תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung Xpress MFP SL-M2070‏, SL-M2071 - פיזור מחדש של הטונר

כאשר מחסנית הטונר קרובה לסוף חייה:
 • מופיעים פסים לבנים או הדפסה בהירה ו/או שהצפיפות משתנה מצד לצד.
 • נורית החיווי Status (מצב) מהבהבת באדום.
במקרה כזה, המשתמשים יכולים לשפר באופן זמני את איכות ההדפסה על ידי פיזור מחדש של הטונר שנותר במחסנית. במקרים מסוימים, יופיעו פסים לבנים או הדפסה בהירה גם לאחר שהמשתמשים פיזרו מחדש את הטונר.
הערה:
הדוגמאות במדריך למשתמש זה עשויות להיות שונות מהמדפסת בהתאם לאפשרויות או לדגמים שברשותך. בדוק את סוג המדפסת, ראה Front view (מראה מלפנים).
  שים לב:
 • כדי להימנע מנזק למחסנית הטונר, אל תחשוף אותה לאור למשך יותר מדקות ספורות. כסה אותה עם פיסת נייר, במידת הצורך.
 • אל תיגע באזור הירוק של מחסנית הטונר. השתמש בידית שעל המחסנית כדי להימנע מנגיעה באזור זה.
 • אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים כדי לפתוח את אריזת מחסנית הטונר. הם עלולים לשרוט את תוף המחסנית.
 • אם בגדי המשתמש התלכלכו בטונר, נגב מעליהם את הטונר במטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
 • בעת פתיחת יחידת סריקה, אחוז במזין המסמכים וביחידת הסריקה ביחד.
 1. הרם את מכלול הסורק.
  איור : מכלול הסורק, פתוח
 2. הרם את הלשונית, ולאחר מכן פתח את דלת מחסנית הטונר.
  איור : דלת מחסנית הטונר, פתוחה
 3. משוך החוצה את מחסנית הטונר.
  איור : הוצאת מחסנית הטונר
 4. כדי לפזר מחדש את הטונר, טלטל בעדינות את מחסנית ההדפסה לפנים ולאחור.
  איור : תנועת טלטול
 5. התקן את מחסנית הטונר עד שתיצמד למקומה.
  איור : התקנת מחסנית טונר
 6. סגור את דלת מחסנית הטונר (סימון 1), ולאחר מכן את מכלול הסורק (סימון 2).
  איור : דלת מחסנית הטונר ומכלול הסורק
    שים לב:
  כדי להימנע מפציעה, הקפד לוודא שאף אחת מאצבעותיך לא תיתפס בעת סגירת המדפסת.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏