תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP Color LaserJet Pro M254 - התקנת המדפסת בפעם הראשונה

מסמך זה מיועד עבור מדפסות הצבע HP Color LaserJet Pro M254dw‏, M254dn‏, ו-M254nw.
כדי להגדיר את המדפסת בפעם הראשונה, הוצא מהקופסה את המדפסת ואת כל חומרי האריזה, טען נייר לתוך מגש ההזנה, חבר את כבל המתח, הגדר העדפות בלוח הבקרה ולאחר מכן הורד והתקן את תוכנת המדפסת.
הערה:
אם אתה מחפש את תוכנת המדפסת, עבור לדף 123.hp.com/laserjet.

שלב 1: הוצא את המדפסת מהקופסה

הוצא את המדפסת מהקופסה, והסר את כל הסרטים הדביקים, המדבקות וחומרי האריזה מהמדפסת.
הערה:
מחסניות הטונר כבר מותקנת במדפסת שלך מראש. אין צורך להוציא את מחסניות הטונר מתוך המדפסת.
 1. הוצא את המדפסת מהקופסה.
 2. הסר את כל סרטי ההדבקה וחומרי האריזה מהחלק החיצוני של המדפסת, ולאחר מכן הסר את סרט ההדבקה מלוח הבקרה של המדפסת.
 3. מחזר את חומרי האריזה.

שלב 2: טעינת נייר רגיל במגש ההזנה

טען במגש הקלט נייר רגיל בגדלים כגון A4‎‏, ‏קווארטו U.S. או Legal‏.
 1. משוך החוצה את מגש הזנת הנייר.
  איור : משיכת מגש קלט הנייר החוצה
  משוך החוצה את מגש הזנת הנייר
 2. החלק את מכווני האורך והרוחב למיקומם החיצוני ביותר.
  איור : החלקת מכווני הנייר כלפי חוץ
  החלק את מכווני הנייר כלפי חוץ
  הערה:
  אם ברצונך לטעון נייר בגודל Legal, משוך את קידמת המגש וחלקו האחרי על מנת להרחיבו.
  איור : הארך את מגש קלט הנייר
  הארך את המגש עבור נייר בגודל Legal
 3. טען נייר במגש ההזנה כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה. החלק את הנייר קדימה עד שייעצר.
  איור : טעינת נייר להדפסת תמונות
  טען את הנייר
 4. הסט את מכווני הרוחב והגובה של הנייר פנימה עד שייעצרו בקצות הנייר.
  הערה:
  אל תעמיס את מגש הזנת הנייר יתר על המידה. ודא שערימת הנייר ממוקמת היטב במגש ואינה חורגת בגובהה מעל מכווני הנייר.
  איור : החלקת מכווני הנייר פנימה, ולאחר מכן בדוק את גובה הערימה
  החלק את מכווני הנייר פנימה
 5. הכנס את מגש הזנת הנייר חזרה לתוך המדפסת.
  הערה:
  אם הרחבת את מגש קלט הנייר עבור נייר בגודל Legal, המגש לא יסגר בקו אחד עם גוף המדפסת כאשר תכניס אותו פנימה.
  איור : הכנס את מגש קלט הנייר
  הכנס את מגש קלט הנייר

שלב 3: חבר את כבל המתח והגדר את ההעדפות שלך

חבר את המדפסת אל שקע בקיר, הדלק אותה ואז הגדר את העדפות המדפסת.
הערה:
אין לחבר כעת את כבל ה-USB. החיבור למחשב נוצר במהלך התקנת התוכנה ומנהל ההתקן.
חומרת מדפסת HP שברשותך הותקנה עתה כראוי ותוכל עתה להתקין את תוכנת ההדפסה.

שלב 4: התקנת תוכנת המדפסת

הורד את הגרסה העדכנית ביותר של תוכנת ההדפסה מהדף 123.hp.com/laserjet, ולאחר מכן בצע את ההוראות שעל גבי המסך כדי להתקין את התוכנה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏