תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP Color LaserJet Pro‏ M180‏ - תיקון איכות הדפסה לקויה

מסמך זה מיועד למדפסות HP Color LaserJet Pro MFP‏ M180n‏, M180nw,ו-M181fw.
איכות המסמך המודפס אינה עומדת בציפיות. ההליכים המפורטים במסמך זה אמורים לסייע עם בעיות באיכות ההדפסה כגון הדפסה מרוחה מטושטשת, כהה, או דהויה ההדפסה וטונר רופף, חסר חלקי, או מפוזר.

שלב 1: השתמש במחסניות טונר מקוריות של HP

‏HP ממליצה להשתמש בחומרי דיו או טונר מקוריים של HP. ‏HP אינה יכולה לערוב לאיכות או לאמינות של מחסניות שאינן מתוצרת HP‏ או מחסניות שמולאו מחדש. אם אינך משתמש במחסניות דיו מקוריות של HP‏, ייתכן שהשלבים במסמך זה לא יפתרו את הבעיה. גש אל hp.com/go/anticounterfeit על מנת לבדוק את מקוריות המחסניות שלך.
בקר באתר HP SureSupply כדי לבדוק תאימות של מחסניות דיו או טונר או כדי לרכוש מחסניות חלופיות וחומרים מתכלים אחרים.
 1. עבור אל HP SureSupply.
 2. במידת הצורך, בחר את המדינה/האזור שלך.
  איור : בורר מדינה/אזור
  בחירת המדינה/האזור שלך
 3. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזמין חומרים מתכלים חדשים, או לבדוק את תאימותה של מחסנית למדפסת שלך.
תוכל גם לרכוש מחסניות וחומרים מתכלים מקוריים של HP גם ממפיצים אחרים.

שלב 2: בדיקת הנייר

סוג הנייר ואיכותו עשויים להשפיע על עבודת ההדפסה. פעל על פי ההנחיות שלהלן כדי לוודא שהנייר מתאים. אם לא, טען נייר מסוג מתאים.
 • אל תשתמש בנייר שמיועד לשימוש במדפסות HP LaserJet. אל תשמש בנייר שמיועד לשימוש במדפסות Inkjet בלבד.
 • אל תשתמש בנייר מחוספס מדי. נייר חלק יותר יכול לגרום לאיכות הדפסה טובה יותר.
אחרי טעינת הנייר המתאים לתוך המגש, נסה להדפיס. אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

שלב 3: בדוק את רמת הטונר

בחר את סוג תצוגת לוח הבקרה של המדפסת שלך, ולאחר מכן בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את מפלס הטונר של המדפסת שלך.
הערה:
מפלס הטונר ואחוז חיי השירות שנותרו במחסנית הטונר מספקים הערכות למטרות תכנון בלבד. כאשר מפלס הטונר נמוך, שקול להכין מחסנית טונר חלופית זמינה. אינך צריך להחליף את מחסניות הטונר עד שאיכות ההדפסה הופכת בלתי סבירה.
 • אם המפלס במחסנית הטונר אינו נמוך, אין צורך להחליף אותה עדיין. דלג לשלב של הדפס דף ניקוי.
 • אם מפלס הטונר נמוך, עבור לשלב הבא כדי להחליף אותה.

שלב 4: החלף מחסנית טונר ריקה או בעלת מפלס נמוך

בחר את דגם המדפסת שלך עבור הוראות להחלפת מחסנית הטונר.
 1. פתח את דלת מחסנית הטונר.
  איור : פתיחת דלת מחסניות הטונר
  פתיחת דלת מחסנית הטונר
 2. אחוז בידית הכחולה של מגירת מחסנית הטונר, ומשוך החוצה את המגירה.
  איור : משיכת מגירת מחסנית הטונר החוצה
  משיכת מגירת המחסנית החוצה
 3. אחוז בידית שעל מחסנית הטונר, ואז משוך את מחסנית הטונר ישירות החוצה כדי להוציאה.
  איור : הוצאת מחסנית הטונר
  הוצאת מחסנית הטונר
 4. הוצא את אריזת מחסנית הטונר החדשה מתוך הקופסה ולאחר מכן משוך את לשונית השחרור מהאריזה.
  איור : משיכת לשונית השחרור באריזה
  משיכת לשונית השחרור
 5. הוצא את מחסנית הטונר.
    שים לב:
  אל תיגע בתוף ההדמיה בתחתית מחסנית הטונר. טביעות אצבע על גבי תוף ההדמיה עלולות לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.
  איור : אל תיגע בתוף ההדמיה
  אל תיגע בתוף ההדמיה
  איור : הוצאת מחסנית הטונר מהאריזה
  הוצאת מחסנית הטונר מהאריזה
 6. אחוז בשני הקצוות של מחסנית הטונר, ולאחר מכן נער בעדינות את מחסנית הטונר קדימה ואחורה כדי לפזר את הטונר.
  איור : נער בעדינות את מחסנית הטונר קדימה ואחורה
  נער בעדינות את מחסנית הטונר קדימה ואחורה
 7. הכנס את מחסנית הדיו החדשה לתוך המגירה. ודא ששבב הצבע על גבי מחסנית הטונר תואם לשבב הצבע על גבי המגירה.
  איור : הכנסת מחסנית הטונר למדפסת
  הכנסת מחסנית הטונר
 8. דחוף את מגירת מחסנית הטונר לתוך המדפסת.
  איור : דחיפת מגירת מחסנית הטונר פנימה
  דחיפת מגירת המחסנית פנימה
 9. סגור את דלת מחסנית הטונר.
  איור : סגירת דלת מחסנית הטונר
  סגירת דלת מחסנית הטונר
אם החלפת מחסנית הטונר לא פתרה את הבעיה, המשך לשלב הבא.

שלב 5: בדוק את הגדרת EconoMode

‏EconoMode היא הגדרת הדפסה שמשתמשת בפחות טונר. עם זאת, השימוש ב-EconoMode עלול לפגוע באיכות ההדפסה. אם הדף כולו כהה מדי או בהיר מדי, ייתכן שהגדרת EconoMode מופעלת.
הערה:
‏HP אינה ממליצה להשתמש ב-EconoMode כל הזמן. אם משתמשים ב-EconoMode כל הזמן יתכן שמלאי הטונר יחזיק מעמד זמן רב יותר מהחלקים המכניים שבמחסנית הטונר.
אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

שלב 6: בדוק את הגדרות ההדפסה

לעתים עלולות הגדרות ההדפסה להשפיע על איכות ההדפסה. בחר את מערכת ההפעלה שלך, ואחר כך בדוק את הגדרות ההדפסה כדי לוודא שהן מתאימות לעבודת ההדפסה שלך.
אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

שלב 8: בדוק את מחסנית הטונר

בדוק שלא נגרם נזק למחסנית הטונר, לשבב הזכרון ולתוף ההדמיה.
 1. פתח את דלת מחסנית הטונר.
  איור : פתיחת דלת מחסניות הטונר
  פתיחת דלת מחסנית הטונר
 2. אחוז בידית הכחולה של מגירת מחסנית הטונר, ומשוך החוצה את המגירה.
  איור : משיכת מגירת מחסנית הטונר החוצה
  משיכת מגירת המחסנית החוצה
 3. אחוז בידית שעל מחסנית הטונר, ואז משוך את מחסנית הטונר ישירות החוצה כדי להוציאה.
  איור : הוצאת מחסנית הטונר
  הוצאת מחסנית הטונר
 4. בדוק אם שבב הזיכרון פגום.
  איור : מיקום שבב הזכרון
  מיקום שבב הזכרון
  • אם נגרם נזק לשבב הזכרון, עיין בשלבים הקודמים במסמך זה כדי להחליף את מחסנית הזכרון.
  • אם לא נגרם נזק לשבב הזכרון, המשך בשלבים הבאים.
 5. בדוק את פני השטח של תוף ההדמיה.
    שים לב:
  אל תיגע בתוף ההדמיה. טביעות אצבע על גבי תוף ההדמיה עלולות לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.
  • אם תראה שריטות, טביעות אצבעות או נזקים אחרים על תוף ההדמיה, עיין בשלבים הקודמים במסמך זה כדי להחליף את מחסנית הטונר.
  • אם לא נגרם נזק לתוף ההדמיה, המשך בשלבים הבאים.
 6. הכנס את מחסנית הטונר לתוך המגירה. ודא ששבב הצבע על גבי מחסנית הטונר תואם לשבב הצבע על גבי המגירה.
  איור : הכנסת מחסנית הטונר למדפסת
  הכנסת מחסנית הטונר
 7. דחוף את מגירת מחסנית הטונר לתוך המדפסת.
  איור : דחיפת מגירת מחסנית הטונר פנימה
  דחיפת מגירת המחסנית פנימה
 8. סגור את דלת מחסנית הטונר.
אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

שלב 9: מסור את המדפסת לתיקון

תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.
הערה:
שמור דוגמת הדפסה שמראה את הבעיה. אם המדפסת, תוף ההדמיה או מחסניות הטונר יוחלפו במסגרת האחריות, ייתכן שנציג התמיכה יבקש את דוגמת ההדפסה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏