצבעוניות ריקות, אך יש טונר במחסנית הטונר השחור, עדיין באפשרותך להדפיס עבודות הדפסה בשחור-לבן (העבודה המוגשת חייבת להיות בשחור ולבן).
 • בדוק את סוג מחסנית הטונר עבור המדפסת שלך.

החלפת מחסנית הטונר

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את מחסנית הטונר.
 1. פתח את הדלת הקדמית.
  איור : פתח את הדלת הקדמית
 2. נתק את מחסנית הטונר המשומשת (1) והסר אותה מהמדפסת (2).
  איור : הסר את מחסנית הטונר המשומשת
 3. הוצא את מחסנית הטונר החדשה מאריזתה.
  איור : הוצאת מחסנית הטונר החדשה מהאריזה
 4. סדרה K325x‏/K330x בלבד: משוך בזהירות את סרט האיטום ממחסנית הטונר.
  איור : הסר את סרט האיטום
 5. טלטל בעדינות את מחסנית הטונר קדימה ואחורה כדי לפזר את הטונר.
  איור : טלטל בעדינות את מחסנית הטונר
 6. הכנס בעדינות את מחסנית הטונר החדשה למדפסת (1) והצמד אותה למקומה (2).
  איור : הכנס את מחסנית הטונר החדשה
 7. סגור את הדלת הקדמית.
  איור : סגור את הדלת הקדמית


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏