תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP Color LaserJet Pro M280 - תיקון איכות הדפסה לקויה

מסמך זה מיועד עבור מדפסות HP Color LaserJet Pro MFP M280nw‏, M281cdw‏, M281fdn, ו-M281fdw.
איכות המסמך המודפס אינה עומדת בציפיות. ההליכים המפורטים במסמך זה אמורים לסייע עם בעיות באיכות ההדפסה כגון הדפסה מרוחה מטושטשת, כהה, או דהויה ההדפסה וטונר רופף, חסר חלקי, או מפוזר.

שלב 1: השתמש במחסניות טונר מקוריות של HP

‏HP ממליצה להשתמש בחומרי דיו או טונר מקוריים של HP. ‏HP אינה יכולה לערוב לאיכות או לאמינות של מחסניות שאינן מתוצרת HP‏ או מחסניות שמולאו מחדש. אם אינך משתמש במחסניות דיו מקוריות של HP‏, ייתכן שהשלבים במסמך זה לא יפתרו את הבעיה. גש אל hp.com/go/anticounterfeit על מנת לבדוק את מקוריות המחסניות שלך.
בקר באתר HP SureSupply כדי לבדוק תאימות של מחסניות דיו או טונר או כדי לרכוש מחסניות חלופיות וחומרים מתכלים אחרים.
 1. עבור אל HP SureSupply.
 2. במידת הצורך, בחר את המדינה/האזור שלך.
  איור : בורר מדינה/אזור
  בחירת המדינה/האזור שלך
 3. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזמין חומרים מתכלים חדשים, או לבדוק את תאימותה של מחסנית למדפסת שלך.
תוכל גם לרכוש מחסניות וחומרים מתכלים מקוריים של HP גם ממפיצים אחרים.
הדפס דף אחר. אם השימוש במחסניות טונר מקוריות של HP לא פתר את הבעיה, המשך לשלב הבא.

שלב 2: בדיקת הנייר

סוג הנייר ואיכותו עשויים להשפיע על עבודת ההדפסה. פעל על פי ההנחיות שלהלן כדי לוודא שהנייר מתאים. אם לא, טען נייר מסוג מתאים.
 • אל תשתמש בנייר שמיועד לשימוש במדפסות HP LaserJet. אל תשמש בנייר שמיועד לשימוש במדפסות Inkjet בלבד.
 • אל תשתמש בנייר מחוספס מדי. נייר חלק יותר יכול לגרום לאיכות הדפסה טובה יותר.
אחרי טעינת הנייר המתאים לתוך המגש, נסה להדפיס. אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

שלב 3: בדוק את מפלסי הטונר

בדוק את מפלסי הטונר המשוערים מלוח הבקרה של המדפסת
הערה:
מפלס הטונר ואחוז חיי השירות שנותרו במחסנית הטונר מספקים הערכות למטרות תכנון בלבד. כאשר מפלס הטונר נמוך, שקול להכין מחסנית טונר חלופית זמינה. אינך צריך להחליף את מחסניות הטונר עד שאיכות ההדפסה הופכת בלתי סבירה.
‏‎HP Color LaserJet Pro M254dw: ממסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, החלק במהירות שמאלה ולאחר מכן גע בחומרים מתכלים.
מסך מצב החומרים המתכלים מציג את מפלסי הטונר המשוערים הנותרים.
איור : מפלסי דיו משוערים בלוח בקרה בעל מסך מגע
מפלסי דיו משוערים בלוח בקרה בעל מסך מגע
 • אם מפלס הטונר אינו נמוך, דלג אל השלב לבדיקת הגדרת EconoMode.
 • אם המפלס במחסנית הטונר נמוך, המשך לשלב הבא להחלפת מחסנית הטונר.

שלב 4: החלף מחסנית טונר ריקה או בעלת מפלס נמוך

בצע את השלבים הבאים להחלפת מחסנית הטונר במדפסת שלך.
 1. פתח את הדלת הקדמית.
  איור : פתיחת הדלת הקדמית
  פתח את הדלת הקדמית
 2. אחוז בידית הכחולה של מגירת מחסנית הטונר, ומשוך החוצה את המגירה.
  איור : משיכת מגירת מחסנית הטונר החוצה
  משוך החוצה את מגירת המחסנית
 3. אחוז בידית שעל מחסנית הטונר, ואז משוך את מחסנית הטונר ישירות החוצה כדי להוציאה.
  איור : הוצאת מחסנית הטונר
  הוצא את מחסנית הטונר
 4. הוצא את אריזת מחסנית הטונר החדשה מתוך הקופסה ולאחר מכן משוך את לשונית השחרור שעל האריזה.
  איור : משיכת לשונית השחרור שעל האריזה
  משוך את לשונית השחרור
 5. הוצא את מחסנית הטונר.
    שים לב:
  אל תיגע בתוף ההדמיה בתחתית מחסנית הטונר. טביעות אצבע על-גבי תוף ההדמיה עלולות לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.
  אל תיגע בתוף ההדמיה
  איור : הוצאת מחסנית הטונר מהאריזה
  הוצא את מחסנית הטונר מהאריזה
 6. אחוז בשני הקצוות של מחסנית הטונר, ולאחר מכן נער בעדינות את מחסנית הטונר קדימה ואחורה כדי לפזר את הטונר.
  איור : נער בעדינות את מחסנית הטונר קדימה ואחורה
  נער בעדינות את מחסנית הטונר קדימה ואחורה
 7. הכנס את מחסנית הטונר החדשה לתוך המגירה. ודא ששבב הצבע על-גבי המחסנית תואם לשבב הצבע על-גבי המגירה.
  איור : הכנסת מחסנית הטונר למדפסת
  הכנס את מחסנית הטונר.
 8. דחף את מגירת מחסנית הטונר לתוך המדפסת.
  איור : דחף את מגירת מחסנית הטונר לתוך המדפסת
  דחף פנימה את מגירת מחסנית הטונר
 9. סגור את הדלת הקדמית.
  איור : סגירת מגירת מחסנית הטונר
  סגור את מגירת המחסנית
הדפס דף אחר. אם החלפה של מחסנית טונר ריקה או בעלת מפלס נמוך פתרה את הבעיה, אינך צריך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

שלב 5: בדוק את הגדרת EconoMode

‏EconoMode היא הגדרת הדפסה שמשתמשת בפחות טונר. עם זאת, השימוש ב-EconoMode עלול לפגוע באיכות ההדפסה. אם הדף כולו כהה מדי או בהיר מדי, ייתכן שהגדרת EconoMode מופעלת.
הערה:
‏HP אינה ממליצה להשתמש ב-EconoMode כל הזמן. אם משתמשים ב-EconoMode כל הזמן יתכן שמלאי הטונר יחזיק מעמד זמן רב יותר מהחלקים המכניים שבמחסנית הטונר.
הדפס דף אחר. אם הבעיה לא נפתרה לאחר כיבוי ההגדרה של EconoMode, המשך לשלב הבא.

שלב 6: בדוק את הגדרות ההדפסה

לעתים עלולות הגדרות ההדפסה להשפיע על איכות ההדפסה. בדוק את הגדרות ההדפסה כדי לוודא שהן מתאימות לעבודת ההדפסה.
הדפס דף אחר. אם שינוי הגדרות ההדפסה לא פתר את הבעיה, המשך לשלב הבא.

שלב 8: בדוק את מחסניות הטונר

בדוק שלא נגרם נזק לתופי ההדמיה ולשבבי הזכרון של מחסנית הטונר.
 1. פתח את הדלת הקדמית.
  איור : פתיחת הדלת הקדמית
  פתח את הדלת הקדמית
 2. אחוז בידית הכחולה של מגירת מחסנית הטונר, ומשוך החוצה את המגירה.
  איור : משיכת מגירת מחסנית הטונר החוצה
  משוך החוצה את מגירת המחסנית
 3. אחוז בידית שעל מחסנית הטונר, ואז משוך את מחסנית הטונר ישירות החוצה כדי להוציאה.
  איור : הוצאת מחסנית הטונר
  הסר את מחסנית הטונר
 4. בדוק אם שבב הזיכרון פגום.
  איור : מיקום שבב הזכרון
  מיקום שבב הזכרון
  • אם נגרם נזק לשבב הזכרון, עיין בשלבים הקודמים במסמך זה כדי להחליף את מחסנית הזכרון.
  • אם לא נגרם נזק לשבב הזכרון, המשך בשלבים הבאים.
 5. בדוק את פני השטח של תוף ההדמיה.
    שים לב:
  אל תיגע בתוף ההדמיה. טביעות אצבע על גבי תוף ההדמיה עלולות לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.
  איור : מיקום תוף ההדמיה
  מיקום תוף ההדמיה
  • אם תראה שריטות, טביעות אצבעות או נזקים אחרים על תוף ההדמיה, עיין בשלבים הקודמים במסמך זה כדי להחליף את מחסנית הטונר.
  • אם לא נגרם נזק לתוף ההדמיה, המשך בשלבים הבאים.
 6. הכנס את מחסנית הטונר לתוך המגירה. ודא ששבב הצבע על גבי המחסנית תואם לשבב הצבע על גבי המגירה.
  איור : הכנסת מחסנית הטונר למדפסת
  הכנס את מחסנית הטונר.
 7. חזור על שלבים אלה עבור מחסניות הטונר האחרות.
 8. דחוף את מגירת מחסנית הטונר לתוך המדפסת.
  איור : דחוף את מגירת מחסנית הטונר לתוך המדפסת
  דחף פנימה את מגירת מחסנית הטונר
 9. סגירת הדלת הקדמית.
  איור : סגירת מגירת מחסנית הטונר
  סגור את מגירת המחסנית
הדפס דף אחר. אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

שלב 9: מסור את המדפסת לתיקון

תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.
הערה:
שמור דוגמת הדפסה שמראה את הבעיה. אם מחסניות הדיו, ראש ההדפסה או המדפסת יוחלפו במסגרת האחריות, נציג התמיכה יבקש את דוגמת ההדפסה. אם המדפסת תוחזר ל-HP, יש להחזיר ביחד אתה את דוגמת ההדפסה. הנח את הדוגמה במגש היציאה כשתארוז את המדפסת שלך למשלוח.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏