תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP Color LaserJet Pro M180 - התקנת המדפסת בפעם הראשונה

מסמך זה מיועד למדפסות HP Color LaserJet Pro MFP‏ M180n‏, M180nw, ו-M181fw.
כדי להגדיר את המדפסת בפעם הראשונה, הוצא מהקופסה את המדפסת ואת כל חומרי האריזה, טען נייר לתוך מגש ההזנה, חבר את כבל המתח, הגדר העדפות בלוח הבקרה ולאחר מכן הורד והתקן את תוכנת המדפסת.
הערה:
אם אתה מחפש את תוכנת המדפסת, עבור לדף 123.hp.com/laserjet.

שלב 1: הוצא את המדפסת מהקופסה

הוצא את המדפסת מהקופסה, והסר את כל הסרטים הדביקים, המדבקות וחומרי האריזה מהמדפסת.
הערה:
מחסניות הטונר כבר מותקנת במדפסת שלך מראש. אין צורך להוציא את מחסניות הטונר מתוך המדפסת.
 1. הוצא את המדפסת מהקופסה.
 2. הסר את כל סרטי ההדבקה וחומרי האריזה מהחלק החיצוני של המדפסת, ולאחר מכן הסר את סרט ההדבקה מלוח הבקרה של המדפסת.
 3. מחזר את חומרי האריזה.

שלב 2: טעינת נייר רגיל במגש ההזנה

טען במגש הקלט נייר רגיל בגדלים כגון A4‎‏, ‏קווארטו U.S. או Legal‏.
 1. משוך החוצה את מגש הקלט, ואז החלק החוצה את מכווני רוחב הנייר רחוק ככל האפשר. כאשר אתה טוען נייר בגודל Legal, הארך את מגש הקלט.
  איור : הסטת מכווני הנייר החוצה
  הסטת מכווני הנייר החוצה
 2. טען עד 150 גיליונות נייר כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה והקצה העליון לעבר המדפסת. אם אתה טוען נייר מחורר, טען את הנייר כך שהחורים יפנו לצד השמאלי של המגש.
  איור : טעינת נייר רגיל במגש ההזנה
  טעינת נייר רגיל במגש ההזנה
 3. החלק פנימה את מכווני הנייר עד שהם ייגעו בקצוות ערימת הנייר.
  איור : החלקת מכווני הנייר פנימה
  החלקת מכווני הנייר פנימה
 4. סגור את מגש ההזנה.
 5. לחץ כלפי מטה על הארכת מכל הפלט כדי לפתוח אותו, ואז הנמך את מאריך מכל הפלט.

שלב 3: חבר את כבל המתח, והפעל את המדפסת

חבר את המדפסת לשקע בקיר והפעל את המדפסת.
הערה:
אין לחבר כעת את כבל ה-USB. החיבור למחשב נוצר במהלך התקנת התוכנה ומנהל ההתקן.
 1. חבר את כבל המתח לגב המדפסת ולאחר מכן חבר את הקצה השני של כבל המתח לשקע חשמל בקיר.
  איור : חיבור כבל המתח
  חיבור כבל המתח
 2. הפעל את המדפסת.
  המדפסת תאתחל ותכייל את עצמה.
 3. המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.

שלב 4: הגדר את העדפת השפה שלך (מדפסות בעלות תצוגה של 2 שורות)

הגדר את העדפת השפה עבור המדפסת שלך. דלג לשלב של התקנת תוכנת המדפסת אם המדפסת אינה מצוידת בתצוגת לוח בקרה בעלת 2 שורות.
 1. לחץ על לחצן הגדרה בלוח הבקרה של המדפסת.
 2. לחץ על החץ ימינה עד שיוצג ‏הגדרת מערכת, ואז לחץ על ‏אישור.
 3. בחר שפה ולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. לחץ על החץ הימני כדי למצוא את השפה המבוקשת ברשימה, במידת הצורך.
 5. בחר את השפה המבוקשת שלך, ואז לחץ על אישור.
חומרת מדפסת HP שברשותך הותקנה עתה כראוי ותוכל עתה להתקין את תוכנת ההדפסה.

שלב 5: התקנת תוכנת המדפסת

הורד את הגרסה העדכנית ביותר של תוכנת ההדפסה מהדף 123.hp.com/laserjet, ולאחר מכן בצע את ההוראות שעל גבי המסך כדי להתקין את התוכנה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏